Begeleiding nieuw geneesmiddel

U heeft een declaratieoverzicht van ons gekregen. Hierop declareert de apotheek ook ‘Begeleiding nieuw geneesmiddel’. Wat is ‘Begeleiding nieuw geneesmiddel’?

U betaalt eigen risico voor het begeleidingsgesprek

De kosten voor het begeleidingsgesprek vallen onder het eigen risico​. Daarom ziet u de kosten terug op uw declaratieoverzicht. Vanaf 1 januari 2016 ziet u deze kosten niet meer apart terug.

Begeleiding nieuw geneesmiddel is de uitleg die u krijgt over uw medicijn

In dit gesprek aan de balie krijgt u uitleg hoe u uw medicijn veilig gebruikt. U krijgt de uitleg van de apotheker of van een assistente. U krijgt vaak ook informatie op papier mee.

U betaalt voor tijd en kennis van de apotheek

Het geven van uitleg kost tijd en kennis. Daar betaalt u voor. U betaalde vroeger ook voor deze uitleg. Alleen werden de kosten toen opgeteld bij de prijs van het medicijn. Vanaf 1 januari 2014 noemen we de kosten apart. Dat moet van de overheid. Per 1 januari 2016 worden deze kosten niet meer apart vermeld. De prijs van begeleiding en uitleg zit weer bij de prijs van het geneesmiddel.

U betaalt in 4 situaties voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

  1. als u een nieuw medicijn krijgt
  2. als de sterkte of toedieningsvorm van het medicijn is veranderd
  3. als het langer dan 1 jaar geleden is dat u hetzelfde medicijn kreeg
  4. als het niet duidelijk is of u het medicijn eerder kreeg het afgelopen jaar

De kosten van een begeleidingsgesprek zijn ongeveer € 6

Er zijn kleine verschillen tussen apotheken. U betaalt meer als

  • u het medicijn ’s avonds of in het weekend haalt
  • de apotheker het medicijn zelf moet maken
  • de apotheker extra uitleg moet geven


Veelgestelde vragen

Als een medicijn voor het eerst wordt uitgegeven zal de apotheek u informeren over het gebruik, de werking en eventuele bijwerking wanneer een medicijn voor de eerste keer gebruikt gaat worden. Dit gesprek is heel belangrijk omdat verkeerd gebruik van geneesmiddelen schadelijke gevolgen voor u kan hebben.​​​

Door een wettelijke wijziging “Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg” wordt vanaf 1 januari 2014 de zorg die uw apotheker u levert apart benoemd op de nota. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars

In 2013 werden de kosten van een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel​ opgeteld bij het geneesmiddel. En stond dit dus niet als apart bedrag op het declaratieoverzicht. In de nieuwe situatie ziet u op uw declaratieoverzicht een apart bedrag voor dit gesprek.​​

Nee, een begeleidingsgesprek eerste geneesmiddel​ is verplicht om te voorkomen dat uw gezondheid in gevaar komt.​
Een korte uitleg hoe vaak en wanneer u een geneesmiddel moet gebruiken, is al een begeleidingsgesprek. U hoeft voor dit gesprek dus niet apart in een spreekkamer met de apotheker gesproken te hebben.​​​​

a. als een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan u verstrekt is.

b. als een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of langer geleden voor het laatst aan u verstrekt is.

c. als niet duidelijk is of het geneesmiddel eerder aan u is verstrekt in de twaalf voorafgaande maanden.​​​​

Ja, dit is een mondelinge uitleg van de apotheker of apothekersassistente.​ ​​​
a. Het gesprek wordt gehouden voor de start van een medicijn. Hierbij bespreekt de apotheker de verwachtingen.
b. U krijgt mondeling aanvullende informatie. Soms krijgt u dit ook nog op papier.
c. De apotheker legt alle handelingen vast in het digitale patiëntendossier.
d. Deze prestatie kan alleen bij het geven van een geneesmiddel gedeclareerd worden.​ ​
​​​​​
Heeft u dit medicijn langer dan 12 maanden geleden voor het laatst gekregen? Dan moet de apotheker opnieuw een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel​ met u houden.​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea