eigen bijdrage

Wettelijke eigen bijdrage

Wat is het en hoe werkt het?

Voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering betaalt u wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen en een kunstgebit. Maar wat is het eigenlijk en wanneer betaalt u het? En wat is het verschil met het verplicht eigen risico?

Wat is wettelijke eigen bijdrage?

U betaalt wettelijke eigen bijdrage voor sommige zorg uit de basis- en aanvullende verzekering eerst zelf. Dit noemen we wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte hiervan. Verwar de eigen bijdrage niet met het eigen risico.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

In 2018 betaalt u een eigen bijdrage voor:

Bekijk in het vergoedingsoverzicht welke eigen bijdrage u betaalt voor uw vergoeding.

Zoek uw vergoeding

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico

Eigen bijdrage Eigen risico
Geldt voor alle leeftijden. Geldt alleen vanaf 18 jaar.
U kunt een eigen bijdrage betalen voor zowel zorg uit de basis- als uit de aanvullende verzekering. Eigen risico betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering.
Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage. U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico.
Afhankelijk van de zorg geldt soms een maximumbedrag aan eigen bijdrage, maar soms ook niet. Geldt elk jaar een maximumbedrag.

Meer over het eigen risico

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2018 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

Taxikosten € 200
Eigen bijdrage € 101 (maximale eigen bijdrage in 2018 voor vervoer)
Uw maximale vergoeding € 99
   
U betaalt aan eigen risico € 60
U krijgt vergoed € 39

Veelgestelde vragen

In ons vergoedingenoverzicht staat voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, hulpmiddelen en vervoerskosten.

Vergoeding zoeken

Nee, de wettelijke eigen bijdrage kent geen vrijwillige eigen bijdrage.