Vragen over zorg in Flevoland en de Noordoostpolder

De zorg van MC IJsselmeerziekenhuizen in uw regio is inmiddels overgenomen door ziekenhuis St Jansdal en de Antonius Zorggroep. Daarnaast kunt u voor uw zorg ook terecht in het Flevoziekenhuis in Almere. Via deze aanbieders blijft goede zorg in de regio voor u bereikbaar.

Op 1 maart 2019 is St Jansdal gestart met een uitgebreid zorgaanbod in Lelystad. Het voormalige Zuiderzee ziekenhuis heet nu St Jansdal Lelystad. Patiënten kunnen er terecht voor diagnostiek (onder andere MRI, CT, röntgen, echografie, scopieën en bloedonderzoek) en meer dan 230 poliklinische behandelingen. Ook is er een spoedpoli. Alle informatie over de zorg van St Jansdal in Lelystad is te vinden op de website www.stjansdal.nl/lelystad.

Ik moet een ingreep ondergaan. Hoe gaat het verder?

Moet u tussen 1 maart en 30 juni een afspraak, opname of operatie ondergaan? Dan neemt St Jansdal hierover telefonisch contact met u op. Heeft u na 1 juli een afspraak? Dan krijgt u een brief thuis gestuurd.

Hoe kan ik een afspraak maken met St Jansdal?

Alle nieuwe en controlepatiënten kunnen terecht op het spreekuur in Lelystad. Afspraken zijn te maken via het afsprakenbureau, tel. 0341 - 46 3890. Voor het maken van een afspraak op de poli orthopedie is een verwijsbrief van de huisarts nodig.  Het is altijd verstandig om te bellen met het afsprakenbureau voor de actuele wachttijden. Als patiënten hun afspraak verzetten komt er een plekje vrij, waardoor iemand anders soms dezelfde dag nog gezien kan worden.

Welke zorg biedt St Jansdal aan in de locatie Lelystad?

In deze infographic ziet u een overzicht van de zorg die St Jansdal aanbiedt in Harderwijk, Lelystad en Dronten. Alle informatie over de poliklinische zorg van St Jansdal in Lelystad is te vinden op de website www.stjansdal.nl/lelystad.

Welke zorg biedt St Jansdal aan in de locatie Dronten?

In de polikliniek van St Jandal in Dronten houden de meeste medisch specialisten spreekuur. Ook kunt u hier terecht voor bloedafname, functieonderzoek en röntgenonderzoek. Meer informatie over het zorgaanbod in Dronten vindt u op www.polikliniekdronten.nl

Waar zit de spoedeisende hulp voor bewoners van Lelystad?

In het St Jansdal in Lelystad is zeven dagen in de week dagelijks een spoedpoli geopend van 08.00-21.30 uur. U kunt hier terecht voor niet-levensbedreigende spoedvragen. De spoedeisende hulp (SEH) zit in de locatie Harderwijk van St Jansdal. Hier is 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp beschikbaar. De huisarts/specialist of het ambulance personeel bepaalt wanneer u naar de spoedeisende hulp moet. In het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk bevindt zich ook een Intensive Care afdeling voor extra bewaking, zorg en ondersteuning.
De spoedeisende hulp (SEH) van het Flevoziekenhuis in Almere is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend en vangt in overleg met omliggende ziekenhuizen in de regio patiënten op die spoedeisende hulp nodig hebben. Zie www.spoedpostalmere.nl​.

Wanneer moet ik naar St. Jansdal in Harderwijk?

Alle klinische zorg vindt u in Harderwijk. U moet naar het St Jansdal in Harderwijk bij een spoedopname, een acute operatie of een medische ingreep waarbij een ziekenhuisopname voor u nodig is.

Waar is mijn Medisch dossier van MC Zuiderzee?

Was u in het verleden patiënt in het MC Zuiderzee? Dan kunt u uw medisch dossier opvragen bij St Jansdal. Wilt u zorg ontvangen in St Jansdal? Dan moet u toestemming geven voor de overdracht van uw medische dossier. St Jansdal vraagt u om dit tijdig te doen. Zo kan de dokter ook echt over uw gegevens beschikken als u voor een afspraak komt. U vindt een toestemmingsformulier op www.stjansdal.nl/lelystad.

Kan ik bij St Jansdal ook terecht voor geboortezorg?

Bij de poli verloskunde en gynaecologie van St Jansdal in Lelystad kunt u terecht voor alle poliklinische vragen, onderzoeken en behandelingen. Ook het plaatsen van spiraaltjes vindt hier plaats. Een bevalling in het ziekenhuis kan bij St Jandal in het Moeder & Kind Centrum (MKC) in Harderwijk. In Almere kan dat in het Flevoziekenhuis in de kraamsuites en verloskamers. Zie voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl/verloskunde/verloskunde​.

Zit er ook een apotheek in St Jansdal in Lelystad?

De poliklinische apotheek in het St Jansdal in Lelystad is iedere werkdag geopend van 08.00-17.30u. Aansluitend doet de apotheek altijd dienst in de avond van 17.30-22.30u en in het weekend en op feestdagen van 08.00-22.30u/

Ik wil graag met mijn eigen arts mee. Hij zit niet in het St Jansdal. Kan dat?

Ja, u bent vrij om te kiezen naar welke arts of ziekenhuis u gaat voor uw behandeling. Kijk op de Zorgzoeker of wij afspraken hebben gemaakt met het ziekenhuis. Als wij geen afspraken hebben gemaakt, kan het zijn dat u geen volledige vergoeding krijgt. U kunt ook contact opnemen met onze Zorgcoach.

Heeft Zilveren Kruis een contract met St Jansdal?

Ja, we hebben de zorg die geleverd gaat worden in Lelystad maar ook in Noordoostpolder gecontracteerd bij St Jansdal en St. Antonius Zorggroep nadat de curator met hen tot overname was gekomen. Daarmee heeft Zilveren Kruis voldoende zorg gecontracteerd in de regio en is het voor nu niet noodzakelijk om aanvullende zorg te contracteren bij nieuwe ZBC’s.

Is Zilveren Kruis van plan om contracten te sluiten met aanbieders die buiten het ziekenhuis in Lelystad opereren, zoals Reumazorg Flevoland?

In de afgelopen weken hebben wij goed gekeken naar de capaciteit in de regio om de verwachte zorgvraag op te kunnen vangen. Wij hebben met St Jansdal afgesproken om de zorgvraag structureel te monitoren en actie te ondernemen als dat nodig blijkt.

Is er een Open huis in St Jansdal in Lelystad?

Zaterdag 16 maart 2019 is het de landelijke open dag van de zorg. St Jansdal zet die dag de deuren van het ziekenhuis in Lelystad open van 11.00 – 15.00 uur. Deze dag is een mooie gelegenheid om kennis maken met de zorg en diensten die St Jandal u biedt in Lelystad. Als bezoeker krijgt u op de dag zelf een duidelijke folder, waarin staat welke afdelingen geopend zijn en welke activiteiten en rondleidingen er zijn. Ook is er op 16 maart in het Stadhuis van Lelystad een Doe- en Kijkdag met het thema gezondheid, plezier en welzijn.
Inwoners van Lelystad maken op een laagdrempelige manier kennis met het brede zorg- en welzijnsaanbod in hun gemeente.

Maakt u reiskosten omdat uw behandeling wordt overgenomen bij een ander ziekenhuis?

Mogelijk komt u voor onverwachte reiskosten te staan, als u voor uw behandeling niet in MC IJsselmeerziekenhuizen kunt blijven, en een ander ziekenhuis uw behandeling overneemt. Wij willen u graag tijdelijk tegemoetkomen in deze kosten. Daarom kunt u tot 1 juli 2019 uw reiskosten naar een ander ziekenhuis bij ons declareren. Deze regeling geldt alleen als u al in behandeling bent bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of u woont in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen. Deze tegemoetkoming geldt ook voor uw bezoekers (tot een maximum van € 300).

Ik wil graag reiskosten declareren

Het Antonius neemt de ziekenhuiszorg over. Wat betekent dit voor de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk?

De curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen, de Antonius Zorggroep en de gemeente Noordoostpolder hebben op 10 januari overeenstemming bereikt over de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk. Het Antonius neemt de ziekenhuiszorg over. De gemeente Noordoostpolder koopt daarvoor het voormalige Dokter Jansencentrum aan. De komende periode wordt de koopovereenkomst verder uitgewerkt. De overeenstemming met de curatoren geeft duidelijkheid voor patiënten in de regio.
 
Bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord aan de Urkerweg 4 kunnen patiënten terecht op de poliklinieken, voor dagbehandelingen, voor een röntgenfoto, bloed prikken, scopieën, voor een gipsbehandeling en kleine chirurgische ingrepen.Het Antonius Ziekenhuis heeft het aantal spreekuren uitgebreid en er zijn voor diverse specialismen avondspreekuren beschikbaar. Vanaf 1 februari verhuist de polikliniek dermatologie naar het voormalige Dokter Jansencentrum. Ook voor een MRI kan men dan daar terecht.

Heb ik een nieuwe verwijzing nodig voor een afspraak in het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord?

Patiënten van MC IJsselmeerziekenhuis die een afspraak hadden bij de vestiging Emmeloord of Urk van het IJsselmeerziekenhuis hoeven geen nieuwe verwijzing van hun huisarts te vragen als ze hun afspraak omzetten in een afspraak in het Antonius Ziekenhuis. Patiënten uit de Noordoostpolder en Urk kunnen bellen met betreffende polikliniek om een afspraak te maken. Voor een nieuwe afspraak kan de eigen huisarts patiënten uit de Noordoostpolder en Urk rechtstreeks naar het Antonius Ziekenhuis verwijzen.

Ik sta al een poos op de wachtlijst bij de IJsselmeerziekenhuizen. Kom ik nu weer onderaan de wachtlijst bij een ander ziekenhuis?

Als u op de wachtlijst staat én een verwijzing heeft van uw huisarts neem dan contact op met onze Zorgcoach: 071 - 364 02 80. De Zorgcoach kan er voor zorgen dat u in een ander ziekenhuis met een zo kort mogelijke wachttijd op de wachtlijst komt te staan.

Ik hoorde dat er extra spreekuren zijn in andere ziekenhuizen. Kan ik daar heen?

Het Flevoziekenhuis in Almere heeft extra poliklinische spreekuren ingesteld. Kijk op de website van dit ziekenhuis​ wanneer deze spreekuren zijn en of u daar terecht kunt.

Ik word verwezen naar een ander ziekenhuis maar ik heb een Basis Budget/ZieZo Selectief polis. Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van mijn behandeling?

U kunt in 2018 zonder gevolgen voor de vergoeding van uw behandeling naar elk ander ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Ook als dit ziekenhuis niet geselecteerd is voor de Basis Budget of ZieZo Selectief. In onze Zorgzoeker kunt u een ander ziekenhuis vinden. Selecteer in het veld 'Uw basisverzekering' de Basis Zeker.

Mag ik met mijn Basis Budget of ZieZo Selectief polis in 2019 ook naar ieder ander ziekenhuis?

Nee. Dan kunt u alleen terecht bij 1 van de voor Basis Budget en ZieZo Selectief geselecteerde ziekenhuizen. Voor spoedeisende hulp,verloskunde, kaakchirurgie, laboratoriumonderzoek, rontgenfoto's en behandelingen geestelijke gezondheidszorg kunt u zonder bijbetaling terecht in elk ziekenhuis waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Dit is ook het geval als uw behandelend specialist u doorverwijst naar een ander ziekenhuis. Kijk altijd op de Zorgzoeker voor u een behandeling start.​