Vergoeding mondzorg 2014

in 2014 gelden er ook weer maximale tarieven

In 2014 betalen wij u tandartsnota’s tot het maximumbedrag van uw aanvullende tandartsverzekering. Voor kinderen onder de 18 betalen wij de tandartskosten vanuit de basisverzekering.
Dit geldt niet voor orthodontie, kronen, bruggen, inlays en implantaten: die worden voor kinderen onder de 18 jaar alleen vergoed als er een aanvullende verzekering* is afgesloten.

 

Vergoedingen

 Wij vergoeden vanuit onze tandartsverzekeringen veelvoorkomende tandartsbehandelingen, zoals consulten en mondhygiëne voor 100%. Overige behandelingen betalen wij voor 75%. In uw polisvoorwaarden en het online vergoedingenoverzicht staat precies uitgelegd wat wij vanuit welke verzekering vergoeden. Wij vergoeden totdat het maximale bedrag van uw tandartsverzekering is bereikt. Eigenlijk zoals u dat voor het experiment met de vrije tarieven al gewend was. 

Maximum tarieven 2014

U vindt de maximum tarieven en de tandartscodes mondzorg op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Maximum tarieven voor tandheelkundige zorg (pdf)

Maximumtarieven voor tandheelkundige zorg AWBZ (pdf) 

Maximumtarieven voor tandtechniek eigen beheer (pdf)

Maximumtarieven voor orthodontische zorg (pdf)


Meer informatie leest u op de webpagina van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

*Let op: in sommige gevallen kan er ook sprake zijn van een aanspraak op de bijzondere tandheelkunde. Dit geldt voor alle verzekerden, deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk altijd in uw polisvoorwaarden om te zien wat er precies vanuit welke verzekering wordt vergoed.

Veelgestelde vragen

Met een aantal tandartsen regelen wij de betalingen direct. Dat zijn de tandartsen en orthodontisten met wie wij afspraken hebben gemaakt over de prijs en kwaliteit. U vindt deze zorgverleners in de Zorgzoeker

Er zijn ook tandartsen en orthodontisten met wie wij geen contract hebben afgesloten en die het declareren van nota's uitbesteden aan een gespecialiseerd kantoor. Deze kantoren declareren ook rechtstreeks bij ons. Wij betalen dan rechtstreeks aan dit kantoor.  

Regelt uw tandarts of orthondontist zijn financiele administratie zelf en heeft hij geen afspraak met ons gemaakt dan stuurt hij de nota rechtstreeks naar u. U betaalt de nota dan zelf eerst aan uw tandarts of orthodontist. Daarna kunt u de nota zelf bij ons declareren.

 

Ja. Als u een factuur van uw tandarts krijgt moet u deze betalen en daarna naar ons toesturen, zodat wij aan u de juiste vergoeding kunnen overmaken.

Het kan zijn dat uw tandarts geen contract meer heeft met ons, waardoor u nu wel een rekening krijgt. U kunt de nota dan zelf betalen en vervolgens bij ons indienen.

Soms dient uw tandarts de nota direct bij ons in. Wij betalen dan tot de maximum vergoeding. Daarna declareert uw tandarts het deel dat niet vergoed wordt bij u.

Hoe kunt u declareren?

Na het uitvoeren van een behandeling die wij hebben vergoed, vergoeden wij eventuele vervolgbehandelingen niet automatisch vanuit de Regeling Bijzondere Tandheelkunde. Is uw zorgverlener van mening dat de vervolgbehandeling wel voor vergoeding vanuit de Regeling Bijzondere Tandheelkunde in aanmerking komt? Dan hebben wij voorafgaand aan de behandeling opnieuw een aanvraag van uw zorgverlener nodig.


 

Staat uw vraag er niet tussen?

Bekijk alle veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice.