Seniorvriendelijk ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is voor ouderen vaak extra vervelend. Ongeveer 1 op de 3 ouderen gaat er in het ziekenhuis juist op achteruit. Ziekenhuizen zijn meestal niet goed ingericht op zorg voor ouderen. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Er is meer kans op ondervoeding en fouten met medicijnen. En infecties komen vaker voor bij ouderen. Daarnaast gaat de overgang van het ziekenhuis naar huis niet altijd goed.

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

KBO-PCOB, NOOM en NVOG ontwikkelden samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. In ziekenhuizen met het keurmerk is er onder andere:
  • Extra aandacht voor gezondheidsrisico’s van ouderen
  • Extra aandacht voor ouderen met dementie
  • Een speciaal team voor ouderen
  • Een plek waar de mantelzorger kan overnachten en/of mee-eten
  • Een gespecialiseerde arts voor ouderen
Seniorvriendelijke ziekenhuizen vindt u op de website van KBO-PCOB

Een vriendelijker ziekenhuis voor ouderen

Ondanks dat het de grootste groep is, zijn ziekenhuizen niet altijd voldoende ingesteld op de behandeling van oudere patiënten. Eén op de drie mensen van 70 jaar of ouder gaat het ziekenhuis zelfs slechter uit dan er in. Robbert Huijsman is senior manager Innovatie en programmamanager Kwaliteit van Zorg bij Zilveren Kruis en hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg aan Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn blog Een vriendelijker ziekenhuis voor ouderen vertelt hij over het belang van een keurmerk en hoe dit ouderen helpt het ziekenhuis te vinden dat het beste bij hen past.​