Nog 99 dagen om over te stappen
Bereken uw premie

Eigen risico

In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen elk jaar de eerste € 375,- aan het totaal
van zorgkosten zelf betaalt voordat de verzekering deze vergoed. Het eigen risico geldt
alleen voor de basisverzekering. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen.

 

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie

U kunt uw eigen risico verhogen tot maximaal € 875,-. Hierdoor is uw premie lager. Dit
betekent wel dat u een groter deel van de zorg zelf betaalt.

Bekijk hieronder hoeveel u bespaart op uw premie met een hoger eigen risico.

U bespaart 0,00 per maand
 

Voorbeeldberekening van het eigen risico

Het eigen risico geldt per jaar over het totaal aan medische kosten die u heeft gemaakt.
Hieronder ziet u twee voorbeelden van hoe het eigen risico berekend wordt.

 

Ella (39 jaar)

Had in 2014 een eigen risico van € 860,-.

Ze haalde dat jaar 4 keer medicijnen voor € 15,25 per keer. Ook
had ze een kleine behandeling in het ziekenhuis.
Dit kostte € 234,37.

In totaal waren Ella's zorgkosten in 2014 dus € 295,37. Dit bedrag
viel binnen haar eigen risico, daarom betaalde ze het zelf.

 

Henk (74 jaar)

had in 2014 een eigen risico van € 360,-.

Hij kreeg dat jaar een nieuwe heup. De kosten hiervoor waren
€ 10.269,-. Daarnaast had hij een aantal andere kleine zorgkosten,
samen € 10.481,20.

In 2014 waren Henk's zorgkosten € 10.481,20. Hij betaalde € 360,-zelf en kreeg de rest vergoed.

 

U betaalt geen eigen risico voor

 • Huisarts
 • Kraam- en verloskundige zorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Vervoerskosten donor (nier/lever)
 • Nacontrole donoren (nier/lever)
 

Voor klanten: bekijk de stand van uw eigen risico

Heeft u dit jaar zorgkosten gemaakt en wilt u de stand van uw eigen risico weten?

 

Vraag en antwoord

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 375,-.
U betaalt dus zelf de eerste € 375,- aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht kunt u in één oogopslag zien of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.
Nee, voor kinderen onder de 18 geldt geen eigen risico.    
Niet helemaal. Het eigen risico is wel in de plaats gekomen van de no-claim regeling. Met deze regeling konden verzekerden die weinig zorgkosten maakten een deel terugkrijgen aan het einde van het verzekeringsjaar. Bij het eigen risico betaalt u de eerste € 375,- aan zorgkosten zelf.  
Voor iedere verzekerde boven de 18 jaar geldt een verplicht eigen risico-bedrag voor de meeste vergoedingen vanuit de basisverzekering.
De eigen bijdrage is het deel wat u soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen.

Wij vertellen u graag over welke zorg u een eigen bedrage betaalt.
U mag uw zorgkostennota in termijnen aan ons betalen. Het minimumbedrag is € 25,- en bij een bedrag van € 300,- meer kunt u in maximaal 12 termijnen betalen.

U kunt online een betalingsregeling aanvragen. Deze service kost u niets extra, en u betaalt geen rente over de betaling in termijnen.

Betalen gaat via automatische incasso. Uw premie betaalt u dan ook via automatische incasso.

Wij maken het declareren zo makkelijk mogelijk
Bij ons kiest u de manier die het beste bij u past.

Via de app

Maak een foto van de nota met uw telefoon en verstuur deze gemakkelijk via de Zilveren Kruis app.

Klaar in 60 seconden

Via onze website

Log in op Mijn Zilveren Kruis, upload een foto van uw nota en klik op versturen.

Klaar in 5 minuten

Per post

Schrijf uw relatienummer op de nota. Stop deze in een envelop, plak er een postzegel op en doe op de post.

Geen formulier nodig!

Klaar in 15 minuten

Automatisch

In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis uw nota direct naar ons en hoeft u zelf niets te doen.
Bekijk hier waar het automatisch gaat.

U hoeft helemaal
niets te doen

Wij staan altijd voor u klaar.
Dit is de service die u kunt verwachten van Zilveren Kruis.

Nooit langer dan 5 minuten in de wacht staan aan de telefoon.

Altijd binnen 3 werkdagen antwoord op uw mail. Meestal zelfs binnen 24 uur!

Direct antwoord op al uw vragen via onze chat functie, 7 dagen per week.

Op Twitter krijgt u binnen 14 uur een reactie en op Facebook binnen 24 uur.

Bekijk hoeveel wij vergoeden voor specifieke zorg.

Om welke zorg gaat het?

Dit zijn onze vergoedingen voor "Brillen en contactlenzen"

 • Basis Plus
 • Aanvullend
  1 ster
 • Aanvullend
  2 sterren
 • Aanvullend
  3 sterren
 • Aanvullend
  4 sterren
Vergoeding voor brillen en contactlenzen tezamen, per 3 jaar
 • Basis PlusAlleen vergoeding bij medische indicatie
 • 1 sterGeen vergoeding
 • 2 sterren€ 100,-
 • 3 sterren€ 150,-
 • 4 sterren€ 250,-
Korting
 • Basis PlusKorting vanuit de aanvullende verzekering
 • U krijgt korting bij Eye Wish Opticiens, Specsavers of het Collectief van Zelfstandige Opticiens (CvZO)

Inderdaad, soms wordt een bepaalde zorgverlener niet vergoed.

Kijk of dit bij ons wel zo is.

Maak uw keuze:

 • Type de naam van uw zorgverlener

  Jawel, behandelingen in het 'IJ Ziekenhuis in Amsterdam' worden 100% vergoed vanuit de Basis Exclusief en Basis Zeker.

  Let op: Wanneer u kiest voor dit ziekenhuis, wordt de zorg bij Basis Budget 75% vergoed.
  Basis Budget
  75% vergoed
  Basis Zeker
  100% vergoed
  Basis Exclusief
  100% vergoed
 • Jawel, een consult of behandeling bij alle huisartsen en huisartspraktijken worden 100% vergoed vanuit alle basisverzekeringen.

  Basis Budget
  vanaf € 62,19 p/m
  100% vergoed
  Basis Zeker
  vanaf € 62,19 p/m
  100% vergoed
  Basis Exclusief
  vanaf € 62,19 p/m
  100% vergoed
  Goed om te weten
  Bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering.
  Het maakt niet uit bij welke huisarts u bent ingeschreven.
 • Jawel, een controle of behandeling bij alle tandartsen in Nederland worden vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Jawel, een consult of behandeling bij alle huisartsen en huisartspraktijken worden 100% vergoed vanuit alle basisverzekeringen.

 • Jawel, een consult of behandeling bij alle huisartsen en huisartspraktijken worden 100% vergoed vanuit alle basisverzekeringen.

Heel begrijpelijk dat u niet teveel wilt betalen.
Bekijk 3 manieren om uw premie laag te houden.

Beperk het aantal ziekenhuizen

Kies een basisverzekering waar u bij een beperkt aantal ziekenhuizen 100% vergoeding krijgt en betaal tot € 250,- minder premie per jaar.

Neem een hoger eigen risico

Bespaar tot € 250,- per jaar op uw premie door het eigen risico te verhogen tot maximaal € 875,-.

Profiteer van korting via een collectief

We hebben collectieve afspraken met meer dan 9.000 bedrijven en verenigingen. Zit u bij een van deze collectiviteiten, bijvoorbeeld via uw werkgever?
Dan profiteert u van korting tot 20%.

Alle vergoedingen uit de basisverzekering

 • Ambulancevervoer en ander zittend ziekenvervoer
 • Astma Centrum te Davos
 • Audiologisch centrum
 • Bevalling en verloskundige zorg
 • Spoedeisende zorg in buitenland (vergoeding alleen tegen Nederlandse tarieven)
 • Dieetadvisering
 • Dyslexiezorg
 • Eerstelijns psychologische zorg
 • Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
 • Ergotherapie
 • Farmaceutische zorg
 • Fysio- en oefentherapie bij sommige chronische aandoeningen vanaf 21e behandeling
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 • Hoortoestel
 • Huisarts
 • Hulpmiddelen (behalve eenvoudige loophulpmiddelen)
 • IVF (3 pogingen)
 • Kaakchirurgie
 • Kraamzorg (maximaal 10 dagen met wettelijke eigen bijdrage)
 • Kunstgebit
 • Logopedie
 • Mechanische beademing
 • Medicijnen (alleen geregistreerde geneesmiddelen en dieetpreparaten)
 • Medisch specialistische zorg (in ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum)
 • Nierdialyse
 • Oncologie onderzoek bij kinderen
 • Orgaantransplantaties
 • Personenalarmering
 • Plastische en cosmetische chirurgie met medische indicatie
 • Prenatale screening
 • Psychiatrische ziekenhuisopname
 • Psychologische zorg
 • Psychotherapie
 • Revalidatie
 • Second opinion
 • Stottertherapie
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Trombosedienst
 • Verpleging (extramuraal)
 • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving
 • Voetzorg voor diabetici met zorgprofiel 1 en hoger
 • Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (anders dan IVF)
 • Zelfstandig behandelcentrum
 • Zorg voor zintuigelijk gehandicapten

Alle vergoedingen uit de aanvullende verzekering

 • lorem ipsum
 • lorem

Eigen Risico

Dit zijn de zorgkosten die u zelf betaalt voordat ze vergoed worden uit de basisverzekering.

U betaalt geen eigen risico voor:

 • Huisarts
 • Kraan- en verloskundige zorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Spoedeisende hulp
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Nacontrole donoren (nier/lever)
Lees meer over eigen risico

Onze basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland wettelijk verplicht en de overheid bepaalt wat hierin wordt vergoed.

Elke basisverzekering dekt onder andere:

 • Huisarts
 • Kraan- en verloskundige zorg
 • Psychologische hulp
 • Geneesmiddelen
 • Ziekenvervoer
 • Paramedische zorg (ergotherapie, logopedie)
 • Fysiotherapie voor chronische aandoedingen
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Medische specialisten

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt eigen risico

Dit betekent dat u de eerste € 375,- aan zorgkosten zelf betaalt voordat ze vergoed worden uit de basisverzekering.

Lees meer over eigen risico

U betaalt geen eigen risico voor onder andere: huisarts, spoedeisende hulp en zorg aan uw kind onder 18

Goed om te weten

 • Bij Zilveren Kruis zijn uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Als u Basis Budget kiest, krijgen uw kinderen standaard Basis Zeker.
 • De premie is niet afhankelijk van uw leeftijd.
 • Als u het eigen risico verhoogt krijgt u korting op uw premie.

Wij hebben 3 basisverzekeringen

Waarin onze 3 verzekeringen verschillen, is het aantal ziekenhuizen waar u terecht kunt.

Basis Budget

vanaf € 62,29 p/m

Select aantal ziekenhuizen
en ruim aantal overige
zorgverleners 100% vergoed

Basis Zeker

vanaf € 74,12 p/m

Alle ziekenhuizen en ruim
aantal overige zorgverleners
100% vergoed

Basis Exclusief

vanaf € 83,25 p/m

Alle ziekenhuizen en alle
overige zorgverleners
100% vergoed
Voor spoedeisende hulp wordt elk ziekenhuis 100% vergoed, ook bij de goedkoopste basisverzekering.

Basis Plus Module

De basisverzekering dekt soms minder dan u denkt. Met de Basis Plus Module verzekert u zich voor onverwachte hoge zorgkosten voor € 3,95.

De Basis Plus Module dekt:

 • Second opinion via Doctors
 • Fysiotherapeutisch (na)zorgtraject (bij oncologie, hart- en vaatziekten, en na een beroerte en na een traumaopname)
 • Vergoeding wettelijke eigen bijdrage medicijnen tot € 750,-
 • Vergoeding geregistreerde geneesmiddelen en apotheekbereidingen die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden tot € 750,-
 • Vergoeding Herstel en Balans
 • Vergoeding Hulp aan Huis € 1.000,- na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval)
 • Vergoeding Mammaprint
 • 100% vergoeding niet spoedeisende zorg buitenland inclusief repatriering
 • Tandartskosten als gevolg van een ongeval 18 jaar en ouder
Lees meer over de Basis Plus Module

Onze aanvullende verzekering

Niet alle zorg is opgenomen in de basisverzekering. Voor die zorg is er onze aanvullende verzekering.

De aanvullende verzekering dekt onder andere:

 • Fysiotherapie
 • Tandheelkunde na ongeval
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Orthodontie
 • Brillen en lenzen
 • Kraampakket

Goed om te weten

 • Bij de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.
 • Bij Zilveren Kruis zijn uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • De premie is afhankelijk van uw leeftijd.

Wij hebben 4 aanvullende verzekeringen

Hoe meer sterren, hoe uitgebreider de dekking en hoe hoger de vergoeding.

 • 1 ster
  Vanaf € 6,55 p/m
  2 sterren
  Vanaf € 11,35 p/m
  3 sterren
  Vanaf € 18,50 p/m
  4 sterren
  Vanaf € 35,35 p/m
Lees meer over de aanvullende verzekering

Onze tandartsverzekering

Hiermee verzekert u zich voor tandartskosten tot een zelfgekozen maximumbedrag.

De tandartsverzekering dekt onder andere:

 • Consulten
 • Mondhygiëne
 • Vullingen
 • Second opinion
 • Trekken van tanden en kiezen
 • Tandprotheticus

Goed om te weten

 • Bij de tandartsverzekering geldt geen eigen risico.
 • Uw kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
 • Orthodontie is niet gedekt in de tandartsverzekering, maar wel in de aanvullende verzekering.

Wij hebben 4 tandartsverzekeringen

Ze vergoeden dezelfde soorten tandheelkundige zorg. Hoe meer sterren, hoe hoger de vergoeding.

 • 1 ster € 250,- per jaar
  Vanaf € 12,25 p/m
  2 sterren € 500,- per jaar
  Vanaf € 16,45 p/m
  3 sterren € 1000,- per jaar
  Vanaf € 27,70 p/m
  4 sterren € 1250,- per jaar
  Vanaf € 41,60 p/m
Lees meer over de tandartsverzekering

Bekijk welke zorgverleners we 100% vergoeden

Maak uw keuze:

 • Typ uw postcode:

  Vul een geldig postcode nummer in bijv. 1234AB

  Dit zijn de ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
  die we 100% vergoeden in de buurt van

  ziekenhuizen

  behandelcentra

  Basis budget (vanaf € 62,29 p/m)

  ziekenhuizen

  behandelcentra

  Basis zeker (vanaf € 74,12 p/m)

  ziekenhuizen

  behandelcentra

  Basis exclusief (vanaf € 83,25 p/m)

  Toon ziekenhuizen binnen een straal van

  Spoedgeval?
  Elk ziekenhuis wordt 100% vergoed, ook bij de goedkoopste basisverzekering.
  U kunt altijd naar elke huisarts met 100% vergoeding.

 • Er zijn in Nederland erg veel zorgverleners die wij 100% vergoeden, zoals fysiotherapeuten, psychologen of kraamzorg praktijken.

  Met onze Zorgzoeker vindt u specifieke soorten zorgverleners bij u in de buurt en ziet u of ze 100% vergoed worden.

  Ga naar onze Zorgzoeker

Generieke overlay- moet dus nog iets voor gemaakt worden of gekoppeld aan een ander


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee