Belastingdienst

Welke zorgkosten kunt u aftrekken?

Sommige zorgkosten kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar lang niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo mag u zorgkosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen niet aftrekken.

Wat u wel kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

Zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw belastingaangifte zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, steunzolen of een kunstgebit. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de kosten te mogen aftrekken. U mag alleen zorgkosten aftrekken die:

 • u maakte in 2017
 • u niet vergoed kreeg
 • boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag.

Lees op de website van de belastingdienst welke specifieke zorgkosten u nog meer kunt aftrekken.

Wat u niet kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

Veel kosten kunt u niet aftrekken:

  • Zorgpremie (basispremie en aanvullende premie)
  • Verplicht of vrijwillig eigen risico
  • Eigen bijdrage voor de Zorgverzkeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en/of Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor Minderjarigen
  • Dyslexiezorg voor minderjarigen
  • Combinatietest zonder medische indicatie
  • Rollator, krukken en andere loophulpmiddelen
  • Medische aanpassingen aan uw woning

Download eenvoudig uw declaratieoverzicht

De belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons declaratieoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaalde. Heeft u geen declaratieoverzicht meer? Download eenvoudig uw declaratiejaaroverzicht:

90% vond deze informatie nuttig (gebaseerd op 1875 beoordelingen)