AOV voor ZZP'ers

Kunt u door ziekte of een ongeval niet werken? Dan heeft u misschien langere tijd geen inkomen meer. U moet zelf zorgen dat u dan voldoende geld heeft.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van inkomen. U krijgt dan van de verzekering maandelijks een bedrag op uw rekening.

LET OP: per 1 januari 2015 neemt Centraal Beheer ons AOV adviestraject over.
Voor bestaande klanten verandert er niets.

Ik heb nog geen AOV

Neem contact met ons op

​​​​​​​

​Beperk financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid

Wordt u ziek of arbeidsongeschikt? Dan valt uw inkomen uit werk weg. In deze situatie valt u als ZZP'er niet terug op een werkgever. Ook de overheid regelt niets voor u. Wat de financiële gevolgen zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. U zorgt er dus zelf voor dat u genoeg geld heeft als u arbeidsongeschikt raakt. U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico’s te beperken.

De eigen spaarpot, aandelen, obligaties, oude sok
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrag dat u nodig heeft apart te zetten. Arbeidsongeschiktheid kan lang duren. Het kan zijn dat u veel geld nodig heeft in die periode.
 • U beheert deze tegoeden zelf, dus ook de rente en/of dividend is van u.
 • Als u niet ziek wordt, heeft u een aardig extra pensioen.
 • Als u langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan uw spaargeld snel op zijn.
 • Niet elke spaarvorm is even gemakkelijk beschikbaar te maken.
 • Aandelen, obligaties en andere beleggingen kunnen minder waard worden.
Partner met inkomen of in de 'bijstand'
U krijgt geen uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. Misschien kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner. Heeft u geen inkomen en geen vermogen? Dan vraagt u een bijstandsuitkering aan. Op 1 januari 2015 was dit voor een alleenstaande € 686,31 netto per maand. En voor een gezin € 1.377,62 netto per maand. Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.
 • U bent geen kostbare tijd kwijt. U heeft het druk genoeg met ondernemen.
 • U betaalt geen geld aan een verzekeraar voor een AOV.
 • Uw besteedbaar inkomen gaat achteruit. Misschien zijn er zaken die u niet meer financieel kunt doen.
 • U bent financieel volledig afhankelijk van uw partner of de overheid.
De verzekeraar vult uw inkomen aan
Een AOV is een inkomensverzekering speciaal voor de ZZP’er, DGA en zelfstandig ondernemer. Er zijn verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid.
 • U bepaalt samen met een deskundige wat u nodig heeft.
 • U bepaalt samen met een deskundige wat u nodig heeft.
 • U weet van tevoren wat uw inkomen in deze vervelende situatie is.
 • De premie is deels aftrekbaar.
 • Deze zekerheid kost maandelijks geld.
 • U betaalt voor iets dat u hopelijk niet hoeft te gebruiken.

Verschillende typen AOV

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te verzekeren:
 • Een individuele AOV
  Er zijn verschillende particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s). Van eenvoudige basispakketten tot uitgebreide verzekeringen. Die laatste bieden meer mogelijkheden. De polisvoorwaarden verschillen sterk per verzekeraar. Maar ook per soort verzekering. Lees de voorwaarden daarom goed. En kijk wat u wel en niet belangrijk vindt.


  Wat is een AOV?
 • Verzekering op basis van collectieve afspraken
  Soms sluit u een individuele verzekering op basis van collectieve afspraken af. Bijvoorbeeld als uw branche- en beroepsorganisatie dit aanbiedt. Maar ook organisaties voor zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid. Zoals FNV Zelfstandigen, Myler, ZZP kortingspas en Netwerk Zelfstandig Werkenden.
 • Vrijwillige verzekering bij UWV (voor starters)
  Komt u uit loondienst? En begint u voor uzelf? Dan kunt u er ook voor kiezen om bij UWV verzekerd te blijven. Dit heet vrijwillige voortzetting. U kunt dit doen voor de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U moet zich wel aanmelden binnen 13 weken nadat u uit loondienst bent gegaan. Meer hierover leest u op de website van het UWV.
 • Vangnetverzekering (voor starters)
  Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege een medische situatie of een hoge leeftijd. Een verzekeraar kan een zelfstandige daarom in een enkel geval weigeren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden dan wel een vangnetverzekering. Voorwaarde is wel dat binnen 15 maanden de arbeidsongeschiktheidsverzekering na de start van de onderneming een offerte voor een AOV wordt aangevraagd.
​​​

Een AOV is een inkomensverzekering

Met een AOV bent u verzekerd als u niet meer werkt door ziekte of een ongeval. Het bespaart u geld en teleurstelling als u weet wat u wel en niet kunt afspreken. En waar u recht op heeft. Hieronder staan de belangrijkste kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die u zeker moet bespreken.

Uitleg belangrijkste AOV kenmerken

We lichten de belangrijkste kenmerken van AOV’s hieronder toe. Sommige keuzes hebben belangrijke gevolgen. Deze leggen we voor u uit.
Wat krijg ik als ik
arbeidsongeschikt
ben?
Verzekerd inkomen Dit is altijd een bruto bedrag. U krijgt dit maandelijks uitgekeerd voor iedere dag dat u 100% arbeidsongeschikt bent. Verzekeraars stellen vaak een minimum en een maximum. Over dit bedrag moet u nog wel belasting betalen. In de meeste gevallen houdt de verzekeraar deze belasting in. U krijgt dan een netto bedrag op uw rekening. Het is verstandig te kijken welke kosten u wilt blijven betalen.

Sommige verzekeraars toetsen of uw huidige inkomen niet lager ligt dan uw verzekerd inkomen. Als dat het geval is, wordt uw uitkering naar beneden bijgesteld.

Wat ontvang ik
als ik minder dan
100% arbeids-
ongeschikt ben?
% Arbeidsongeschiktheid Raakt u deels arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een deel van uw uitkering. Een onafhankelijke keuringsarts bepaalt het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Is het % dat u uitgekeerd krijgt gelijk aan het % van uw arbeidsongeschiktheid? Dan noemt een verzekeraar dat Arbeidsongeschiktheidsvolgend. Het % van de uitkering hoeft niet gelijk te zijn aan het % van arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars nemen soms een tabel/klassensysteem op in de voorwaarden. Raakt u x% arbeidsongeschikt. Dan keren zij y% uit.

Wat als ik maar een
beetje arbeids-
ongeschikt ben?
Ondergrens Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage stellen we het uitkeringspercentage vast. Deze percentages staan op uw polis. Vaak wordt ook een ondergrens afgesproken. U krijgt geen uitkering als de arts oordeelt dat u nog onder die grens zit.

Moet ik ander werk
accepteren als ik
arbeidsongeschikt
ben?
Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekeraars beoordelen welk % van uw werk u nog kunt doen. Dat kan op drie manieren:
 • Beoordeling in welke mate u werk in uw eigen beroep of bedrijf niet kunt doen. Dit heet beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Beoordeling in welke mate u werk in een ander beroep kunt doen. Dit heet passende arbeid. Er wordt rekening gehouden met uw opleidingsniveau en ervaring.
 • Beoordeling in welke mate u werk in een ander beroep kunt doen. Dit heet passende arbeid. Er wordt rekening gehouden met uw opleidingsniveau en ervaring.
 • Beoordeling in welke mate u werk nog kunt uitvoeren ongeacht uw beroep of ervaring? Dit heet gangbare arbeid. Uiteraard betaalt u voor deze optie de laagste premie. Maar u krijgt minder snel een uitkering.

Wanneer start de
AOV-uitkering?
Eigenrisicoperiode Dit is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent. Alleen krijgt u nog geen uitkering van de verzekering. Hoe langer deze periode, hoe lager uw maandpremie. De periode gaat in vanaf het moment dat u zich ziek meldt bij een (huis)arts.

Hoe zit het
met inflatie?
Indexatie U laat uw uitkering of uw verzekerd inkomen indexeren.
 • Uw uitkering wordt elk jaar minder waard. U kiest er daarom voor om uw uitkering te laten indexeren.
 • Of u laat uw verzekerd inkomen indexeren. Dit heeft wel een risico. Het verzekerd inkomen wordt elk jaar verhoogd. Hierdoor kan het na een aantal jaar hoger zijn dan u nodig heeft. Maar als de indexering niet hoog genoeg is. Dan kan uw verzekerd inkomen na een aantal jaar ook te laag zijn. Ook kunt u kiezen om zelf het verzekerde inkomen jaarlijks aan te passen.

Tot welke leeftijd
krijg ik een uitkering?
Eindleeftijd U kiest zelf tot welke leeftijd u recht heeft op een uitkering. Bent u hierna nog altijd ziek of arbeidsongeschikt, dan ontvangt u geen uitkering meer. Het is dus verstandig om deze 'eindleeftijd' te laten samenvallen met de ingangsdatum van uw pensioen. U betaalt minder premie bij een lagere eindleeftijd.

Toelichting op uw keuzes bij een AOV verzekering

U kiest bij elke AOV voor uw specifieke invulling en aanvullende dekkingen. Daarnaast is er een aantal standaard elementen in elke AOV. Wilt u weten welke rechten en plichten u heeft bij de AOV’s? Raadpleeg dan de Voorwaarden (pdf).

Uw keuzes

In het AOV productoverzicht (pdf) vindt u per product de keuzemogelijkheden.
 
Een van de belangrijkste vragen die u moet beantwoorden: wat wilt u verzekeren? Arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ongeval of van ziekte. De premie voor de ongevallen AOV is dan wel een stuk lager. Maar u krijgt dan alleen uitgekeerd als u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval.
U kiest voor een verzekerd bruto jaarinkomen van minimaal € 4.000,- en maximaal € 150.000,-.
 • Heeft u een vrij beroep? Dan is dit bedrag maximaal € 250.000,-. Een vrije beroepsbeoefenaar is iemand die wordt ingehuurd om zijn persoonlijke, artistieke en/of academische kwaliteiten. Iemand anders kan zijn werkzaamheden niet zomaar overnemen. Een vrije beroepsbeoefenaar is bijvoorbeeld accountant, (interim) manager, advocaat, arts of tandarts.
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaan wij altijd uit van het verzekerd inkomen. Ook als uw werkelijke inkomen op dat moment lager is. Wij doen geen inkomenstoets als u arbeidsongeschikt raakt.
U kunt kiezen voor een periode van 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden.

Weer ziek, en dan?

Is uw uitkering gestopt omdat u weer beter bent? Maar wordt u binnen 28 dagen opnieuw arbeidsongeschikt? Dan begint de uitkering direct weer. Er geldt dan geen nieuwe eigenrisicoperiode. Bent u langer dan 28 dagen beter geweest? Dan begint de eigenrisicoperiode opnieuw. Bijvoorbeeld: u heeft een AOV met een eigenrisicoperiode van 1 maand. U wordt op 1 januari arbeidsongeschikt. Op 15 februari meldt u zich beter. Op 1 maart wordt u weer arbeidsongeschikt. U krijgt dan direct weer een uitkering.
Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage stellen we het uitkeringspercentage vast.

Dit kan op 2 manieren.

 • Arbeidsongeschiktheidsvolgend: het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bent u 50% arbeidsongeschikt? Dan is uw uitkeringspercentage ook 50%.
 • 7-klassensysteem: bij het 7-klassensysteem volgt u deze arbeidsongeschiktheidsschaal:
   Klasse % Arbeidsongeschiktheid   Uitkering
   7  80 tot 100%  100%
   6 65 tot 80%   75%
   5  55 tot 65% 60% 
   4  45 tot 55%  50%
   3  35 tot 45%  40%
   2  25 tot 35%  30%
   1  0 tot 25%  0%

   

Afhankelijk van de gekozen ondergrens ontvangt u een uitkering. De ondergrens is minimaal 25%. Kiest u voor een hoger percentage? Dan betaalt u minder premie. Dit betekent ook dat u alleen een uitkering ontvangt als u ernstiger arbeidsongeschikt bent.

Bijvoorbeeld: u heeft een AOV verzekering met een ondergrens van 50%. U wordt 40% arbeidsongeschikt. U krijgt dan geen uitkering.​​
 • U laat uw verzekerd inkomen indexeren met een vast percentage per jaar. Bijvoorbeeld met 2% of 3%.
 • U kiest niet voor indexering.
 • Of u kiest voor een jaarlijkse aanpassing op basis van het prijsindexcijfer.
 • U laat uw uitkering indexeren met een vast percentage per jaar. Bijvoorbeeld met 2% of 3%.
 • U kiest niet voor indexering.
 • Of u kiest voor een jaarlijkse aanpassing op basis van het prijsindexcijfer.
Wat wilt u dat wij meenemen in de beoordeling van uw % arbeidsongeschiktheid? Aan u de keuze: Het eerste jaar beoordelen wij u alleen op beroepsarbeidsongeschiktheid.
De premie voor de dekking ‘passende arbeid’ is ongeveer 10% lager. Bij deze dekking ontvangt u minder snel een uitkering. Dit komt omdat wij beoordelen of u ook nog ander werk kunt doen. Als u nog werk kunt doen, krijgt u geen uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar u loopt wel het risico dat u geen ander werk vindt. Hier moet u zelf rekening mee houden. Ook moet u zelf rekening houden met verschil in inkomen tussen uw beroep en een passend beroep.
U heeft twee opties:
 • U spreekt een bepaalde eindleeftijd af (van 50 of 55 tot en met 67 jaar). Let op! We verzekeren niet alle beroepen tot de AOW-leeftijd. Sommige zware beroepen verzekeren we maximaal tot 60 jaar, sommige tot 55 jaar.
 • U krijgt een uitkering voor bepaalde tijd (minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar).
Kiest u een lagere eindleeftijd? Dan betaalt u een lagere premie. Bent u bij het bereiken van de eindleeftijd nog steeds arbeidsongeschikt? En heeft u geen of onvoldoende pensioen? Dan komt u misschien geld te kort.

Laat uw AOV aansluiten op uw pensioen

Vaak sluiten mensen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af voordat zij hun pensioen regelen. Heeft u uw pensioen al geregeld? Houdt u hier dan rekening mee bij het afsluiten van uw AOV. Zo is het verstandig de eindleeftijd van uw AOV te laten aansluiten op de ingangsdatum van uw pensioen.

Standaard in elke AOV

De AOV gaat pas in als u de hele acceptatieprocedure heeft doorlopen. Dit kan soms enige tijd duren. Wij voorkomen graag dat u tijdens deze procedure niet verzekerd bent. Daarom bieden wij u een voorlopige ongevallendekking. Deze gaat direct in als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.
Bent u zwanger? Dan heeft u recht op maximaal 16 weken zwangerschapsuitkering. Uw eigenrisicoperiode trekken we hier vanaf. Heeft u bijvoorbeeld een eigenrisicoperiode van 1 maand? Dan krijgt u geen 16 maar 12 weken zwangerschapsuitkering. Uw verzekering moet dan wel minstens 2 jaar bij ons lopen. Van de overheid krijgt u ook een uitkering bij zwangerschap. Dit is de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZeZ-regeling). Wij houden geen rekening met de hoogte van deze ZeZ-uitkering. U krijgt gewoon het verzekerde bedrag van ons, naast de ZeZ-uitkering.
U heeft misschien plannen voor een wereldreis. Of misschien wilt u tijdelijk stoppen met werken. Meld het ons gerust. U kunt dan gebruikmaken van de sabbaticaldekking. Dit kan voor minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar. U betaalt tijdens uw sabbatical een lagere premie. De dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt gewoon door in deze periode. Raakt u in deze periode arbeidsongeschikt? Dan heeft u na afloop van uw sabbatical recht op een uitkering.
Het contract van uw AOV loopt 1 jaar. Hierna kunt u de verzekering elke dag stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Soms heeft u geen opzegtermijn

U zet uw verzekering meteen stop als:
 • uw bedrijf stopt;
 • we de voorwaarden in uw nadeel aanpassen;
 • we uw premie verhogen en deze verhoging niet het gevolg is van uw leeftijd, indexering of een aflopende korting. Verhogen wij de premie door een verandering in de wet? Dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand. Gerekend vanaf de dag dat u opzegt.
 • U mag in de meeste gevallen uw verzekerd inkomen na het eerste jaar eenmaal per jaar verhogen. Dit mag met maximaal 10% zonder dat wij een nieuwe gezondheidsverklaring vragen. We noemen dit het standaard verhogingsrecht.
 • Is de verhoging meer dan 10%? Dan nemen wij contact met u op over uw (gezondheids)situatie.
 • Bent u startend ondernemer? Bij onze AOV Groei laat u de eerste 3 jaar het verzekerd inkomen meegroeien met uw onderneming. Bij de start is uw verzekerd inkomen maximaal € 30.000,- bruto per jaar. De eerste 3 jaar mag u zonder gezondheidsverklaring het verzekerd inkomen verhogen met in totaal € 20.000,-. Daarna mag u uw verzekerd inkomen ieder jaar met maximaal 10% verhogen. Wij vragen dan niet om een nieuwe gezondheidsverklaring. We noemen dat het bijzonder verhogingsrecht.
 • U mag het verzekerd jaarinkomen altijd verlagen.

Voor wie is onze AOV niet bedoeld?

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Zilveren Kruis zijn niet geschikt voor:
 • werknemers in loondienst;
 • ondernemers die niet belastingplichtig zijn in Nederland;
 • directeur-grootaandeelhouders (DGA) die al verzekerd zijn voor de ziektewet of de WIA;
 • als u net met uw bedrijf begint terwijl u 62 jaar of ouder bent;
 • als u 55 jaar of ouder bent en u nog geen AOV heeft.

Wilt u uw AOV aanpassen?

Verandert er iets in uw situatie, werkgerelateerd of privé? Dan kan het verstandig zijn opnieuw advies aan ons te vragen en uw AOV hierop aan te passen. Rechtsboven op deze pagina vindt u onze contactgegevens.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is geen standaard product. Ook heeft het geen vaste prijs. Het premiebedrag en het bedrag voor advies en afsluiten is gesplitst. Hierdoor maken wij de kosten inzichtelijk. In het dienstverleningsdocument (4 pagina’s) leest u hoe dit precies is geregeld.

De AOV-premie

De premie van uw AOV hangt af van een aantal factoren:
 • uw leeftijd;
 • uw beroep/sector;
 • de werkzaamheden die u doet;
 • uw keuze uit de verschillende mogelijkheden. Zoals eigenrisicoperiode en eindleeftijd.

Advies, uw korting en de AOV-premie

Wij baseren ons advies op de informatie die wij van u ontvangen. Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben voor ons advies. Zo bieden wij u een oplossing die zo goed mogelijk bij u past. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is.

Wij adviseren wat wij verstandig vinden. Dat hoeft niet noodzakelijk de goedkoopste of duurste AOV verzekering te zijn. Of de verzekering die u wilt. U mag natuurlijk wel zelf besluiten wat u met ons advies wilt doen.

Wij adviseren alleen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Zilveren Kruis. Wij werken rechtstreeks en niet via tussenpersonen. Wij vergelijken niet voor u of er ergens anders een verzekering is die beter bij u past.

Wij adviseren niet over andere financiële behoeftes die u misschien heeft. Bijvoorbeeld over het opbouwen van een pensioen. Ook geven wij geen fiscaal advies. In ons advies staat welk verzekerd inkomen wij u adviseren. En wat wij denken dat u dan aan netto uitkering overhoudt. Wij kunnen niet weten of dat netto bedrag klopt. Dit hangt onder andere af van uw fiscale situatie. Het is daarom verstandig dat zelf te berekenen. Kunt u dat niet? Vraag dan uw fiscaal adviseur dat voor u te doen. Dan voorkomt u dat u een AOV verzekering afsluit die te veel of juist te weinig uitkeert als u arbeidsongeschikt wordt.

Wij houden in ons advies geen rekening met uw medische situatie. De beoordeling van uw medische situatie wordt gedaan door de medische dienst arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Achmea. Dit gebeurt nadat u ons advies heeft ontvangen en een beslissing heeft genomen.​​
Vanaf 1 januari 2013 zijn verzekeraars door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht om de premie en de advies- en afsluitkosten van een AOV gescheiden in rekening te brengen. Hierdoor heeft u beter inzicht in de kosten die een verzekeraar of tussenpersoon rekent voor het advies. Een verzekeraar of tussenpersoon mag zelf kiezen hoe dit bedrag wordt verrekend. Via een vast bedrag per maand of eenmalig bij het afsluiten van een AOV. Zilveren Kruis brengt deze kosten eenmalig in rekening. De AFM behandelt op haar site veelgestelde vragen over de vernieuwde richtlijnen.

U betaalt voor de tijd en expertise van een AOV adviseur
U wilt uw dekking aanpassen? Dat kan mét of zonder advies. Kiest u voor het advies, dan kost u dat 250 euro. In dit bedrag zitten ook de kosten voor het afsluiten. Het advies is volledig afgestemd op de door u verstrekte informatie over uw situatie. Tevens ontvangt u een op maat gesneden offerte die direct aansluit bij ons advies. Verandert er iets in uw situatie, werkgerelateerd of privé? Vraag dan opnieuw advies over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij laten u vooraf weten of dat advies geld kost.​​​​
 • Aanvangskorting: 35% 1ste jaar, 20% 2de jaar, 10% 3de jaar. Branchekorting: deze korting krijgt u als u lid bent van een branche- of koepelorganisatie waarmee wij een kortingsafspraak hebben. De kortingen verschillen per branche en zijn 5, 10 of 15%.
 • Heeft u ook een ZZP Zorgverzekering dan krijgt u 5% korting op uw AOV-premie. Krijgt u al 15% korting van uw branche-organisatie, dan krijgt u deze korting niet.
 • Korting voor betaalwijze:
  • U betaalt per jaar: u krijgt 5% korting.
  • U betaalt per jaar: u krijgt 3% korting.
  • U betaalt per jaar: u krijgt 2% korting.
 • Als u ouder wordt, betaalt u ook steeds meer premie. Dit komt omdat u meer risico loopt. Rond uw 45e stabiliseert de premie. Dit is afhankelijk van uw gekozen eindleeftijd.
 • Bij indexering stijgt de premie ieder jaar tot aan de eindleeftijd.
 • U betaalt het laatste jaar geen premie meer. Heeft u een beperkte uitkeringsduur van 1 of 2 jaar? Dan betaalt u het laatste jaar wel premie. Heeft u gekozen voor een uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd? Of voor een beperkte uitkeringsduur van 3, 4 of 5 jaar? Dan betaalt u het laatste jaar geen premie meer.
 • Bent u meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan verlagen wij de premie met het uitkeringspercentage. Bijvoorbeeld: u bent 60% arbeidsongeschikt. Dan betaalt u na 1 jaar nog maar 40% van uw premie.
De overheid stimuleert ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarom is de premie van uw AOV meestal aftrekbaar. De kosten voor het afsluiten en ons advies zijn niet aftrekbaar. De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt van de belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen.

Trekt u de premie af van de inkomstenbelasting? Dan is de uitkering die u ontvangt bij arbeidsongeschiktheid belast. Wij adviseren niet over de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid bij de belastingdienst. Vraag daarover apart advies. Bijvoorbeeld aan uw belastingadviseur.
​​​​​

De zekerheid dat wij uitkeren

Hoe ziet de komende periode eruit? Wat kunt u van ons verwachten en met wie krijgt u te maken tot het moment dat u weer 100% hersteld bent?

 • Stap 1: Ziek melden
  • U meldt zich na het ongeval of bij ziekte ziek bij uw eigen huisarts. De dag na dit bezoek telt als eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid.
  • U meldt ons telefonisch, binnen 30 dagen dat u ziek bent 071 364 1917.
   Als uw eigenrisicoperiode korter is, dan meldt u zich binnen die afgesproken termijn .

 • Stap 2: % arbeidsongeschiktheid beoordelen
 • De medisch behandelaar vraagt u telefonisch naar de aard van uw klachten. Zij bespreekt daarna uw gegevens en situatie met de medisch adviseur. In dat gesprek besperken zij ook welke taken van uw beroep u wel en niet kunt uitvoeren. Op basis van dit gesprek schat de medisch adviseur in hoeveel % arbeidsongeschikt u (tijdelijk) bent.

  Als de medisch adviseur nog meer informatie nodig heeft om dit te beooerdelen, dan vraagt zij voor u de volgende onderzoeken aan:
  Medisch onderzoek
  U bezoekt een onafhankelijk (huis)arts. Deze arts stelt u een aantal medische vragen en doet een lichamelijk onderzoek. De arts geeft de bevindingen door aan de medisch adviseur.

  Arbeidsdeskundig onderzoek
  Een arbeidsdeskundige onderzoekt, samen met u, de gevolgen van uw verminderde belastbaarheid op het uitvoeren van uw werk. Doel hiervan is om te bekijken of er mogelijkheden bestaan om tot eventuele (gedeeltelijke) werkhervatting te komen. Bijvoorbeeld in aangepaste vorm. In veel gevallen zal de arbeidsdeskundige uw werkplek bezoeken. Daarna geeft zij haar bevindingen door aan de medsich adviseur. 

  Alle medische informatie wordt strikt vertrouwelijk beoordeeld. Zilveren Kruis kan alleen informatie ontvangen van een behandelende (huis)arts of specialist als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft.

 • Stap 3: Betaling van de uitkering
 • Zilveren Kruis betaalt de uitkering maandelijks, achteraf netto uit. Wij houden van het bruto bedrag de premies in die u moet betalen aan de belasting. Alleen als de uitkering niet naar u persoonlijk gaat, maar naar bijvoorbeeld een BV keren wij het bruto bedrag uit.

 • Stap 4: Beter worden en re-integratie
 • Arbeidsongeschiktheid is in veel gevallen tijdelijk. Soms kunt u uw werk in aangepaste vorm blijven uitvoeren. Wellicht niet direct, maar wel na een behandeling. U krijgt altijd persoonlijke begeleiding van uw vaste claimbehandelaar, een medisch adviseur en arbeidsdeskundige. Samen met u stippelen zij een re-integratieplan uit. Heeft u specialistische hulp nodig? Dan regelen zij dat ook voor u. Denk aan professionele begeleiding als u rugklachten of een burn-out heeft.

Welke kosten vergoeden wij?

Welke kosten wij vergoeden, hangt af van de AOV die u afsluit.
 • Beter Af AOV Top en Beter Af AOV Groei
  Wij betalen de kosten voor re-integratie geheel of gedeeltelijk. Dit zijn de voorwaarden:
  • Wij vergoeden alleen kosten als u die niet ook ergens anders vergoed krijgt. Als de kosten worden vergoed door uw zorgverzekering, dan krijgt u van ons geen vergoeding.
  • De re-integratiediensten vallen niet onder uw normale geneeskundige behandeling.
  • Wij hebben u vooraf toestemming gegeven.
 • Beter Af AOV Garant
  Deze AOV heeft geen dekking voor re-integratiediensten. U krijgt kosten van uw re-integratie niet vergoed.
 • Beter Af Ongevallen AOV We begeleiden u bij een ongeval en ook bij ziekte. We zorgen dat u in contact komt met de juiste instanties. We keren geen geld uit.

Met wie krijgt u te maken?

Een team van deskundigen houdt zich met u bezig. Een deel van de teamleden is werkzaam bij Zilveren Kruis een deel is onafhankelijk. Hoe werkt dit team en wat doen ze om u zo goed mogelijk te helpen?
 • Een medisch adviseur: Dit is een onafhankelijk arts die het team vakinhoudelijk leidt. Hij/zij beoordeelt uw gezondheidstoestand en uw beperkingen en stelt het % arbeidsongeschiktheid vast.
 • De claimbehandelaar: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Hij/zij is uw aanspreekpunt voor alles wat niet medisch is.
 • De medisch behandelaar: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Dit is uw aanspreekpunt voor al uw medische vragen en hij verzamelt de medische en niet medische gegevens over uw gezondheidstoestand.
 • Een controle arts: Een onafhankelijk arts die u medisch onderzoek om uw % arbeidsongeschiktheid vast te kunnen stellen. Dat doet de arts alleen als de medisch adviseur dat nodig vindt.
 • Een huisarts: Dit is een onafhankelijk huis(arts). Dit is niet uw eigen huisarts.
 • Een medisch specialist: Als er meer medisch onderzoek nodig is, dan wordt de juiste (onafhankelijk) specialist geraadpleegd. Dit kan bijvoorbeeld een cardioloog, oncoloog, radioloog, internist of elk soort specialist zijn.
 • Een arbeidsdeskundige: Dit is een medewerker van Zilveren Kruis. Hij/zij onderzoekt effect op uw werkplek.
Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee