Zo is de premie opgebouwd

Wat is de gemiddelde premie van Zilveren Kruis?

Het ministerie van VWS beslist wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Maar de hoogte van de basispremie verschilt per verzekeraar.

Video: Uitleg over de basispremie

 

 

Rekenpremie en opslagpremie

De basispremie verschilt per verzekeraar en bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie.

 

De rekenpremie

De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

 

De opslagpremie

Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

Reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog.

 

De berekening voor 2019

Bekijk de berekening van onze basispremie 2019.

Premie 2019
Rekenpremie (vastgesteld door VWS in 2018) € 1.380
Opslagpremie van Zilveren Kruis
Resultaat op zorgactiviteiten - € 67
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 64
Inzet beleggingsopbrengsten - € 5
Onttrekking aan reserves € 0
Toevoeging aan reserves + € 1
Opslag winst € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen + € 90
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico + € 22
Opslag i.v.m. oninbare premies + € 3
Overige opslag
+ € 1
Gemiddelde premie Zilveren Kruis (totaal) € 1.489,00
Exclusief collectiviteitskortingen.
Gemiddelde per maand € 124,08

De berekening voor 2018

Premie 2018
Rekenpremie (vastgesteld door VWS in 2017) € 1.324
Opslagpremie van Zilveren Kruis
Resultaat op zorgactiviteiten - € 67
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 75
Inzet beleggingsopbrengsten - € 4
Onttrekking aan reserves - € 32
Toevoeging aan reserves  € 0
Opslag winst  € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen + € 86
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico + € 21
Opslag i.v.m. oninbare premies + € 2
Overig opslag
- € 2
Gemiddelde premie Zilveren Kruis (totaal) € 1.403
Exclusief collectiviteitskortingen.
Gemiddelde per maand € 116,96