Kwaliteit van zorg - Zilveren Kruis Achmea

Kwaliteit van zorg

de best mogelijke zorg naar eigen keuze

Veel mensen kijken dan naar de manier waarop zij behandeld worden door bijvoorbeeld een arts in een ziekenhuis. Neemt de arts tijd voor mij, is hij vriendelijk, luistert hij goed en legt hij goed uit wat een behandeling inhoudt?

Allemaal vragen die wij meenemen in de beoordeling van zorgverleners. Daarnaast kijken wij naar de medisch, inhoudelijke kant van kwaliteit. Dit doen we door de criteria die de medische beroepsgroepen zelf vaststellen waar een behandeling aan moet voldoen, mee te nemen in de beoordeling.

Om de zorg betaalbaar te houden, beoordelen wij ook de kosten die door zorgverleners in rekening worden gebracht. Zo komen wij tot een totaalbeoordeling van zorgverleners die wij vervolgens contracteren. En brengen wij kwaliteit van zorg voor u in kaart.

Uw eigen keuze

Wij maken de kwaliteitsverschillen tussen zorgverleners voor u inzichtelijk zodat u op eenvoudige wijze een keuze kunt maken. Een zorgverlener die service en zorg levert die aansluiten bij uw wensen en behoeften, tegen een betaalbare prijs.

 We onderscheiden verschillende soorten kwaliteit

De veiligheids- en kwaliteitseisen worden door artsen, wetenschappelijke of beroepsverenigingen ontwikkeld en opgesteld. Zo zijn er basis eisen gesteld aan de behandeling van onder andere borstkanker, leverkanker en darmkanker. Maar zijn er ook basis eisen voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een podoloog. De eisen variëren van het aantal keer dat een behandeling moet worden uitgevoerd tot en met de faciliteiten die nodig zijn om behandeling uit te kunnen voeren. Kortom, zorgverleners hebben een set aan minimum eisen waaraan zij moeten voldoen.

Meer weten over basis veiligheids- en kwaliteitseisen voor ziekenhuizen.

Veel zorgverleners zijn bereid verdere stappen met ons te zetten in kwaliteit om nog betere zorg te leveren. Zorgverleners als fysiotherapeuten, kraamzorg en verloskundigen, maar ook ziekenhuizen. Zorgverleners worden op basis van extra kwaliteitseisen en wensen zoals deskundigheid, openingstijden, klanttevredenheidscijfer en klachtenafhandeling beoordeeld.

 

Wij als zorgverzekeraar maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg.

Op deze pagina geven we per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn en wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

U kunt vertrouwen op de beste zorg: kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar. Daar staan wij voor.

In de Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waar wij contracten mee hebben. U kunt bij deze zorgverleners terecht voor de zorg die u nodig heeft. De vraag die dit oproept is: Waarom hebben jullie niet met alle zorgverleners een contract? Hier vindt u het antwoord.

Zorgbemiddeling

Hulp bij het maken van uw keuze? Bel dan onze zorgbemiddelaars. U krijgt dan gratis advies.

Zorgboeken

Meer weten over een ziekte? Zilveren Kruis heeft voor 35 verschillende ziekten en chronische aandoeningen een zorgboek. Gratis voor verzekerden.