Beter Af Restitutie Polis

Restitutievergoedingen Hulpmiddelen

Restitutie vergoedingen bij aanschaf hulpmiddel bij een niet-gecontracteerde leverancier Beter Af Restitutie Polis.

De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leverancier.

Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel Maximale vergoeding Gebruikstermijn
 3.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet  Prothesen voor schouder, arm, hand, been of
voet
 Op aanvraag  
 3.2 Borstprothesen

 

 Borstprothesen Nietvloeistofhoudend : € 206,00
Vloeistofhoudend: € 50,00
24 maanden
 3.3 Gelaatsprothesen Gelaatsprothesen  Op aanvraag  
 3.4 Uitwendig gedragen hulpmiddelen ter volledige of
gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol
 Oogprothesen  Op aanvraag Eenmaal per 2
jaar
 3.5.1 Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het
bewegingssysteem, met uitzondering van
orthopedisch schoeisel en orthopedische
schoenvoorzieningen aan confectieschoenen
Orthopedische beugelapparatuur, elleboog,
enkel-voet, heup, knie-orthesen, breukbanden
 Op aanvraag  
 3.5.2 Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het
bewegingssysteem; orthopedisch maatschoeisel
alsmede orthopedische voorzieningen aan
confectieschoenen
 Orthopedische schoeisel  Op aanvraag  18 maanden
(voor volwassenen)
 3.6 Uitwendige hulpmiddelen ter correctie van stoornissen
van de visuele functie van het oog en van functies van
aan het oog verwante structuren, met uitzondering
van brillenglazen of filterglazen inclusief montuur
Brillen, contactlenzen, optische hulpmiddelen  Op aanvraag  
 3.7.1 Gehoorhulpmiddelen met uitzondering van ringleiding,
infrarood en fmapparatuur
Hoortoestellen, hoorbril, oorschaaltjes,
oorstukjes, tubes

Hoortoestel € 485,-
Hoortoestel - vervanging tussen 6 en 7 jaar € 575,50
Hoortoestel vervanging na 7 jaar óf verzekerde jonger dan 16 jaar € 666,50
Verzilveren/vergulden oorschaaltje
€ 100,00
Oorstukje/oorschaaltje € 58,50
Tubes € 45,00
Overige op aanvraag

Hoortoestel
eenmaal per 5 jaar, eenmaal
reparatie per
looptijd
 3.7.2 Gehoorhulpmiddelen;
ringleiding/infrarood/fmapparatuur
Ringleiding/infrarood/fmapparatuur  Op aanvraag  
 3.8.1 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; urine-opvangzakken met de
noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het
been of bed
Urine-opvangzakken met de noodzakelijke
hulpstukken ter bevestiging aan het been of
bed
Apotheekverkoopprijs*  
 3.8.2 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; stomamaterialen
Stomamaterialen

Trachea stoma materialen
Apotheekverkoopprijs*

Op aanvraag
 
 3.8.3 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; stompkousen
Stompkousen  Op aanvraag  
 3.8.4 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; catheters en toebehoren
Catheters en toebehoren  Apotheekverkoopprijs*  
 3.8.5 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; incontinentie-absorptie-materialen
Incontinentie-absorptiematerialen  Apotheekverkoopprijs*  
 3.8.6 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; spoelapparatuur voor anaalspoelen
Spoelapparatuur voor anaalspoelen   Op aanvraag  
 3.8.7 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; slijmuitzuigapparatuur
 Slijmuitzuigapparatuur

Slijmuitzuigapparatuur toebehoren
Op aanvraag

Op aanvraag
 
 3.8.8 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; Kappen ter bescherming van de schedel
Kappen ter bescherming van de schedel   Op aanvraag  
 3.8.9 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; Tracheacanules
Trachea stoma materialen  Op aanvraag  
 3.8.10 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en
bescherming; Verbandmiddelen
Verbandmiddelen Apotheekverkoopprijs*  
3.9 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden
(pessaria en spiraaltjes)
Pessaria / spiraaltjes  Apotheekverkoopprijs*  
 3.10.1 Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen:
Elleboogkrukken, loophulpen met 3 of 4 poten,
looprekken, rollators en loopwagens, serveerwagens
en blindentaststokken
Rollators, looprekken, looptafels


Blindentaststokken
 Normale uitvoering € 54,00

Speciale taststok € 137,00
Eenmaal per 3 jaar
 3.10.2 Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen: stoelen
voorzien van een trippelfunctie
Trippelstoelen  Op aanvraag  
 3.10.3 Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen:
loopfietsen
Loopfietsen  Op aanvraag  
 3.11 Pruiken  Pruiken  € 269,50 Eenmaal per jaar
3.12 Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren  Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren Apotheekverkoopprijs*   
 3.13 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig
compenseren van het functieverlies van aderen bij het
transport van bloed en het functieverlies van
lymfevaten bij het transport van lymfe; o.a.
therapeutisch elastische kousen (inclusief toebehoren)
Elastische kousen en compressie-therapie Beenkousen-Rondbrei € 116,50, -vlakbrei € 175,00,
-oedeem € 305,00
Overige op aanvraag
Eenmaal per jaar
 3.14.1 Hulpmiddelen bij diabetes: o.a. prikapparaatje,
lancetten, bloedglucosemeter en de bijbehorende
teststripjes
Diabeteshulpmiddelen: o.a. prikapparaatje, lancetten, bloedglucosemeter en de bijbehorende teststripjes Apotheekverkoopprijs*   
 3.14.2 Hulpmiddelen bij diabetes; draagbare uitwendige
insuline-infuuspompen
Draagbare uitwendige insuline-infuuspompen

Draagbare uitwendige insulinepomp toebehoren
Op aanvraag


Apotheekverkoopprijs*
 
3.15 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk  Pep masker

Flutter
€ 202,50 

€ 80,00
 
3.16 Draagbare uitwendige infuuspompen  Infuustherapieën  Op aanvraag  
3.17.1 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen;
verbandschoenen 
Verbandschoenen € 136,50  6 maanden
 3.17.2 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen;
allergeenvrije schoenen
Allergeenvrije schoenen   €148,40 (Hierbij is al rekening gehouden met wettelijk
maximum en eigen bijdrage)
18 maanden
(voor volwassenen)
 3.18.1 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding met
uitzondering van eetapparaten
 Voedingstherapieën Op aanvraag   
 3.18.2 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding:
eetapparaten
Eetapparaten  Op aanvraag  
 3.19 Hulpmiddelen voor communicatie,
informatievoorziening en signalering
Computers, leesmachine, cassetterecorder,
tekst- beeldtelefoon, persoonlijke alarmering
Op aanvraag  
3.20 Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator  Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator Op aanvraag  
 3.21 Longvibrators Longvibrators Op aanvraag  
3.22 Vernevelaars met toebehoren Vernevelaars

Vernevelaars toebehoren
Op aanvraag

€ 90,00 per jaar 
 
 3.23 Beeldschermloepen  Beeldschermloepen Op aanvraag Eenmaal per 5 jaar
 3.24 uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn
met toebehoren
Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn

uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn toebehoren
Op aanvraag


€ 100,00 per jaar
 
3.25 CPAP-apparatuur  CPAP-apparatuur  Op aanvraag  
3.26 Solo-apparatuur Solo-apparatuur   Op aanvraag  
3.27 Tactiel-leesapparatuur Tactiel-leesapparatuur  Op aanvraag  
3.28 Vervanging van BAHA-hoortoestellen   Vervanging van BAHA-hoortoestellen Cordelle II, Divino € 3.021,00
Compact € 2.459,20
Eenmaal per 5 jaar
 3.29 Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden Maakt onderdeel uit van de aanspraak
'Trombosedienst'
NVT   NVT
3.30.1 Inrichtingselementen van woningen: aan
functiebeperkingen aangepaste tafels

Aangepaste tafels

 Op aanvraag  
3.30.2 Inrichtingselementen van woningen: aan
functiebeperkingen aangepaste stoelen, m.u.v. sta-op
stoelen
Aangepaste stoelen (m.u.v. sta-op stoelen)  Op aanvraag  
3.30.3 Inrichtingselementen van woningen: aan
functiebeperkingen aangepaste stoelen; sta-op stoelen
(overgangsregeling)
Sta-op stoelen   Op aanvraag  
3.30.4 Inrichtingselementen van woningen: antidecubituszitkussens,
-bedden, - matrassen en -
overtrekken ter behandeling en ter preventie van
decubitus 
 Antidecubituszitkussen


Antidecubitusfoammatras


Antidecubitusreposematras


Antidecubitusmatras anders dan foam of
repose
€ 150,00 


€ 300,00


€ 195,50


Op aanvraag
Eenmaal per 2 jaar

Eenmaal per 5 jaar

Eenmaal per 5 jaar
3.30.5 Inrichtingselementen van woningen: bedden in
speciale uitvoeringen met inbegrip van daarvoor
bestemde matrassen, dekenbogen, onrusthekken,
bedgalgen, papegaaien, portalen, bedverkorters en -
verlengers 
Bedden in speciale uitvoeringen met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen,dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen,papegaaien, portalen, bedverkorters en -verlengers Op aanvraag  
3.31 Geleidehonden  Blindegeleide- en hulphond  Op aanvraag  
3.32 Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-,
hand-, en vingerfunctie 
 Robotmanipulator  Op aanvraag  
 3.33 Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren alsmede de
overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn
bij de thuisdialyse
Maakt onderdeel uit van de aanspraak niet
klinische 'Haemodialyse en 'Peritoneaaldialyse'
 NVT  NVT
       

* Apotheekverkoopprijs: De apotheekinkoopprijzen worden door de importeur of producent van de verschillende artikelen bepaald. Het betreft een lijst met tienduizenden artikelen. Daarnaast kunnen de prijzen verschillende malen per jaar worden aangepast.