S1-formulier aanvragen

In een EUR-/EER- en verdragsland werken

U woont in het buitenland en blijft in Nederland werken. Dan heeft een ‘S1-formulier (E106)’ of een ‘Verklaring van recht op medische zorg’ nodig. Een verklaring van recht op medische zorg vraagt u op in uw woonland.

Voor sommige landen heeft u een S1-formulier nodig

Met deze verklaring kunt u in uw woonland aantonen dat u in het werkland (Nederland) al premie betaalt. Het S1-formulier kunt u alleen aanvragen als u al in het buitenland woont en niet als u nog moet verhuizen naar uw nieuwe adres in het buitenland. De premieplicht in het woonland komt met het formulier te vervallen. Voor landen die niet tot de EUR-/EER- en verdragslanden behoren, heeft u voldoende aan uw zorgpas.

 

Buitenlands adres

Selecteer in onderstaande lijst uw nieuwe woonland. Voor landen die niet in deze lijst voorkomen hoeft u geen S1-formulier bij ons aan te vragen. Deze landen behoren namelijk niet tot één van de EUR-/EER- en verdragslanden. Alleen met de landen uit de lijst hebben we afspraken gemaakt over deze verdragsformulieren. In andere landen is het tonen van de zorgpas voldoende.

 

U hoeft geen S1-formulier aan te vragen.
Neem contact op met een zorgverzekeraar naar keuze in uw woonland. Zij vragen bij ons een verzoek aan voor een verklaring van recht op medische zorg in uw woonland. Geef aan uw zorgverzekeraar in uw woonland ons ID ‘NL:3311’ door. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Wij regelen het verder met uw buitenlandse zorgverzekeraar.

optioneel
 

Uw gegevens

 
 
optioneel 
 
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van de situatie:

  • Werken uw gezinsleden ook in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zelf een S1-formulier opvragen bij de zorgverzekeraar in Nederland waar zij verzekerd zijn. Het S1-formulier wordt afgegeven per persoon (niet per gezin).
  • Werken uw gezinsleden niet in Nederland? Dan hebben zij geen recht op een zorgverzekering in Nederland. Wij geven voor uw gezinsleden geen S1-formulier af. De zorgverzekeraar in uw nieuwe woonland bekijkt of en welke gezinsleden zij kunnen meeverzekeren. De inschrijving van uw gezinsleden is definitief als u hierover een brief ontvangt van het CAK.

 

Kunnen uw gezinsleden niet meeverzekerd worden? Vraagt u in uw nieuwe woonland naar de mogelijkheden voor een zorgverzekering voor uw gezinsleden.

U kunt een extra aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar in uw woonland. De premie voor deze aanvullende verzekering betaalt u wél aan deze zorgverzekeraar.

Veranderingen in uw woon- of werksituatie kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering. Daarom moet u veranderingen in uw woon- of werksituatie aan ons doorgeven. Neemt u hiervoor contact met ons op.

U betaalt de premie voor uw verzekering aan Zilveren Kruis.