Is uw aandoening chronisch of niet-chronisch?

vergoedingen voor fysiotherapie

Voor de vergoedingen voor fysiotherapie is het van belang te weten of uw aandoening op de zogenaamde "chronische lijst" staat.

De medische diagnose die uw arts stelt waarvoor fysiotherapie of oefentherapie nodig is, bepaalt of uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft altijd een verwijzing nodig van uw arts wanneer u naar de fysiotherapeut en oefentherapeut gaat, en de aandoening moet op een lijst staan die door de overheid is vastgesteld. Op deze lijst staan zowel chronische als niet-chronische aandoeningen.

Chronische aandoeningen worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt eigen risico voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. Lees meer informatie over het eigen risico.  

Overzicht chronische aandoeningen

Bekijk het overzicht van chronische aandoeningen zoals de overheid die heeft vastgesteld.