Bedankt voor het doorgeven dat u uw Zvw-pgb wilt opzeggen

Wij verwerken uw opzegging zo spoedig mogelijk. Na verwerking ontvangt u van ons per post een bevestigingsbrief. 

Uw Zvw-pgb budget wordt berekend naar rato tot de datum van uw opzegging.

Diende u teveel Zvw-pgb in? Het is mogelijk dat we een dossiercontrole doen. Houdt u er rekening mee dat u misschien een bedrag moet terug betalen. Hier krijgt u dan een brief over.