Doe de check

Volg de stappen en ontdek wat er voor u geldt

Wilt u naar het buitenland voor een medische behandeling? Ontdek per behandeling wat u nodig heeft van uw arts. Soms is een verwijzing genoeg. Soms heeft u een verwijzing en een behandelplan van een arts of specialist nodig. Doe de check om financiële verrassingen te voorkomen. Staat uw zorgvraag er niet bij? Kies dan voor ‘andere behandeling’.

Zorgvraag

 
Mondzorg

Moet u naar de tandarts, mondhygiënist, endodontoloog​ of tandprotheticus of krijgt u een volledig kunstgebit voor uw boven- en/of onderkaak kijk dan hier wat er nodig is voor uw behandeling in het buitenland.

Bariatrische chirurgie

Bariatrische chirurgie zijn operaties die bedoeld zijn om gewicht te verliezen. Vraag vooraf of wij uw consult of behandeling in het buitenland vergoeden. U bent dit niet verplicht. Toch adviseren wij u om vooraf toestemming aan ons te vragen.

Psychische zorg tot 18 jaar

Psychische zorg voor kinderen tot 18 jaar is niet verzekerd in de basisverzekering. Hiervoor gaat u naar de gemeente.

Welke GGZ-zorg krijgt u niet vergoed?

De basisverzekering vergoedt behandelingen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. U krijgt niet voor alle soorten behandelingen een vergoeding. Bij sommige problemen krijgt u geen vergoeding.

Transgenderzorg

Personen met genderdysforie (transgenders) voelen dat hun geboortegeslacht niet past bij het geslacht dat zij ervaren en (willen) uiten. Soms zijn zij zo ontevreden over het geslacht van hun lichaam, dat ze een medische behandeling willen. Genderbevestigende behandelingen zijn alle behandelingen die nodig zijn om van man naar vrouw en van vrouw naar man te veranderen.

Op de website vindt u meer informatie over de transgenderzorg.

Nierdialyse

Voor meer informatie neem contact op met de onze afdeling Competence Center Buitenland (CCB). Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00. Het telefoonnummer is +31 71 364 04 50

Bevallen in het buitenland

Voor meer informatie neem contact op met de onze afdeling Competence Center Buitenland (CCB). Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00. Het telefoonnummer is +31 71 364 04 50

Zorg uit de Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie en gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland? In een aantal situaties heeft u recht op (een vergoeding van) Wlz-zorg. Krijgt u zorg in een instelling of ontvangt u zorg thuis via een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt)? En gaat u tijdelijk naar het buitenland? Dan heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg of een vergoeding daarvan. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) Wlz-zorg in het buitenland. U kunt maximaal voor een periode van 13 weken zorg in het buitenland inkopen. Ontvangt u palliatieve zorg en wilt u naar het buitenland? Dan geldt een maximum van één jaar.

Vergoeding

De vergoeding voor de kosten van Wlz-zorg in het buitenland is nooit hoger dan het bedrag dat voor die zorg in Nederland wordt betaald. Het is mogelijk dat niet alle kosten van Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan geldt, ook in het buitenland, een eigen bijdrage.

Wat hebben wij nodig?

Zorg dat u beschikt over een CIZ indicatie als u zorg in het buitenland bij ons aanvraagt. Als u opeens Wlz zorg nodig heeft dan stelt onze medisch adviseur vast welke zorg noodzakelijk is.

Toestemming aanvragen
Thuiszorg

Thuiszorg is hulp-aan-huis voor mensen met een tijdelijke of langdurige medische beperking. Deze mensen hebben hulp nodig bij het opstaan, wassen en aankleden en/of verpleegkundige medische verzorging. Heeft u in Nederland een PGB voor thuiszorg? En wilt u naar het buitenland? Neem dan contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

Thuiszorg wordt niet altijd vergoed

Krijgt u zorg van een familielid of iemand anders die geen officiële zorgaanbieder is? Dan vergoeden wij uw thuiszorg niet.

Vraag vooraf toestemming aan
Voor thuiszorg in het buitenland heeft u vooraf van ons toestemming nodig. Hiervoor hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • De periode waarin u de thuiszorg nodig heeft.
  • Een geldig zorgplan van uw arts of wijkverpleegkundige met het aantal uur persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) dat u nodig heeft.

Toestemming aanvragen
Fertiliteit

Fertiliteit richt zich op paren en alleenstaanden bij wie het door medische redenen niet lukt om zwanger te worden. Voor een behandeling heeft u vooraf toestemming van ons nodig.

Plastische chirurgie

Bij plastische chirurgie worden afwijkingen aan het lichaam, aangeboren, door ziekte of verminking, door een operatie hersteld. Voor een behandeling heeft u vooraf toestemming van ons nodig.


Helaas komt u niet in aanmerking voor een vergoeding voor een behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden.
Wij kunnen u helaas geen toestemming geven

Op basis van uw leeftijd en/of BMI komt u niet in aanmerking voor een vergoeding voor deze behandeling. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons. Wij zijn bereikbaar op (071) 364 04 50.

Wij kunnen u helaas geen toestemming geven

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons. Wij zijn bereikbaar op (071) 364 04 50.


We kunnen helaas geen toestemming geven

Voor een geslachtsveranderende operatie moet u minimaal 18 jaar zijn.
Het heeft geen zin om toestemming aan te vragen. U krijgt geen vergoeding voor een cosmetische behandeling zonder medische noodzaak.

Het heeft geen zin om toestemming aan te vragen. U krijgt geen vergoeding voor een cosmetische behandeling zonder medische noodzaak.

Het heeft geen zin om toestemming aan te vragen. Wij geven geen vergoeding voor een buikwandcorrectie bij overgewicht.

Het heeft voor u geen zin om toestemming aan te vragen. U krijgt geen vergoeding voor een buikwandcorrectie zonder medische noodzaak.

Gecontracteerde zorginstellingen in het buitenland

Wij hebben contracten met een aantal zorgverleners in België, Duitsland en 1 in Spanje (pdf). Een behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener heeft een aantal voordelen:

  • Wij vergoeden de behandeling helemaal.
  • U hoeft de kosten niet voor te schieten.
  • Wij hebben afspraken gemaakt over prijs en kwaliteit van zorg.

Bel de zorgcoach

Als u naar een gecontracteerde zorgverlener in het buitenland gaat, dan regelen wij de zorg voor u. Bel hiervoor de zorgcoach op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur: 071 364 02 80.