Zvw-pgb aanvragen, wijzigen, verlengen of opzeggen

In een paar stappen geregeld

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? Wij helpen u op weg.

Aanvragen
Wijzigen
Verlengen
Opzeggen
 

Zvw-pgb aanvragen

Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

  • U bent langdurig – langer dan een jaar – op verpleging en verzorging aangewezen, of;
  • U hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is.Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

 
Contact opnemen met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige

Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

 
Deel 1 en 2 formulier (laten) invullen

Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

 
Stuur het formulier digitaal naar ons toe

Belangrijk: let er goed op dat u het formulier samen met de eventuele andere bijlagen meestuurt.

Verstuur mijn aanvraag

 
Wij brengen u op de hoogte van het budget

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het Zvw-pgb-reglement. U krijgt van ons schriftelijk de uitslag.

 

Zvw-pgb (zorgverlener) wijzigen

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Verstuur mijn wijziging

Zvw-pgb verlengen

Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatiestelling nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. ​Dit geldt voor zowel verslechtering als verbetering van uw gezondheidssituatie. Ook als de indicatie verloopt, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft. 

Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Verstuur mijn verlenging
 

Zvw-pgb opzeggen

Uw Zvw-pgb opzeggen kan via een digitaal formulier:

Zvw-pgb opzeggen

Per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK LEIDEN

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:

  • Datum waarop u het Zvw-pgb wilt beëeindigen
  • De reden van opzegging
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Meer weten?

  • Neem bij vragen over pgb aanvragen of declareren contact op met de klantenservice.
  • Extra informatie over de regels, rechten en plichten rondom pgb? Bel of chat de Zorgcoach:
 

Handige links

​​