Medisch specialistische zorg - 2014

Hoeveel krijgt u vergoed?

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico.
Beter Af PolisBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af Plus
Verpleging en medisch specialistische zorg
100% vergoed vanuit de Beter Af Polis en Beter Af Exclusief Polis.
Vanuit de Beter Af Selectief Polis 100% vergoed bij geselecteerde ziekenhuizen en ZBC's en 70% van het gemiddeld gecontracteerd tarief bij niet-geselecteerde ziekenhuizen en zbc's.
Bij plastische chirurgie alleen vergoeding na onze toestemming

Wat krijgt u wel en niet vergoed?

U krijgt een vergoeding voor:

  • verblijf (laagste klasse), verzorging, verpleging en medisch specialistische zorg in ziekenhuis of door overheid erkend dagbehandelcentrum
  • de bij de behandeling horende paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen
  • bij opname in het ziekenhuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis met revalidatie als doel en bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis vergoeden wij uw kosten voor een periode van maximaal 365 dagen die u ononderbroken in het ziekenhuis ligt. Een onderbreking van hooguit 30 dagen beschouwen wij niet als onderbreking, maar wij tellen deze dagen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbreekt u uw opname voor weekend- of vakantieverlof? Dan tellen wij die dagen wel mee voor de berekening.

Voor sommige behandelingen, waarvan de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond, bestaat tijdelijk recht op vergoeding. Lees meer.

 

U krijgt geen vergoeding voor:

  • geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bekijk de vergoedingen voor GGZ.

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor deze vergoeding. Meer uitleg over het eigen risico.

De hoogte van uw vergoeding

Als u een Beter Af Polis of Beter Af Exclusief Polis heeft, krijgt u de maximale vergoeding als u naar een ziekenhuis gaat waarmee wij (voor uw aandoening) afspraken hebben gemaakt. Gaat u naar een ander ziekenhuis dat wij niet (voor uw aandoening) hebben gecontracteerd dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Heeft u de Beter Af Selectief Polis? Dan krijgt u 100% vergoed bij geselecteerde ziekenhuizen en ZBC's en 70% van het gemiddeld gecontracteerd tarief bij niet-geselecteerde ziekenhuizen en ZBC's.

Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt u ook naar een ziekenhuis waarmee wij geen afspraken (voor uw aandoening) hebben gemaakt. U krijgt dan een marktconforme of wettelijk vastgestelde vergoeding per behandeling.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorginstelling waar wij afspraken mee hebben gemaakt.

Zoek binnen de zorgzoeker

Wat moet u regelen?

Verwijzing

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, verloskundige, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, arts voor de jeugdgezondheidszorg of een andere medisch specialist. 

Toestemming

Voor sommige specialistische behandelingen is toestemming vooraf (ten minste 3 weken vóór de ziekenhuisopname) noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor plastische chirurgie, kaakchirurgie, implantaat-behandelingen en sommige behandelingen voor KNO, oogheelkunde, dermatologie, orthopedie of chirurgie. Voor de KNO-arts mag een triage-audicien ook verwijzen. Vraag uw behandelaar of de behandeling vooraf aangevraagd moet worden. U vindt meer informatie op onze pagina over machtigingen aanvragen.