eigen bijdrage

Wat is wettelijke eigen bijdrage en hoe werkt het?

Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaalt u wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor hoortoestellen en een kunstgebit. Maar wat is het eigenlijk en wanneer betaalt u het? En wat is het verschil met het verplicht eigen risico?

Wat is wettelijke eigen bijdrage?

U betaalt sommige zorg uit de basisverzekering eerst zelf. Dit noemen we wettelijke eigen bijdrage. De overheid bepaalt elk jaar opnieuw de hoogte hiervan. De eigen bijdrage verschilt per soort zorg. Een eigen bijdrage betaalt u altijd bovenop het eigen risico. ​Verwar de eigen bijdrage niet met het eigen risico

Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage?

In 2020 betaalt u een eigen bijdrage voor:

Bekijk in het vergoedingsoverzicht welke eigen bijdrage u betaalt voor uw vergoeding.

Zoek uw vergoeding

Bekijk de eigen bijdragen van 2019​ (pdf)

Maximale eigen bijdrage geneesmidd​elen

U betaalt maximaal €250 als eigen bijdrage voor bepaalde geneesmiddelen​. U betaalt uw eigen bijdrage niet aan de apotheker. De apotheker vertelt u bij welke medicijnen u een eigen bijdrage betaalt. Hij stuurt de rekening naar Zilveren Kruis. Wij brengen de eigen bijdrage later bij u in rekening.

Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico

Eigen bijdrage ​Eigen risico
Geldt voor alle leeftijden Geldt alleen vanaf 18 jaar
U kunt geen vrijwillige eigen bijdrage kiezen bovenop de wettelijke eigen bijdrage U kunt wel een vrijwillig eigen risico kiezen, bovenop het verplichte eigen risico
Sommige aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor de eigen bijdrage U krijgt geen vergoeding voor het eigen risico
Afhankelijk van de zorg geldt soms een maximumbedrag aan eigen bijdrage Geldt elk jaar een maximumbedrag

Meer over het eigen risico

Een rekenvoorbeeld

Stel u gaat in 2020 per taxi naar uw behandeling en u heeft hiervoor recht op de vergoeding zittend ziekenvervoer. U heeft nog € 60 openstaan aan eigen risico.

Taxikosten € 200
Eigen bijdrage € 105 (maximale eigen bijdrage in 2020 voor vervoer)
Uw maximale vergoeding € 95
   
U betaalt aan eigen risico € 60
U krijgt vergoed € 35
​​