Uitzonderingen eigen risico

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?

Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. In de meeste gevallen ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.

  • Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Verpleging en verzorging in uw eigen omgeving (wijkverpleging)
  • Ketenzorg via de huisarts
  • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
  • Bevalling en verloskundige zorg (wel voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer)
  • Kraamzorg
  • Nacontrole van de donor
  • Vervoerskosten van een donor als deze kosten via de eigen verzekering vergoed worden
Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.

Ook voor een stoppen-met-rokenprogramma door een gespecialiseerde aanbieder geldt geen verplicht eigen risico, maar dit valt wel onder een eventueel vrijwillig eigen risico.

Soms krijgt u toch een rekening

Bij kraamzorg of na een bezoek aan de huisarts is soms vervolgonderzoek nodig. Bijvoorbeeld voor bloedonderzoek. Hierover betaalt u wel eigen risico. U ziet dan laboratoriumkosten op uw declaratieoverzicht staan. Deze kosten vallen niet onder de vergoeding van huisartsenzorg of kraamzorg.

Voor welke zorg betaalt u wel eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht ziet u in één oogopslag of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.​​