Eigen risico

In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen van 18 jaar of ouder elk jaar de eerste € 385 aan het totaal van zorgkosten zelf betaalt voordat de verzekering deze vergoedt. In 2015 was dat € 375. Het eigen risico geldt
alleen voor de basisverzekering. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen.

 

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie

U kunt uw eigen risico voor 2016 verhogen tot maximaal € 885. Hierdoor is uw premie lager. Dit
betekent wel dat u een groter deel van de zorg zelf betaalt.

Bekijk hieronder hoeveel u bespaart op uw premie met een hoger eigen risico.

 • € 385
 • € 485
 • € 585
 • € 685
 • € 785
 • € 885
U bespaart 0,00 per maand
 

Voorbeeldberekening van het eigen risico

Het eigen risico geldt per jaar over het totaal aan medische kosten die u heeft gemaakt.
Hieronder ziet u twee voorbeelden van hoe het eigen risico berekend wordt.

 

Ella (39 jaar)

Had in 2015 een eigen risico van € 875.

Ze haalde dat jaar 4 keer medicijnen voor € 15,25 per keer. Ook
had ze een kleine behandeling in het ziekenhuis.
Dit kostte € 234,37.

In totaal waren Ella's zorgkosten in 2015 dus € 295,37. Dit bedrag
viel binnen haar eigen risico, daarom betaalde ze het zelf.

 

Henk (74 jaar)

Had in 2015 een eigen risico van € 375.

Hij kreeg dat jaar een nieuwe heup. De kosten hiervoor waren
€ 10.269. Daarnaast had hij een aantal andere kleine zorgkosten,
samen € 10.481,20.

In 2015 waren Henk's zorgkosten € 10.481,20. Hij betaalde € 375 zelf en kreeg de rest vergoed.

U betaalt geen eigen risico voor

 • Huisarts
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Vervoer en nacontrole donor (nier/lever)
  • Kraam- en verloskundige zorg 
    (wel eigen risico bij labonderzoek,  medicijnen, vlokkentest en ambulance)
Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.

Voor klanten: beheer uw eigen risico

Op Mijn Zilveren Kruis kunt u:

 • Zien hoeveel eigen risico u al hebt verbruikt
 • De hoogte van uw eigen risico aanpassen per 1 januari
 • Uw eigen risico gespreid betalen
 

Vraag en antwoord

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385.
U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht kunt u in één oogopslag zien of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.
Nee, voor kinderen onder de 18 geldt geen eigen risico.
Niet helemaal. Het eigen risico is wel in de plaats gekomen van de no-claim regeling. Met deze regeling konden verzekerden die weinig zorgkosten maakten een deel terugkrijgen aan het einde van het verzekeringsjaar. Bij het eigen risico betaalt u de eerste € 385 aan zorgkosten zelf.
Voor iedere verzekerde boven de 18 jaar geldt een verplicht eigen risico-bedrag voor de meeste vergoedingen vanuit de basisverzekering.
De eigen bijdrage is het deel wat u soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen.

Wij vertellen u graag over welke zorg u een eigen bijdrage betaalt.
U mag uw zorgkostennota in termijnen aan ons betalen. Het minimumbedrag is € 25 en bij een bedrag van € 300 of meer kunt u in maximaal 12 termijnen betalen. U kunt online een betalingsregeling aanvragen.

Verwacht u dat u uw verplicht eigen risico in 2017 helemaal opmaakt?

U mag volgend jaar uw verplicht eigen risico vooraf in termijnen betalen. Regel het wel vóór 1 februari 2017 in Mijn Zilveren Kruis.

Deze service kost u niets extra, en u betaalt geen rente over de betaling in termijnen. Betalen gaat via automatische incasso. Uw premie betaalt u dan ook via automatische incasso.
1. Wij krijgen de nota van uw zorgverlener. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso , of u ontvangt een acceptgiro.

2. U krijgt een nota die u eerst zelf betaalt. U stuurt de betaalde nota naar ons met bijvoorbeeld de declaratie app. Wij beoordelen de nota en berekenen de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons.

3. U krijgt een nota die u niet eerst zelf betaalt, maar die u bij ons declareert. U vraagt aan ons deze nota voor u te betalen. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht. Op het declaratieoverzicht staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2015 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2015. Ook als de behandeling in 2016 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt, van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2015 geopereerd wordt en in januari 2016 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2015.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis. Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2015, als het eigen risico van 2016 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis of bij onze persoonlijke zorgcoach. Meer informatie over ziekenhuisnota’s.
Ja een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). U betaalt daar dus eigen risico voor. U kunt aan uw zorgaanbieder vragen of uw vervolgbehandeling een zgn. nieuwe behandeling is.
U kiest uw vrijwillige eigen risico voor een heel kalenderjaar. Wilt u dit veranderen? Geef het dan voor 1 januari van het nieuwe jaar door.
Als wij zorgkosten uit de basisverzekering voor u betaald hebben. Soms duurt het enige tijd voordat wij de nota ontvangen. Vooral bij ziekenhuiskosten kan dit lang (soms meer dan 1 jaar) duren.
De overheid heeft bepaald dat iedereen voor de basisverzekering een eigen risico heeft. Doordat mensen zelf het eerste deel van hun zorgkosten betalen, blijft de premie lager en worden mensen bewuster gemaakt van de kosten van de zorg.
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea