​​​​​​​​​​​​​​​​

Vragen over tandheelkundige zorg?

Zoals: 'Wat krijg ik vergoed als ik naar de tandarts ga?'
Of: 'Is mijn kind wel goed verzekerd als hij een beugel nodig heeft?'
en 'Wanneer betaal ik eigen risico?', 'Krijg ik een kunstgebit vergoed?'

Wij helpen u graa​g verder op weg naar antwoorden op uw vragen.

​​​​

Tandarts of mondhygiënist

U hoeft niet naar een tandarts te gaan met wie wij afspraken hebben gemaakt. U kunt naar elke tandarts of mondhygiënist. U vindt een tandarts op Tandarts.nl

Meeste tandartskosten kinderen volledig vergoed

Ook voor jonge kinderen is het belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan. Een melkgebit is óók gevoelig voor tandplak en gaatjes.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Meer over mondzorg voor kinderen

Tandzorg vanaf 18 jaar

Wilt u vanaf uw 18e jaar ook goed verzekerd zijn voor tandheelkundige zorg, zoals de jaarlijkse controle, het vullen van gaatjes of het trekken van kiezen? Dan heeft u naast uw basisverzekering een tandartsverzekering nodig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bekijk de vergoeding vanaf 18 jaar

Welke tandartskosten krijg ik vergoed?

Wilt u graag vooraf weten welke tandartskosten u vergoed krijgt? En hoeveel u eventueel moet bijbetalen? U kunt bij uw tandarts vooraf vragen met welke codes hij uw behandeling in rekening gaat brengen. De codes die tandartsen gebruiken bestaan elk uit een letter aangevuld met 2 getallen. De maximale prijzen van tandartscodes worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Met de tool 'vergoeding per tandartscode' ziet u per code direct wat de kosten zijn. 

 

Bekijk uw vergoeding per tandartscode

Goed om te weten over orthodontie

Beugel van uw kind vergoed vanaf Aanvullend 3 sterren

Veel kinderen hebben na het wisselen van tanden een beugel nodig. De kosten hiervoor kunnen flink oplopen. Heeft u een Aanvullend 3 of 4 sterren? Dan bent u goed verzekerd voor orthodontie tot 18 jaar. Uw kind is tot 18 jaar meeverzekerd met de hoogst afgesloten aanvullende verzekering van u of uw partner. Een tandartsverzekering afsluiten voor uw kind is niet nodig. Ook niet voor normale tandartsbehandelingen. 

Kiest u per 1 januari 2020 voor een verzekering met vergoeding voor orthodontie? Dan geldt er een wachttijd van 1 jaar.

​​

Naar de kaakchirurg

Een kaakchirurg doet specialistische, chirurgische ingrepen in mond, kaak en gezicht. De kaakchirurg trekt bijvoorbeeld verstandskiezen als de tandarts dit niet kan doen. Of verwijdert cysten en tumoren uit de mond. Behandelingen bij een kaakchirurg krijgt u uit de basisverzekering vergoed. U betaalt daarom eigen risico over deze behandelingen.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​Bekijk de vergoeding van kaakchirurgie

Wist u dat u vanaf 18 jaar eigen risico betaalt voor:

Behandelingen bij de kaakchirurg, een kunstgebit op implantaten, een volledig kunstgebit, orthodontie in bijzondere gevallen, tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen en tandartskosten voor gehandicapten?

​Bijzondere situaties

​​
​​​​

​Uw kunstgebit

Als u niet meer al uw tanden heeft, kunt u een kunstgebit krijgen. Een kunstgebit heet ook wel gebitsprothese. De vergoeding is afhankelijk van uw leeftijd en soort kunstgebit.

Krijgt u een volledig kunstge​bit? 

Een volledig kunstgebit vervangt alle tanden en kiezen in uw kaak. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij kunstgebit volledige prothese.

Krijgt u een klikge​bit? 

Een klikgebit is een kunstgebit op implantaten en krijgt u vanwege de vorm van uw kaak. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij kunstgebit op implantaten.

Krijgt u een gedeeltel​ijke prothese? 

Een gedeeltelijke prothese vervangt een deel van uw gebit en wordt ook wel partiële prothese, frame of plaatje genoemd. Kijk voor de voorwaarden en hoogte van de vergoeding bij tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar of tot 18 jaar.
​​