Eigen risico

In Nederland is wettelijk bepaald dat iedereen van 18 jaar of ouder elk jaar de eerste € 375 aan het totaal van zorgkosten zelf betaalt voordat de verzekering deze vergoedt. In 2016 is dit € 385. Het eigen risico geldt
alleen voor de basisverzekering. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen.

 

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie

U kunt uw eigen risico voor 2016 verhogen tot maximaal € 885. Hierdoor is uw premie lager. Dit
betekent wel dat u een groter deel van de zorg zelf betaalt.

Bekijk hieronder hoeveel u bespaart op uw premie met een hoger eigen risico.

U bespaart 0,00 per maand
 

Voorbeeldberekening van het eigen risico

Het eigen risico geldt per jaar over het totaal aan medische kosten die u heeft gemaakt.
Hieronder ziet u twee voorbeelden van hoe het eigen risico berekend wordt.

 

Ella (39 jaar)

Heeft in 2015 een eigen risico van € 875.

Ze haalde dat jaar 4 keer medicijnen voor € 15,25 per keer. Ook
had ze een kleine behandeling in het ziekenhuis.
Dit kostte € 234,37.

In totaal waren Ella's zorgkosten in 2015 dus € 295,37. Dit bedrag
viel binnen haar eigen risico, daarom betaalde ze het zelf.

 

Henk (74 jaar)

Heeft in 2015 een eigen risico van € 375.

Hij kreeg dat jaar een nieuwe heup. De kosten hiervoor waren
€ 10.269. Daarnaast had hij een aantal andere kleine zorgkosten,
samen € 10.481,20.

In 2015 waren Henk's zorgkosten € 10.481,20. Hij betaalde € 375 zelf en kreeg de rest vergoed.

U betaalt geen eigen risico voor

 • Huisarts
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Vervoer en nacontrole donor (nier/lever)
  • Kraam- en verloskundige zorg 
    (wel eigen risico bij labonderzoek,  medicijnen, vlokkentest en ambulance)

Voor klanten: bekijk de stand van uw eigen risico

Heeft u dit jaar zorgkosten gemaakt en wilt u de stand van uw eigen risico weten?

 

Vraag en antwoord

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 375.
U betaalt dus zelf de eerste € 375 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht kunt u in één oogopslag zien of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.
Nee, voor kinderen onder de 18 geldt geen eigen risico.
Niet helemaal. Het eigen risico is wel in de plaats gekomen van de no-claim regeling. Met deze regeling konden verzekerden die weinig zorgkosten maakten een deel terugkrijgen aan het einde van het verzekeringsjaar. Bij het eigen risico betaalt u de eerste € 375 aan zorgkosten zelf.
Voor iedere verzekerde boven de 18 jaar geldt een verplicht eigen risico-bedrag voor de meeste vergoedingen vanuit de basisverzekering.
De eigen bijdrage is het deel wat u soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen.

Wij vertellen u graag over welke zorg u een eigen bedrage betaalt.
U mag uw zorgkostennota in termijnen aan ons betalen. Het minimumbedrag is € 25 en bij een bedrag van € 300 of meer kunt u in maximaal 12 termijnen betalen.

U kunt online een betalingsregeling aanvragen. Deze service kost u niets extra, en u betaalt geen rente over de betaling in termijnen.

Betalen gaat via automatische incasso. Uw premie betaalt u dan ook via automatische incasso.
U mag volgend jaar uw verplicht eigen risico vooraf in termijnen betalen. Regel het wel vóór 1 februari 2016 in Mijn Zilveren Kruis. Kijk voor meer informatie op zk.nl/gespreidbetaleneigenrisico.

Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee