Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Zelf uw thuiszorg regelen

Met een Zvw-pgb (Zorgverzekeringwet persoonsgebonden budget) krijgt u budget waarmee u zelf zorg inkoopt, bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. De kosten declareert u achteraf bij ons.

Let op: Bij ons kunt u alleen een pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis en/of intensieve kindzorg. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor (Wlz-pgb) of gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb). Kijk voor meer informatie op de website van belangenvereniging Per Saldo, www.pgb.nl.


Regel uw Zvw-pgb

Heeft u of uw naaste intensieve, langdurige zorg nodig? Thuis of in een zorginstelling? Kom meer te weten over Wet langdurige zorg-pgb (pgb-Wlz).

Hulp bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Veelgestelde vragen

​​

Het Zvw-pgb wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Zilveren Kruis. Wij vergoeden de volgende zorg uit het Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging

Wilt u via een pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring

Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken.

In 2018 houdt Zilveren Kruis 52 weken per toekenning aan. Het weekbudget x het aantal weken dat de indicatie is afgegeven is het totaalbudget van de toekenning.

U zorgt zelf voor inzicht over:

  • het budget dat u heeft gekregen;
  • wat er gedeclareerd is.

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Zilveren Kruis.

Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.

Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via het Zvw-pgb wilt en welke zorg niet. Zilveren Kruis geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze klantenservice pgb: 071 364 03 60.

Stuur een e-mail naar zka.klachten@achmea.nl. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Meer weten?

  • Bij vragen over pgb aanvragen of declareren neemt u contact op met de klantenservice.
  • Extra informatie over de regels, rechten en plichten rondom pgb? Bel of chat de Zorgcoach:
 

Handige links

​​​​​