Reactietermijnen

Binnen hoeveel tijd krijgt u antwoord van Zilveren Kruis?

Wij geven u inzicht in de reactietermijnen bij een verzoek om informatie, offertes, wijzigingen, afhandeling van klachten enz.

Premieberekening en beantwoording van vragen

 • Online premieberekening: direct beschikbaar. De premieberekening kunnen wij direct per e-mail sturen.

Nieuwe verzekering en wijziging bestaande verzekering

U kunt op de volgende wijze een nieuwe polis bij ons aanvragen of een wijziging aan ons doorgeven:

 • Via onze website
 • Schriftelijk
 • Telefonisch

Aanmeldingen en wijzigingen die u via onze website doet, bevestigen wij direct. De nieuwe polis sturen wij u binnen 10 werkdagen toe​.

Verstrekken van verzekeringstechnische informatie

 • Telefonisch gestelde vragen beantwoorden wij direct.

Een kopie polis versturen wij binnen 10 werkdagen. U kunt uw verzekering en de gemaakte kosten ook inzien via Mijn Zilveren Kruis, uw persoonlijke pagina binnen de website van Zilveren Kruis.

Machtigingen

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig om uw zorgkosten te kunnen declareren. We noemen dit een machtiging. Bij een machtiging controleren wij voordat u aan de behandeling begint of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Vraagt u vooraf geen machtiging aan, dan kan het gebeuren dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten niet worden vergoed. Hoe u een machtiging aanvraagt, verschilt per vergoeding. Wij reageren binnen 10 werkdagen op uw machtigingsaanvraag.

Nota-afhandeling en de betaling ervan

U kunt op de volgende wijze een nota aan ons doorgeven:
 • Via onze website (Mijn Zilveren Kruis of app)
 • Schriftelijk

Nota’s betalen wij binnen 10 werkdagen (betaalbaarstelling aan de bank).​ Declareert u online? Dan krijgt u al binnen 3 werkdagen uw vergoeding.

Klachtbehandeling 

Klachten kunt u als volgt bij ons indienen:
 • Telefonisch
 • Schriftelijk
 • Via het contactformulier
 • Via e-mail

Bij ontvangst van een klacht sturen wij binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij reageren binnen 10 werkdagen na ontvangst inhoudelijk op uw klacht.

Als het ons niet lukt om binnen de genoemde termijnen te reageren, dan ontvangt u van ons bericht (telefonisch, per e-mail of per brief) met daarin de nieuwe reactietijd.​​​​​​

 
Heeft u vragen over nieuwe of bestaande verzekeringen?
 • Wij nemen binnen 10 werkdagen na uw verzoek contact met u op.
   
Heeft u vragen over de acceptatie van nieuwe polissen of de wijziging van bestaande polissen?
 • Wij nemen binnen 22 werkdagen na uw verzoek contact met u op.
 
Heeft u vragen over verzekeringstechnische informatie?
 • Wij sturen u binnen 22 werkdagen onze reactie.
   
Heeft u vragen over schade-afhandeling en verzekeringsuitkering?
 • Onze reactietermijn voor schade-afhandeling en verzekeringsuitkering is 22 werkdagen. 

Klachtenbehandeling

 • Wij sturen u in alle gevallen binnen 10 werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.
Heeft u vragen over nieuwe of bestaande verzekeringen?
 • Als u akkoord gaat met onze offerte, verzenden wij uw polis binnen 10 werkdagen via de post. Soms hebben wij aanvullende informatie nodig. Dan vragen wij u binnen 10 werkdagen om deze informatie.
 • Voor informatie over een bestaande verzekering sturen wij u binnen 10 werkdagen een reactie.
   
Heeft u vragen over de acceptatie van nieuwe polissen of de wijziging van bestaande polissen?
 • Wij versturen uw polis binnen 10 werkdagen. Soms hebben wij aanvullende informatie nodig. Deze informatie vragen wij binnen 10
  werkdagen bij u op.
 • Voor het aanpassen van uw bestaande verzekering sturen wij u binnen 10 werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.
Heeft u vragen over verzekeringstechnische informatie?
 • Aanpassingen die u aan ons doorgeeft worden verwerkt in een nieuw werknemerloonoverzicht, uitkeringsoverzicht of premieoverzicht. Het nieuwe overzicht stuen wij u uiterlijk in de laatste week van de volgende maand, nadat de wijziging ingaat.
   
Heeft u vragen over schade-afhandeling en/of verzekeringsuitkering?
 • Bij een verzuimmelding op uw verzekering met een complete dekking op verzuimmanagement, nemen we binnen 10 werkdagen contact met u
  op. Dan bespreken we de verzuimmelding en bepalen we het vervolgtraject.
 • Als u hebt gekozen voor een verzekering zonder verzuimmanagement of een beperkte dekking op verzuimmanagement (basispakket of met een eigenrisicoperiode), nemen we binnen 8 weken contact met u op om de verzuimmelding door te spreken.
 • Wanneer u een wijziging op een verzuimmelding doorvoert, sturen wij u de bevestiging daarvan in de laatste week van de volgende maand nadat de wijziging ingaat door middel van de uitkeringsspecificatie.

Klachtenbehandeling

 • Wij sturen u in alle gevallen binnen 10 werkdagen een eerste inhoudelijke reactie.