Uw gegevens en privacy

​Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van langdurige zorg vragen wij u om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, voor relatiebeheer en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor bijvoorbeeld fraudepreventie, wetenschappelijk onderzoek, statistische analyses, marktonderzoek. Daarbij gebruiken we alleen anoniem gemaakte gegevens.

 

Ons privacybeleid

Zilveren Kruis Zorgkantoor is een onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Als Achmea Groep verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, de Regeling Zorgverzekering, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van de AP. Wanneer u zoekt op naam van Achmea ziet u alle meldingen die geregistreerd zijn door Achmea.

 

Verwerking bijzondere gegevens

Als u een aanvraag doet voor langdurige zorg hebben wij gegevens over uw gezondheid nodig. Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op deze zorg. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Deze gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. De medisch adviseur bij Zilveren Kruis is verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan.

 

Uw gegevens en uw rechten

Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens geven. U kunt uw gegevens opvragen bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK LEIDEN. Als er fouten staan in de geregistreerde gegevens kunt u ons vragen om deze aan te passen of te verwijderen.

 

Het gebruik van deze website

Wij zijn steeds bezig om uw bezoek aan en het gebruik van onze site veilig te maken. En om misbruik te voorkomen. Iedereen die uw gegevens kan zien weet dat ze geheim zijn.

Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Wilt u niet dat wij die gebruiken stel uw browser dan in op "cookies off". Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Alle online formulieren zijn beveiligd. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.

 

Wijzigingen bij nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast.

 

Heeft u een vraag?

Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:


Postadres:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl