Geldzaken

U bepaalt wanneer u uw premie betaalt

Bij het afsluiten van uw zorgverzekering geeft u aan hoe u wilt betalen. Bijvoorbeeld per automatische incasso en betaalmail. Betaalt u per automatische incasso? Dan bepaalt u zelf wanneer wij de premie afschrijven.

Wilt u uw premie of eigen risico zelf naar ons overmaken?

Stort het bedrag op IBAN rekeningnummer NL58 INGB 0000 0030 50
ten name van Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen NV.
Vermeld hierbij altijd uw relatienummer.