Toestemming littekencorrectie

Wat is mijn kans op toestemming?

Voor de vergoeding van een littekencorrectie bij medische noodzaak heeft u eerst toestemming van ons nodig. Wij kijken dan of u voldoet aan onze regels. Via deze vragenlijst kunt u vast kijken of een aanvraag zin heeft.

Vragenlijst

Bestaat uw litteken langer dan een jaar?
Ja Nee