Plastische chirurgie met medische noodzaak 2014

Hoeveel krijgt u vergoed?

Beter Af PolisBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af Plus
Behandelingen plastische chirurgie met medische noodzaak
100% vergoed met uitzondering van enkele specifieke behandelingen
100% vergoeding van bovenooglidcorrectie bij aantoonbare lichamelijke functiestoornissen

Wat krijgt u vergoed?

Wat krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering?

 • afwijkingen in het uiterlijk die aantoonbare lichamelijke klachten opleveren;
 • verminkingen die het gevolg zijn van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
 • de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van zichtbare botten, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen
 • verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of bij een geboorte aanwezige chronische aandoening
 • de buikwand, als er sprake is van een verminking die in ernst te vergelijken is met een derdegraads verbranding, van onbehandelbare smetten in huidplooien of van een zeer ernstige beperking van de bewegingsvrijheid (hiervan is sprake indien het buikschort minimaal een kwart van de bovenbenen bedekt). Lees meer in de folder Veelgestelde vragen over buikwandcorrecties
 • primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transsexualiteit (inclusief epilatie van de schaamstreek en baard) bij een door ons gecontracteerde zorgverlener
 • borstprothese na borstamputatie

Wat krijgt u niet vergoed?

 • een borstvergroting
 • het verwisselen van borstprothese, behalve na een borstamputatie
 • operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak
 • liposuctie van de buik
 • correctie van de bovenoogleden (tenzij deze vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wordt)
 • correctie van de oorstand zonder medische noodzaak. Deze behandeling valt onder cosmetische chirurgie.

Wat krijgt u vergoed vanuit de aanvullende verzekering vanaf 2 sterren?

 • de kosten van een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een gezichtsveldbeperking.

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor de vergoeding van plastische chirurgie met medische noodzaak. Meer uitleg over het eigen risico.

De hoogte van uw vergoeding

U krijgt de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Gaat u naar een andere zorgverlener dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt u ook naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt. U krijgt dan een marktconforme of wettelijk vastgestelde vergoeding per behandeling.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een plastisch chirurg waar wij afspraken mee hebben gemaakt.  

Voor een correctie van bovenoogleden kunt u alleen terecht bij een plastisch chirurg die voor deze behandeling door ons gecontracteerd is. Neemt u hiervoor contact op met onze zorgbemiddeling: 071 751 00 52.

Zoek binnen de zorgzoeker

Wat moet u regelen?

Verwijzing

U heeft een verwijzing van een arts nodig.

Machtiging

Wij moeten u vooraf toestemming hebben gegeven, ook wel "machtiging" genoemd. Hiervoor kan uw specialist een aanvraag indienen bij ons. Uw specialist informeert u hierover.

Het kan zijn dat u geen toestemming krijgt voor de vergoeding. In deze folder leggen we uit waarom we niet voor elke machtigingsaanvraag toestemming kunnen geven.