Eigen bijdrage

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan is er een eigen bijdrage.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen wij de eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Bijvoorbeeld bij:

  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
  • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs) 
  • Kraamzorg 
  • Zittend ziekenvervoer
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie
  • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg)

Als er een eigen bijdrage is, vermelden wij dat altijd in ons vergoedingenoverzicht.

Eigen bijdrage samen met uw eigen risico

Een eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico​. Het is daarom mogelijk dat u naast een eigen bijdrage ook eigen risico betaalt.

Een rekenvoorbeeld

U maakt bijvoorbeeld in 2016 gebruik van taxivervoer en uw eigen risico staat nog open.
Kosten taxivervoer        € 250
Eigen bijdrage 2016      €   98  -
               

     € 152 

Wettelijk eigen risico 2016 € 385
Kosten taxivervoer na aftrek eigen bijdrage € 152 -
Restant eigen risico € 233

De volgende keer dat u zorgkosten voor de basisverzekering maakt, betaalt u nog € 233 eigen risico.

Komt u er niet uit?

Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.


Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea