Algemeen beleid

visie en strategie

De visie en strategie van de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea is als volgt geformuleerd: wij zijn er voor uw gezondheid en vitaliteit & samen met onze partners verzekeren wij u van duurzame zorg.

Voor informatie over het personeelsbeleid, onze maatschappelijke betrokkenheid en milieu, verwijzen wij u graag naar de afzonderlijke jaarverslagen die op dit gebied door Achmea worden gepubliceerd.

Onze verantwoording over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en activiteiten op zorggebied door Zilveren Kruis kunt u nalezen in ons uitvoeringsverslag.

Onze verantwoording over de uitvoering van de materiële controle (de controle of de levering van de gedeclareerde zorg daadwerkelijk en terecht heeft plaatsgevonden) kunt u nalezen in het algemeen controleplan materiële controle. U kunt hier de versie van februari nalezen.