Achmea zorgkantoor

uitvoering AWBZ

Achmea zorgkantoor - Organisatie - Zilveren Kruis Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een handicap. Evenveel mensen lijden aan een chronische ziekte. Dit is bijna 15% van de Nederlandse bevolking. Zij hebben allemaal hulp nodig, die wordt betaald uit de AWBZ. Het zorgkantoor voert de AWBZ uit.

Wat is een zorgkantoor?

Een zorgkantoor is een organisatie die de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uitvoert. Het Achmea Zorgkantoor voert de AWBZ uit voor alle verzekerden die in één van onderstaande zes zorgregio’s wonen:

  • Drenthe
  • Zwolle
  • Flevoland
  • Zaanstreek-Waterland
  • Kennemerland
  • Rotterdam


We voeren de AWBZ  dus ook uit voor verzekerden van andere zorgverzekeraars. En andere verzekeraars doen dat op hun beurt voor de Achmea-zorgverzekerden in hún zorgregio’s.

Wat is AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een verzekering tegen bepaalde, voornamelijk langdurige, ziektekosten De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekering vallen, zoals langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont, heeft aanspraak op AWBZ-zorg.

Voor meer informatie over de AWBZ kunt u terecht op de website van Achmea Zorgkantoor.