Eerstelijns psychologische zorg - 2013

Hoeveel krijgt u vergoed?

Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt een wettelijk verplicht eigen risico.
Beter Af PolisBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af PlusBeter Af Plus
Aantal zittingen per jaar
5 zittingen vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 20,- per sessie.
7 zittingen vergoed, waarvan 5 uit de basisverzekering. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 20,- per sessie.
9 zittingen vergoed waarvan 5 uit de basisverzekering. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 20,- per sessie.11 zittingen vergoed waarvan 5 uit de basisverzekering. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 20,- per sessie.
Erkende internetprogramma's
100% vergoed. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 50,- per programma.
Vergoeding wettelijke eigen bijdrage per persoon per jaar
Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering vanaf 2 sterren
Tot € 100,-

Heeft u extra collectief voordeel?

Als u collectief verzekerd bent komt u eventueel in aanmerking voor extra vergoeding. Vul hiernaast de gegevens in van uw collectiviteit.

Wat krijgt u wel en niet vergoed?

U krijgt een vergoeding voor:

  • diagnostiek en behandeling van niet-complexe psychische aandoeningen door gezondheidspsycholoog en/of eerstelijnspsycholoog en/of klinisch psycholoog en/of orthopedagoog-generalist en/of seksuologisch hulpverlener en/of kinder- en jeugdpsycholoog
  • maximaal één prestatie per dag. Uitzondering hierop zijn telefonische consulten, e-mailconsulten en dubbele consulten. Voor telefonische en e-mailconsulten geldt dat deze in combinatie met een andere prestatie gedeclareerd kan worden
  • een behandeling bij een seksuologisch hulpverlener (arts, eerstelijnspsycholoog of verpleegkundige) die staat ingeschreven als seksuoloog in het SH-register (Seksuologische Hulpverlener) van de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS)
  • eerstelijns psychologische zorg die wordt verleend via internet door middel van programma's die wij hebben erkend

U krijgt geen vergoeding voor:

  • (ortho)pedagogische hulp
  • onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter
  • een behandeling door een zorgverlener die niet BIG-geregistreerd is
  • de kosten van behandeling van aanpassingsstoornissen
  • hulp bij werk- en relatieproblemen
  • intelligentieonderzoek

Zijn er kosten voor u?

Eigen risico

U betaalt alleen eigen risico voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. Meer info over het eigen risico.

Eigen bijdrage

U betaalt voor Eerstelijns psychologische zorg een wettelijke eigen bijdrage van € 20,- per sessie en € 50,- per internetprogramma. Bezoekt u halve of kwart sessies, dan wordt dat verrekend. Als u aanvullend verzekerd bent met 2, 3 of 4 sterren, krijgt u de wettelijke eigen bijdrage vergoed tot een maximum van € 100,- per persoon per jaar.

De hoogte van uw vergoeding

U krijgt de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Gaat u naar een andere zorgverlener dan krijgt u een lagere vergoeding.

Heeft u een restitutiepolis? Dan kunt u ook naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt. U krijgt dan een marktconforme of wettelijk vastgestelde vergoeding per behandeling. Bekijk de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog of een orthopedagoog-generalist (voor kinderen tot 18 jaar), seksuoloog-NVVS SH en kinder- en jeugdpsycholoog:


Neem contact op met onze klantenservice als u naar een van de bovenstaande zorgverleners wilt.

Zoek binnen de zorgzoeker

Wat moet u regelen?

Verwijzing

U heeft, met uitzondering van het internetprogramma Kleurjeleven.nl, een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of een arts voor de jeugdgezondheidszorg* nodig.

* Jongeren als genoemd in de Wet op de jeugdzorg hebben een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig, of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 van het uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg. Dit geldt alleen voor zorg zoals omschreven in artikel 9b vijfde lid van de AWBZ.