Belastingdienst

Welke zorgkosten kunt u aftrekken?

Sommige zorgkosten kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar lang niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo mag u zorgkosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen niet aftrekken.

Wat u wel kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

Zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw belastingaangifte zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, steunzolen of een kunstgebit. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de kosten te mogen aftrekken. U mag alleen kosten aftrekken die u maakte in 2017. En die u niet vergoed kreeg. Daarnaast moeten deze kosten boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Op de website van de Belastingdienst vindt u een volledige lijst van (deels) aftrekbare kosten.

Wat u niet kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

    • Zorgpremie (basispremie en aanvullende premie)
    • Verplicht of vrijwillig eigen risico
    • Eigen bijdrage voor de Zorgverzkeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en/of Wet Langdurige Zorg (Wlz)
    • Rollator, krukken en andere loophulpmiddelen

Op de website van de Belastingdienst vindt u een volledige lijst van niet aftrekbare kosten.

Download eenvoudig uw declaratieoverzicht

De Belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons declaratieoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaalde. Heeft u geen declaratieoverzicht meer? Download eenvoudig uw declaratiejaaroverzicht:

90% vond deze informatie nuttig (gebaseerd op 1875 beoordelingen)