Alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen - 2014

Hoeveel krijgt u vergoed?

Uw vergoeding hangt af van uw pakket.
Lees het artikel 'Hoe zit dat nou met die vergoedingen?'

Beter Af PolisBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af Plus
A. Consulten en/of behandelingen van alternatieve genezers of therapeuten
Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Maximaal € 40,- per dag
B. Geregistreerde homeopatische en antroposofische geneesmiddelen, voorgeschreven door een arts
Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
100% vergoed via apotheken waarmee wij afspraken hebben gemaakt
Maximaal per persoon per jaar (A+B opgeteld)
 
€ 240,- (er geldt een maximum van € 40,- per dag)
€ 440,- (er geldt een maximum van € 40,- per dag)
€ 640,- (er geldt een maximum van € 40,- per dag)€ 840,- (er geldt een maximum van € 40,- per dag)

Heeft u extra collectief voordeel?

Als u collectief verzekerd bent komt u eventueel in aanmerking voor extra vergoeding. Vul hiernaast de gegevens in van uw collectiviteit.

Wat krijgt u wel en niet vergoed?

U krijgt een vergoeding voor:

 • consulten en behandelingen (zie het complete overzicht van behandelingen):
  de kosten van consulten of behandelingen (bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie, chiropraxie, osteopathie en manuele therapie) door alternatieve genezers of therapeuten die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria. Voor overige behandelingen bestaat geen vergoeding. U krijgt alleen een vergoeding voor consulten of behandelingen op het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in de lijst is opgenomen.
 • geneesmiddelen:
  de kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen  als deze zijn voorgeschreven door een arts of medisch specialist (dus niet door uw alternatief genezer). Deze geneesmiddelen moeten geregistreerd staan in de G-standaard van de Z-index (dat is de database waarin alle geneesmiddelen zijn opgenomen die verkrijgbaar zijn in de apotheek). 

U krijgt geen vergoeding wanneer:

 • uw alternatief genezer tevens uw huisarts is

U krijgt geen vergoeding voor:

 • behandelingen die niet op het complete overzicht van vergoede behandelingen vermeld staan
 • behandelingen/sessies op groepsbasis
 • (laboratorium)onderzoek
 • manuele therapie gegeven door een fysiotherapeut
 • behandelingen, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter of gericht op welbevinden en/of preventie
 • werk- of schoolgerelateerde coaching

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico voor de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen, omdat de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering plaatsvindt.

De hoogte van uw vergoeding

Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatieve genezers of therapeuten die aangesloten zijn bij de beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria. U vindt deze in het overzicht alternatieve beroepsverenigingen. Gaat u naar een andere zorgverlener, dan krijgt u geen vergoeding.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij alternatief genezers of therapeuten die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die voldoet aan onze kwaliteitseisen.

 

 

Wat moet u regelen?

Verwijzing

U heeft geen verwijzing van een arts nodig.

Voorschrift (recept)

De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten wel zijn voorgeschreven door een arts (uw huisarts of specialist).