Vragen MC Slotervaart

Ik moet voor een afspraak naar een ander ziekenhuis. Krijg ik mijn patiëntendossier van MC Slotervaart op tijd?

U krijgt voorrang bij het opvragen van uw dossier bij MC Slotervaart wanneer u aangeeft dat u een geplande afspraak in een ander ziekenhuis heeft. Belangrijk is dat u tijdig bij MC Slotervaart aangeeft wanneer uw afspraak plaatsvindt in het andere ziekenhuis, zodat uw dossier tijdig (en zo nodig op zeer korte termijn) beschikbaar is.

Moet ik een nieuwe verwijsbrief opvragen bij de huisarts om mijn behandeling voort te zetten in een ander ziekenhuis?

Het is voor patiënten uit MC Slotervaart niet nodig om een nieuwe verwijsbrief op te vragen bij hun huisarts. Dit geldt ook als u naar een andere zorginstelling wilt voor uw vervolgbehandeling dan in de ontvangen brief of in de overzichtslijst staat vermeld. Onlangs heeft MC Slotervaart u geïnformeerd over de voortzetting van uw behandeling. Deze brief van MC Slotervaart kunt u als verwijsbrief gebruiken in het ziekenhuis waar u de behandeling voortzet.

Waar kan ik nu terecht voor mijn behandeling?

Per zorgcluster zijn er afspraken gemaakt met meerdere zorginstellingen. In de brief die u van MC Slotervaart heeft ontvangen, wordt maar één ontvangend ziekenhuis genoemd. De zorgverzekeraars hebben echter voor de meeste zorgclusters met meer dan één zorginstelling afspraken gemaakt over extra zorginkoop. Hiermee voorkomen we onnodige wachtlijsten. Uw huisarts kan u dus ook naar een van de andere ontvangende ziekenhuizen verwijzen. Vanzelfsprekend behoudt u keuzevrijheid waar u de behandeling wilt vervolgen. Op zk.nl/mijnziekenhuis vindt u alle informatie over de situatie rond MC Slotervaart. U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met een Zorgcoach​.

Overzicht van de zorgclusters van MC Slotervaart en de zoginstellingen per zorgcluster (specialisme)

Specialisme
 
U kunt terecht bij:
Specialisme
U kunt terecht bij:
Anesthesiologie (Pijnbestrijding)
 
BovenIJ ziekenhuis
 
Neurochirurgie
(niet zijnde hersenchirurgie)
OLVG
Spaarne Gasthuis
 
Bariatrie
 
Spaarne Gasthuis
 
Neurochirurgie (hersenchirurgie)
Amsterdam UMC, locatie VUMC
Chirurgie
 
Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
OLVG
Neurologie (algemeen)
 
Ziekenhuis Amstelland
Zaans Medisch Centrum
OLVG
Cardiologie
 
OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
Cardiologie Centra Nederland (ZBC)
Neurologie (slaap/waak centrum)
 
Zaans Medisch Centrum
 
Dermatologie
 
Huid MC Oosterwal (ZBC)
MC Wetering (ZBC)
BovenIJ
Nierinsufficiëntie
 
Ziekenhuis Amstelland
 
Diabetes zorg
OLVG
Oncologie zorg
AVL
Geriatrie
 
OLVG
 
Oogheelkunde
 
BovenIJ Ziekenhuis
OLVG
Opsis (ZBC)
OMC Zaandam (ZBC)
Eyescan (ZBC)
Bergman (ZBC)
Zonnestraal (ZBC)
HIV zorg
 
OLVG
DC Klinieken (ZBC)
 
Orthopedie
 
Equipe (ZBC)
Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
Inwendige (Interne) geneeskunde
OLVG
 
Plastische Chirurgie (Transgenderzorg)
Zaans Medisch Centrum
 
Kaakchirurgie
 
Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ Ziekenhuis
Zaans Medisch Centrum
Reumatologie
 
OLVG
 
KNO (Keel- Neus- Oorheelkunde)
 
BovenIJ Ziekenhuis
Ziekenhuis Amstelland
Vijf Meren Kliniek (ZBC)
 
Urologie (algemeen)
 
Ziekenhuis Amstelland
BovenIJ ziekenhuis
Zaans Medisch Centrum
Andros Mannenkliniek (ZBC)
Longziekten
 
OLVG
BovenIJ Ziekenhuis
 
Urologie (afdeling functionele urologie inclusief neurostimulatoren)
Zaans Medisch Centrum
 
MDL (Maag, darm, Lever)
OLVG
 
Vaatchirurgie
 
Ziekenhuis Amstelland
 

Is mijn huisarts hiervan op de hoogte?

De huisartsen in de omgeving van het MC Slotervaart zijn eind 2018 per brief geïnformeerd over de lijst met instellingen die de zorg per cluster zullen overnemen van MC Slotervaart. Uw huisarts weet daardoor ook naar welk ziekenhuis hij u kan doorverwijzen. Vanzelfsprekend behoudt uzelf uw keuze waar u de behandeling wilt vervolgen. Als u liever naar een ander ziekenhuis of een andere zorginstelling wilt, is dat uiteraard mogelijk.

Ik sta al een poos op de wachtlijst bij het MC Slotervaart. Kom ik nu weer onderaan de wachtlijst bij een ander ziekenhuis?

Als u op de wachtlijst staat én een verwijzing heeft van uw huisarts neem dan contact op met onze Zorgcoach​. De Zorgcoach kan er voor zorgen dat u in een ander ziekenhuis met een zo kort mogelijke wachttijd op de wachtlijst komt te staan.

De arts in het MC Slotervaart heeft mijn dossier meegegeven en gezegd dat ik contact op moet nemen met mijn zorgverzekeraar?

U kunt uw dossier bewaren. U kunt altijd contact opnemen met onze Zorgcoach​.

Waar kan ik heen voor spoedeisende hulp?

De spoedeisende hulp van het MC Slotervaart is gesloten. Patiënten kunnen terecht bij de spoedeisende hulp van 5 andere locaties in Amsterdam:

  • OLVG OOST (Amsterdam Oost)
  • OLVG West (Amsterdam West)
  • BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam Noord)
  • Amsterdam UMC (Amsterdam Zuid)
  • Amsterdam UMC (Amsterdam Zuid Oost)

Daarnaast heeft het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen ook nog een spoedeisende eerste hulp overdag.

Hoe kan ik mijn medisch dossier opvragen?

Patiënten van het MC Slotervaart worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. Het MC Slotervaart zorgt voor de overdracht van uw dossier. Wilt u toch uw dossier opvragen? Ga dan naar de website van het Slotervaart. Houdt u er rekening mee dat dit enkele weken kan duren.​​​

Kan ik bij mijn eigen arts blijven?

U kunt voor deze vraag contact opnemen met uw ziekenhuis.

Mijn arts heeft een nieuwe baan in een ander ziekenhuis. Mag ik met hem/haar mee?

Kijk op de Zorgzoeker of wij afspraken hebben gemaakt met het ziekenhuis. Als wij geen afspraken hebben gemaakt, kan het zijn dat u geen volledige vergoeding krijgt. U kunt ook contact opnemen met de Zorgcoach​.

Mag ik met mijn Basis Budget of ZieZo Selectief polis in 2019 ook naar ieder ander ziekenhuis?

Nee. Dan kunt u alleen terecht bij 1 van de voor Basis Budget en ZieZo Selectief geselecteerde ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp, verloskunde, kaakchirurgie, laboratoriumonderzoek, rontgenfoto's en behandelingen geestelijke gezondheidszorg kunt u zonder bijbetaling terecht in elk ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Dit is ook het geval als uw behandelend specialist u doorverwijst naar een ander ziekenhuis. Kijk altijd op de Zorgzoeker voor u een behandeling start.

Ik word verwezen naar een ander ziekenhuis maar ik heb een Basis Budget/ZieZo Selectief polis. Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van mijn behandeling?

U kunt in 2018 zonder gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling naar elk ander ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Loopt de behandeling ook in 2019 door? Ook dan blijven wij de behandeling vergoeden. Ook als dit ziekenhuis niet geselecteerd is voor de Basis Budget of ZieZo Selectief. In onze Zorgzoeker kunt u een ander ziekenhuis vinden. Selecteer in het veld 'Uw basisverzekering' de Basis Zeker. ​