Informatie voor Zorgaanbieders - Zilveren Kruis Achmea

Informatie voor Zorgaanbieders

Achmea Zorg

Alle informatie voor zorgverleners werkzaam in de 1e en 2e lijn. Ga naar achmeazorg.nl en kies uw zorgsoort voor:

  • contactgegevens
  • declareren
  • contractering
  • machtigingen
  • vergoedingen

Achmea Zorgkantoor

De website achmeazorgkantoor.nl is bedoeld voor zorgverleners werkzaam voor de AWBZ:

  • Verzorgingshuizen
  • Verpleeghuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • gehandicaptenzorg
  • GGZ

Beoordelingsrichtlijn

De Achmea Beoordelingsrichtlijn (ABR) is een kwaliteitstoets voor zorgverleners.