Ontevreden over onze zorgverzekering?

 
Gemiddelde wachttijd*

Maandag 1 minuut en 40 seconden
Dinsdag 1 minuut en 22 seconden
Woensdag 1 minuut en 26 seconden
Donderdag 29 seconden
Vrijdag 32 seconden
Zaterdag 30 seconden
Zondag Gesloten

* De gemiddelde wachttijd is gebaseerd op gegevens van de afgelopen werkweek. (Laatste update: maandag 26 maart 2018)

Geef uw klacht aan ons door

Per telefoon 

071 751 00 52
ma t/m vrij 8.00 - 20.00 uur
za 9.00 - 13.00 uur

 

Per klachtformulier 

 

 

Per post

 

 

Klantsignaalmanagement 
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Een postzegel is niet nodig.

Vermeld uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer.

 

Wij vinden een snelle klachtafhandeling belangrijk

Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Binnen 5 werkdagen sturen wij u een bevestiging. Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt dit niet dan informeren wij u.

U heeft een klacht over uw premieschuld

Bent u het niet eens met uw premieschuld? En ontving u een brief waarin staat dat uw premieschuld is opgelopen tot 4 maandpremies? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Klantsignaalmanagement. Uw bezwaar moet binnen 4 weken na dagtekening van deze brief door ons ontvangen zijn. Zolang u geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft gekregen, melden wij u niet aan bij het Zorginstituut Nederland.  

U kunt een herbeoordeling aanvragen

Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk of per e-mail bij ons aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. Binnen 5 werkdagen sturen wij u een bevestiging van uw aanvraag voor een herbeoordeling. Wij geven binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen?

Reageren wij niet op tijd op uw verzoek voor een nieuwe beoordeling? Of bent u het niet eens met de afwijzing van de heroverweging? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij helpen problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar op te lossen. U dient uw klacht schriftelijk of via www.skgz.nl in. Maar let op. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan.

Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

U mag altijd naar de burgerlijke rechter stappen

Zelfs nadat SKGZ een bindend advies heeft uitgebracht. In dat geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl. U kunt hier ook opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terecht kunt.​​​​