Kwaliteit van zorg

de best mogelijke zorg naar eigen keuze

Als u zorg nodig heeft, wilt u kunnen rekenen op kwaliteit. Van de behandeling, van uw arts en van uw ziekenhuis. En als u echt een ingrijpende behandeling nodig heeft, dan wilt u ook kunnen kiezen voor de zorgverlener die het meest gespecialiseerd is in uw aandoening. Dat kan alleen met goede informatie. Bijvoorbeeld over de uitkomsten van behandelingen bij verschillende zorgverleners. Zilveren Kruis werkt daarom aan het beter en zichtbaarder maken van kwaliteit, samen met zorgverleners. Op deze pagina leest u wat Zilveren Kruis verstaat onder kwaliteit van zorg. En hoe we werken aan het verbeteren ervan.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat u, als u wilt, kunt kiezen voor de behandeling en behandelaar die u het beste vindt. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Op dit moment kan zilveren kruis de resultaten aan u presenteren van de volgende pilots rondom het meten van kwaliteit.

 

Kwaliteit van zorg volgens Zilveren Kruis

Kwaliteit van zorg heeft verschillende kanten. Als u wilt weten of een bepaalde behandeling in een ziekenhuis goed is, heeft u daar waarschijnlijk verschillende vragen bij. Hoe gaat dit ziekenhuis met haar patiënten om? Hoe vaak zijn de behandelingen succesvol? En stuurt het ziekenhuis geen onnodig hoge rekeningen? Al deze vragen neemt Zilveren Kruis mee als zij zorgverleners beoordeelt. En ze werkt actief samen met zorgverleners om ook de uitkomsten van zorg meetbaar te maken.

Waaruit bestaat kwaliteit van zorg?

Kwaliteit van medische zorg

Uiteraard kijken we naar de medische kant van kwaliteit, onder andere door de uitkomsten van behandelingen te meten: 

  • Hoe presteert een behandelaar ten opzichte van andere behandelaars? 
  • Voldoet een behandelaar aan de kwaliteitseisen die zijn beroepsgroep stelt?

Klantervaring

Voor veel mensen hangt kwaliteit ook samen met de manier waarop zij behandeld worden door bijvoorbeeld een arts in een ziekenhuis:

  • Neemt de arts tijd voor mij? 
  • Is de arts vriendelijk? 
  • Luistert de arts goed en legt de arts goed uit wat een behandeling inhoudt?

Deze kwaliteit meten we onder andere klanttevredenheidsonderzoeken.

Prijs van zorg

Om de zorg betaalbaar te houden, beoordelen wij ook de kosten die zorgverleners in rekening brengen:
Is een behandeling bij een bepaalde zorgverlener niet veel duurder dan gemiddeld in Nederland?
En past de prijs bij de kwaliteit die een zorgverlener biedt?

Zo komen wij tot een totaalbeoordeling van zorgverleners, waar wij vervolgens een contract mee afsluiten. En brengen wij kwaliteit van zorg voor u in kaart. Dat geeft u de mogelijkheid om een goede keuze te maken. Voor een zorgverlener die past bij uw wensen en behoeften.

Hoe Zilveren Kruis kwaliteit biedt en meetbaar maakt:

We werken samen met zorgverleners aan het meetbaar maken van kwaliteit

Zilveren Kruis maakt samen met zorgverleners, experts en patiënten de uitkomsten van verschillende behandelingen meetbaarder en meer inzichtelijk. Samen met zorgverleners werken we aan meetinstrumenten, waarmee we op een eenduidige manier kunnen bepalen hoe succesvol de uitkomsten van een behandeling zijn bij een bepaalde zorgverlener. Bijvoorbeeld door te meten of een ziekenhuis buitengewoon vaak te maken krijgt met complicaties tijdens of na de behandeling. Zo kunnen we de behandelresultaten van verschillende zorgverleners objectief vergelijken.

Dat is belangrijk, omdat patiënten steeds vaker de beste zorgverlener willen kunnen kiezen. Nu kunnen zij zorgverleners maar op een paar manieren vergelijken. Bijvoorbeeld met het aantal behandelingen dat een ziekenhuis heeft uitgevoerd en het tevredenheidscijfer van patiënten. Maar zij hebben bijna geen inzicht in het succes van de behandelingen die een zorgverlener heeft uitgevoerd. Terwijl dat misschien wel de belangrijkste reden is om voor een zorgverlener te kiezen.

Dat gaat Zilveren Kruis nu veranderen. Samen met de zorgverleners. Door de kwaliteit van behandelingen meetbaar te maken, kunnen ziekenhuizen zich met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Zo komen ze tot betere zorg. Zilveren Kruis kan dankzij meetbare informatie de kwaliteit garanderen van de zorgverleners met wie ze een contract aangaat. En omdat we zoveel mogelijk informatie met u delen, kunt u nog beter kiezen voor de juiste zorgverlener. Met álle informatie die daarbij voor u belangrijk is.

5 projecten transparant, 22 projecten actief

Op dit moment werkt Zilveren Kruis mee aan de volgende pilots rondom het meten van kwaliteit: 


Op het gebied van 18 andere aandoeningen wordt ook gewerkt aan het meetbaar maken van de kwaliteit.  Lees meer >>

 

 Veel zorgverleners willen samen met ons werken aan het leveren van nog betere zorg. Fysiotherapeuten, kraamzorgers en verloskundigen, maar ook ziekenhuizen. Daarom beoordelen we deze zorgverleners op basis van extra kwaliteitseisen en -wensen. Bijvoorbeeld bovengemiddelde deskundigheid, ruime openingstijden, hoge klanttevredenheidscijfers en snelle klachtenafhandeling.
Zilveren Kruis heeft met de volgende zorgverleners afspraken gemaakt over extra hoge kwaliteit:

 

Zilveren Kruis maakt ook afspraken met zorgverleners over openingstijden en bereikbaarheid. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot bezoek aan apotheek 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

Hoe werken artsen, wetenschappelijke en beroepsverenigingen aan kwaliteit

Basis kwaliteitseisen

Artsen, wetenschappelijke en beroepsverenigingen ontwikkelen de basis kwaliteitseisen voor de behandeling van aandoeningen. Zo zijn er basis eisen gesteld aan de behandeling van onder andere borstkanker, leverkanker en darmkanker. Maar zijn er ook basis eisen voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een podoloog. De eisen variëren van het aantal keer dat een behandeling moet worden uitgevoerd tot en met de faciliteiten die nodig zijn om behandeling uit te kunnen voeren. Kortom, zorgverleners hebben een set aan minimum eisen waaraan zij moeten voldoen.
Meer weten over basis veiligheids- en kwaliteitseisen voor ziekenhuizen.

U kunt vertrouwen op de beste zorg: kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar. Daar staan wij voor.

In de Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waar wij contracten mee hebben. U kunt bij deze zorgverleners terecht voor de zorg die u nodig heeft. De vraag die dit oproept is: Waarom hebben jullie niet met alle zorgverleners een contract? Hier vindt u het antwoord.Zorgbemiddeling

Hulp bij het maken van uw keuze? Bel dan onze zorgbemiddelaars. U krijgt dan gratis advies.

Zorgboeken

Meer weten over een ziekte? Zilveren Kruis heeft voor 35 verschillende ziekten en chronische aandoeningen een zorgboek. Gratis voor verzekerden.