Vragen IJsselmeerziekenhuizen

Maakt u reiskosten omdat uw behandeling wordt overgenomen bij een ander ziekenhuis?

Mogelijk komt u voor onverwachte reiskosten te staan, als u voor uw behandeling niet in MC IJsselmeerziekenhuizen kunt blijven, en een ander ziekenhuis uw behandeling overneemt. Wij willen u graag tijdelijk tegemoetkomen in deze kosten. Daarom kunt u tot 1 april 2019 uw reiskosten naar een ander ziekenhuis bij ons declareren. Deze regeling geldt alleen als u al in behandeling bent bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of u woont in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen. Deze tegemoetkoming geldt ook voor uw bezoekers.

Ik wil graag reiskosten declareren

Ik sta al een poos op de wachtlijst bij de IJsselmeerziekenhuizen. Kom ik nu weer onderaan de wachtlijst bij een ander ziekenhuis?

Als u op de wachtlijst staat én een verwijzing heeft van uw huisarts neem dan contact op met onze Zorgcoach: 071 - 364 02 80. De Zorgcoach kan er voor zorgen dat u in een ander ziekenhuis met een zo kort mogelijke wachttijd op de wachtlijst komt te staan.

Ik hoorde dat er extra spreekuren zijn in andere ziekenhuizen. Kan ik daar heen?

Het Flevo Ziekenhuis in Almere heeft extra poliklinische spreekuren ingesteld. Kijk op de website van dit ziekenhuis wanneer deze spreekuren zijn en of u daar terecht kunt.

Ik word verwezen naar een ander ziekenhuis maar ik heb een Basis Budget/ZieZo Selectief polis. Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van mijn behandeling?

U kunt in 2018 zonder gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling naar elk ander ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Ook als dit ziekenhuis niet geselecteerd is voor de Basis Budget of ZieZo Selectief. In onze Zorgzoeker kunt u een ander ziekenhuis vinden. Selecteer in het veld 'Uw basisverzekering' de Basis Zeker.

Mag ik met mijn Basis Budget of ZieZo Selectief polis in 2019 ook naar ieder ander ziekenhuis?

Nee. Dan kunt u alleen terecht bij 1 van de voor Basis Budget en ZieZo Selectief geselecteerde ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp, verloskunde, kaakchirurgie, laboratoriumonderzoek, rontgenfoto's en behandelingen geestelijke gezondheidszorg kunt u zonder bijbetaling terecht in elk ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Dit is ook het geval als uw behandelend specialist u doorverwijst naar een ander ziekenhuis. Kijk altijd op de Zorgzoeker voor u een behandeling start.​