De zorgverzekering in 2019

De wettelijke wijzigingen zijn bekend

Op Prinsjesdag maakte het kabinet de veranderingen in de basisverzekering bekend. Deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. Het kabinet verwacht dat de premie stijgt. Daar staat een verhoging van de maximale zorgtoeslag tegenover. Het eigen risico verandert niet. Dit blijft € 385. Ook een aantal vergoedingen in de basisverzekering verandert. Wij zetten de veranderingen graag voor u op een rij:

Veranderingen in de basisverzekering

Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Uw huisarts kan u doorverwijzen voor begeleiding door een gespecialiseerde zorgverlener als u gezondheidsrisico loopt door overgewicht. Dit heet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). In de GLI zit ook psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.

Verruiming van de vergoeding van zittend ziekenvervoer
Krijgt u een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immuuntherapie? Ondergaat u nierdialyse? Of bent u vanwege een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd aangewezen op vervoer (hardheidsclausule)? Dan krijgt u niet alleen het vervoer naar deze behandelingen vergoed, zoals nu in 2018. Vanaf 2019 krijgt u ook het vervoer van en naar consulten, onderzoeken en controles vergoed. De vergoeding geldt alleen als de consulten, onderzoeken en controles samenhangen met de behandeling. U heeft wel vooraf toestemming nodig voor dit vervoer.

Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling
In 2019 worden alle behandelingen van oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed. Nu betalen verzekerden de eerste 20 behandelingen zelf. Wel komt er een maximum aan het aantal behandelingen dat wordt vergoed. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70.

Eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen wordt maximaal € 250
Voor groepen geneesmiddelen met dezelfde werking zijn vergoedingslimieten vastgesteld. Als een middel duurder is dan de vergoedingslimiet, dan betaalt u het verschil tussen de vergoedingslimiet en de prijs zelf in de vorm van een eigen bijdrage. Net als dit jaar en voorgaande jaren. Vanaf 2019 betaalt u nooit meer dan € 250 eigen bijdrage per persoon per kalenderjaar voor deze medicijnen totaal. Het betalen van deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed
Paracetamol, vitaminen en mineralen die u ook zonder recept bij de apotheek kunt kopen, krijgt u vanaf 2019 niet meer vergoed uit de basisverzekering.