AGB-code

​​

Wat is een AGB-code?

Elke zorgverlener in Nederland die alternatieve zorg biedt, heeft een AGB-code. Zo weet u zeker dat uw zorgverlener lid is van een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging.

Waarom moet mijn alternatief therapeut een AGB-code hebben?

Wij willen graag dat u kwalitatief goede zorg krijgt van kwalitatief goede zorgverleners. In het AGB- register worden alleen zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo moet de zorgverlener minimaal een medische basiskennis in bezit hebben. Dit register wordt beheerd door Vektis.

Hoe weet ik of mijn alternatief therapeut een AGB-code heeft?

De AGB-code staat vaak op de website van de therapeut en u kunt het vinden in het register waarbij de therapeut bij is aangesloten. Uw therapeut moet zijn AGB-code ook op de nota zetten.

Controleer de AGB-code van uw alternatief therapeut

Ga naar Vektis. Vul hier de AGB-Code in. Deze bestaat altijd uit 8 cijfers. Bijvoorbeeld: 90012345. Klik op de naam van uw zorgverlener en klik op erkenningen. U ziet of uw alternatief therapaut is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Klopt de code niet? Neem dan contact op met uw zorgverlener.

Welke gegevens moeten op de nota staan?

  • de door ons erkende beroepsvereniging
  • de AGB-code van de zorgverlener
  • de prestatiecode

Ontbreken deze gegevens? Neem dan contact op met uw zorgverlener om deze gegevens aan te vullen. Zonder deze gegevens kunnen we de nota niet vergoeden.