Niet-gecontracteerde zorg

U krijgt minder vergoed

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan kan de vergoeding uit uw basisverzekering of aanvullende verzekering lager zijn dan wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Soms krijgt u zelfs helemaal niets. 

Bekijk welk bedrag u vergoed krijgt

Heeft u recht op het bedrag?

Het bedrag voor niet-gecontracteerde zorg krijgt u niet zomaar. Hier zijn regels voor. Deze staan in de polisvoorwaarden en in ons vergoedingenoverzicht. Hierin staat ook of u een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen.

Houd er rekening mee dat bij niet-gecontracteerde zorg:

De voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Hier heeft u voordeel van:

  • De rekening wordt volledig vergoed als u daar volgens de polisvoorwaarden recht op heeft.
  • De gecontracteerde zorgverleners werken volgens de door ons gestelde kwaliteitseisen.
  • U hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
  • Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. We geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten. 

Vind een gecontracteerde zorgverlener


Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijgt u minder vergoed

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren. Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs.

Kiest u voor een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? En heeft de Basis Budget, Basis Zeker, ZieZo Selectief of ZieZo Basis polis? Dan vergoeden wij 75% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als u de Basis Exclusief polis heeft, dan vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief. In de zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Meer informatie over de polissen kunt u lezen in de voorwaarden.