ZieZo eigen risico

Als u zorg uit de basisverzekering nodig heeft, betaalt u bijna altijd eigen risico. De hoogte van het eigen risico bepaalt voor een groot deel de maandelijkse premie. Lees hoe het eigen risico bij uw zorgverzekering precies werkt.

Wat is eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Dit is door de overheid verplicht en is voor 2018 vastgesteld op € 385 per jaar. Bij ZieZo kunt u het eigen risico vrijwillig verhogen met € 500 naar € 885. Dan betaalt u minder premie. De inhoud van uw basisverzekering blijft wel precies hetzelfde.

U kiest zelf voor een hoog of laag eigen risico. Het is belangrijk dit goed te overwegen. Gebruikt u regelmatig zorg? Kies dan voor een laag eigen risico. Gebruikte u voorgaande jaren maar een klein deel van uw eigen risico? Of verwacht u in 2018 weinig zorg nodig te hebben? Dan kan het slim zijn uw eigen risico te verhogen naar € 885. Maar let op: heeft u wel zorg nodig, dan betaalt u altijd eerst uw eigen risico.

 

Hoe verandert mijn premie?

Hieronder ziet u wat de hoogte van het eigen risico betekent voor u maandelijkse zorgpremie.

Uw basisverzekering

Hoogte van uw eigen risico

per maand

 

Voorbeelden van het eigen risico

Bekijk hoe het eigen risico in de praktijk verrekend wordt. Alle zorg in deze twee voorbeelden is zorg die vergoed wordt door de basisverzekering.

Jan (35 jaar)

Jan (35 jaar)

Had in 2017 een eigen risico van € 885

Hij haalde dat jaar 4 keer medicijnen voor € 15,25 per keer. Daarnaast ging hij 2 keer naar de huisarts. Dat kostte in totaal € 40,75.

In totaal waren zijn zorgkosten in 2017 dus € 61 + € 40,75 = € 101,75. Een bezoek aan de huisarts valt echter buiten het eigen risiso.  Van de kosten viel dus € 61 binnen zijn eigen risico. Dat bedrag betaalde Jan zelf.

Annette (27 jaar)

Annette (27 jaar)

Had in 2017 een eigen risico van € 385

Tijdens de wintersport brak ze haar been. De kosten hiervoor waren € 4.169. Daarnaast had ze een aantal andere kleine zorgkosten,
 samen € 62,40.

In 2017 waren de zorgkosten van Annette dus € 4.231,40. Hiervan betaalde ze € 385 zelf. De rest kreeg ze vergoed.

 

Waarvoor geldt het eigen risico niet?

Voor bijna alle zorg uit het basispakket geldt een eigen risico. Maar u betaalt per 2018 geen eigen risico voor:

  • Zorg van een huisarts
  • Kraamzorg en verloskundige hulp (wel voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer)
  • Verpleging en verzorging in eigen omgeving
  • Zorg die onder uw aanvullende (tandarts)verzekering(en) valt
  • Zorg voor kinderen tot 18 jaar
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Ketenzorg
  • Nacontrole van de donor
  • Vervoerskosten van een donor als deze kosten via de eigen verzekering vergoed worden

Bekijk de volledige polisvoorwaarden voor ZieZo 2018.
 

Veelgestelde vragen over eigen risico

Ongeveer veertien dagen nadat u het declaratieoverzicht hebt ontvangen, schrijven we het bedrag af.
Het declaratieoverzicht is het het overzicht van de kosten die we voor u vergoeden en de stand van uw eigen risico. U ontvangt het declaratieoverzicht binnen 6 weken nadat wij uw rekening hebben ontvangen. U kunt deze overzichten inzien in uw 'Mijn Zilveren Kruis' onder Mijn Post. Meer over het eigen risico
Sommige behandelingen, hulpmiddelen of medicijnen kunt u alleen declareren als u vooraf toestemming van ons hebt gekregen. Dit heet een machtiging. Vraagt u geen toestemming vooraf, dan kan het zijn dat u de kosten niet vergoed krijgt.
Lees hier meer over machtigingen
Ja, dat kan. Als het gedurende het jaar nodig is, kunt u het eigen risico gespreid betalen. Ook voor andere eigen bijdragen in kosten kunnen we een betalingsregeling treffen. U kunt dan in termijnen betalen. Het minimumbedrag is € 25. U kunt, bij een bedrag van € 300 of meer, in maximaal 12 termijnen betalen. Deze service kost u niets extra. U betaalt geen rente over de betaling in termijnen. Betalen gaat bij ZieZo altijd via automatische incasso.
Zo vraagt u een betalingsregeling aan
Het eigen risico lijkt op de eigen bijdrage. Maar het zijn twee verschillende kosten. Soms moet u ze wel tegelijk betalen. Bijvoorbeeld bij een hoortoestel, of voor uw medicijnen. Wij leggen graag uit hoe het zit.
Lees meer over de eigen bijdrage
Controleer in Mijn Zilveren Kruis hoeveel eigen risico er nog voor u open staat.
Ga naar Mijn Zilveren Kruis
Niemand zit te wachten op een hoge of onverwachte rekening van het eigen risico. Verwacht u het eigen risico in 2018 op te maken? Dan kunt u uw eigen risico vooraf gespreid betalen. U betaalt het eigen risico in 10 termijnen. Wat u teveel betaalt, krijgt u terug in april 2018.
Lees meer over gespreid betalen
Uw zorgverlener stuurt ons de nota. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht. Op het declaratieoverzicht staat wat u aan eventuele eigen bijdrage en eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u maakt het zelf over.
U krijgt zelf een nota van de zorgverlener. Die betaalt u eerst zelf. U stuurt deze betaalde nota naar ons op. Bijvoorbeeld via Mijn Zilveren Kruis. Wij berekenen de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij eerst de eventuele eigen bijdrage en daarna het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons als dit valt onder verzekerde zorg.
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2018 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2018. Ook als de behandeling in 2019 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2018 geopereerd wordt en in januari 2019 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2018.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis. Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2018, als het eigen risico van 2019 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis of bij onze persoonlijke zorgcoach.
Lees hier meer over ziekenhuisnota's
Ja een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). U betaalt daar dus eigen risico voor. Vraag aan uw zorgverlener of uw vervolgbehandeling een zogenaamde nieuwe behandeling is.
Als wij zorgkosten uit de basisverzekering voor u betaald hebben. Soms duurt het enige tijd voordat wij de nota ontvangen. Vooral bij ziekenhuiskosten kan dit lang (soms meer dan 1 jaar) duren.