eigen bijdrage

Wettelijke eigen bijdrage

Wat is het en hoe werkt het?

Voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering betaalt u wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen en een kunstgebit. Maar wat is het eigenlijk en wanneer betaalt u het? En wat is het verschil met het verplicht eigen risico?

Wat is wettelijke eigen bijdrage?

U betaalt wettelijke eigen bijdrage voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering eerst zelf. Dit noemen we wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte hiervan.

Verwar de eigen bijdrage niet met het eigen risico

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

In 2018 betaalt u een eigen bijdrage voor:

Bekijk in het vergoedingsoverzicht welke eigen bijdrage u betaalt voor uw vergoeding.

Zoek uw vergoeding

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico

Eigen bijdrage Eigen risico
Geldt voor alle leeftijden. Geldt alleen vanaf 18 jaar.
U kunt een eigen bijdrage betalen voor zowel zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering. Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage. U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.
Afhankelijk van de zorg geldt soms een maximumbedrag aan eigen bijdrage, maar soms ook niet. Geldt elk jaar een maximumbedrag.

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2018 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

Taxikosten € 200
Eigen bijdrage € 101 (maximale eigen bijdrage in 2018 voor vervoer)
Uw maximale vergoeding € 99
   
U betaalt aan eigen risico € 60
U krijgt vergoed € 39

Veelgestelde vragen

In ons vergoedingenoverzicht staat voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, hulpmiddelen en vervoerskosten.

Vergoeding zoeken

Nee, de wettelijke eigen bijdrage kent geen vrijwillige eigen bijdrage.