Wijzigen

Direct zelf regelen via Mijn Zilveren Kruis

Welke wijzigingen geeft u door via Mijn Zilveren Kruis?

Verzekering wijzigen Gegevens wijzigen
 • Zorgverzekering wijzigen
 • Collectiviteit wijzigen ​
 • Eigen risico wijzigen
 • Gezinslid bijschrijven
 • ​Contactgegevens wijzigen
 • Rekeningnummer wijzigen
 • Automatische incasso aanvragen
 • Betaalmail aanvragen

Digitale of papieren post?

Wij sturen steeds meer informatie per e-mail. Bijvoorbeeld declaratieoverzichten, uw polisblad of actiemails. Zo kunnen wij u sneller informeren. Daarbij wordt het milieu ontzien. Laat ons weten welke post u graag digitaal ontvangt in Mijn Zilveren Kruis.

Wat te doen bij:​​

Gaat u verhuizen binnen Nederland?
U hoeft dan niets door te geven. We krijgen uw nieuwe adres automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP).

Heeft u een Doorlopende Reisverzekering? Dan krijgen we de adreswijziging niet via de BRP. Geef uw adreswijziging door aan onze klantenservice.

Gaat u langer dan 9 maanden naar het buitenland?

Meld u dan af bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit moet u schriftelijk doen in de 5 dagen voor de vertrekdatum. Dan staat u niet meer in de BRP.  Lees meer over verhuizen naar het buitenland​.

U verhuist in het buitenland of komt terug naar Nederland
Verhuist u van het ene buitenlandse adres naar het andere? Of van een buitenlands adres naar een Nederlands adres? Bel dan met onze klantenservice.

U wilt u post op een ander adres
Verhuist u niet, maar wilt u wel uw post op een ander adres ontvangen? Wijzig dan uw postadres gemakkelijk online via Mijn Zilveren Kruis.

Nieuwe huisarts of tandarts vinden
U vindt een nieuwe huisarts of tandarts via onze Zorgzoeker.
Samenwonen of trouwen
U hoeft niet door te geven dat u gaat samenwonen of trouwen. Een eventueel nieuw adres of een naamswijziging krijgen wij door via de Basisregistratie Personen (BRP).

Partner bijschrijven op uw polis
Wilt u uw echtgenoot of partner bijschrijven op uw polis? Ga dan naar op Aanmelden gezinslid in Mijn Zilveren Kruis. We voegen uw echtgenoot of partner binnen 10 dagen toe als medeverzekerde.

Uit elkaar
Bent u de enige volwassene op uw polis? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons door te geven. Heeft u een gezamenlijke polis met uw ex-partner? Dan moet u wel doorgeven dat u uit elkaar bent. Wij kunnen de polis dan splitsen.
De verzekeringnemer mag het hele jaar de zorgverzekering van zijn partner en kinderen opzeggen. De ex-partner kan zelfstandig een eigen zorgverzekering afsluiten. Dat kan bij ons of bij een andere maatschappij. De verzekeringnemer kan de zorgverzekering van zichzelf niet tussentijds opzeggen omdat hij gaat scheiden. Bel ons voor advies voor een nieuwe zorgverzekering: 071 365 20 80  (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur).​

U moet uw kind binnen 4 maanden na de geboorte meeverzekeren. Is uw kind 4 maanden oud en nog niet bij ons aangemeld? Dan moet u alle zorgkosten rond de bevalling zelf betalen. Meld uw kind dus op tijd aan. U kunt uw kind snel via Mijn Zilveren Kruis bijschrijven. Uw zwangerschap hoeft u niet aan ons door te geven. Heeft u een aanvullende verzekering met 2 of meer sterren? Dan kunt u zelf een kraampakket​ aanvragen.

U hoeft de zorgverzekering van de overledene niet op te zeggen. We ontvangen het overlijdensbericht via de Basis Registratie Personen (BRP). Wij stoppen de zorgverzekering automatisch.
Soms moet u nog wat dingen regelen. Wilt u post van ons na het overlijden van de verzekerde liever op een ander adres ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 071 751 00 52 op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

Als je 18 wordt, veranderen er belangrijke dingen bij je zorgverzekering. Vanaf je 18e ga je premie betalen. En misschien heb je wel recht op zorgtoeslag. Lees meer over de zorgverzekering als je 18 wordt.

Video: Alles over het wijzigen van uw verzekering

 
 

Veelgestelde vragen

Bepaalde onderdelen van uw verzekering kunt u het hele jaar wijzigen. Andere onderdelen kunt u per kalenderjaar wijzigen.

Uw basisverzekering wijzigen
Voor 2015 kunt u uw basisverzekering niet meer wijzigen. Wijzigingen voor 2016 geeft u door tot en met 31 december 2015.

Uw basisverzekering opzeggen 
U kunt uw basisverzekering tot uiterlijk 31 december opzeggen. Voor 2015 kunt u uw basisverzekering niet meer opzeggen. Wijzigingen voor 2016 geeft u door tot en met 31 december 2015.

Uw aanvullende verzekering wijzigen
Wijzigingen voor 2016 kunt u doorgeven tot 1 februari 2016. De wijziging gaat in per 1 januari 2016. U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2015 niet meer opzeggen.

Uw aanvullende verzekering opzeggen
U kunt uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering voor 2015 niet meer opzeggen. U kunt de aanvullende verzekering opzeggen per 1 januari. Dit kunt u doorgeven tot 1 februari 2016.

Uw vrijwillig eigen risico wijzigen
Voor 2015 kunt u uw eigen risico niet meer wijzigen. Wijzigingen voor 2016 geeft u door tot en met 31 december 2015. De hoogte van uw vrijwillig eigen risico kunt u tot 31 december aanpassen.

​Eigen risico, aanvullende verzekering,  tandartsverzekering
Wijzigingen aan uw eigen risico, aanvullende verzekering of tandartsverzekering gaan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Dit is wettelijk geregeld.

Collectiviteit
Wijzigingen in uw collectiviteit gaan in per de 1e van de volgende maand.

Verzelfstandiging
Neemt u een eigen polis? Bijvoorbeeld omdat u 18 jaar oud wordt of gaat scheiden? Dan gaat dat in per de 1e van de volgende maand. De wijziging ziet u ook in Mijn Zilveren Kruis.

Overig
Als u persoonsgegevens of adresgegevens wijzigt, dan gaat dit direct in.

Als u stopt met uw baan, is dit volgens de Zorgverzekeringswet geen reden om de zorgverzekering te stoppen. U bent verplicht de basisverzekering tot tenminste 1 januari te houden. De premie is misschien hoger, omdat de collectieve korting wegvalt. Bij Zilveren Kruis hebben de meeste verzekerden recht op minimaal 5% collectiviteitskorting. Ook als uw werkgever niet is aangesloten bij Zilveren Kruis of u geen werkgever heeft. Er zijn collectiviteiten waarbij u zich kunt aansluiten. Zoek een collectiviteit >

Als uw nieuwe werkgever ook lid is van een collectiviteit bij Zilveren Kruis, kunt u hiernaartoe overstappen. Dit kan gemakkelijk en snel via Mijn Zilveren Kruis. U kunt altijd tussentijds overstappen naar een andere collectiviteit. Meestal kunt u binnen een maand overstappen.

U kunt uw zorgverzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Wilt u alleen uw aanvullende verzekering stoppen? Dan kunt u uw zorgverzekering wijzigen via Mijn Zilveren Kruis.

Verandering van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of apotheek hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie van uw nieuwe zorgverlener.

Neem wel contact op met uw oude huisarts. Uw oude huisarts kan u uitschrijven. En stuurt uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts.

​Ja, dat kan. U kunt kiezen voor deze data:
 • 24e van de maand
 • 27e van de maand
 • 1e van de maand

Wijzig de afschrijfdatum 

U kunt iedereen bijschrijven die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

 • Personen uit een EU-land kunt u met hun BSN bijschrijven
 • Personen van buiten de EU moeten een verblijfsdocument hebben dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat

In Mijn Zilveren Kruis wijzigt u de premiebetaling en uw rekeningnummer.

Wilt u niet meer per maand betalen, maar per jaar? Dan kunt u dit wijzigen per 1 januari.

Wilt u niet meer met een acceptgiro betalen, maar met automatische incasso of betaalmail? Dit kunt u maandelijks wijzigen. Uw wijziging gaat een maand later in. Als u wijzigt naar automatische incasso moet u zelf nog een maand handmatig het bedrag overmaken.

Een wijziging die u net heeft doorgegeven, staat nog niet op de herinnering. Wij adviseren u de betalingsherinnering te betalen. Zodra wij de wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe premie-overzicht. Eventueel te veel betaalde premie krijgt u terug.

Reisverzekering

Heeft u bij ons geen zorgverzekering, maar wel een reisverzekering? Daarvoor ontvangen wij geen gegevens vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). U moet een adreswijziging of naamswijziging aan ons doorgeven. Wilt u uw pakket wijzigen? Regel het met onze klantenservice. U kunt uw reisverzekering online opzeggen.

Dezelfde zorg. Ook bij schade.

Als klant van Zilveren Kruis rekent u op een zorgverzekering met een uitstekende dienstverlening. Maar hoe is het geregeld als er iets gebeurt met uw woning, auto of spullen? Onze partner Centraal Beheer biedt dezelfde kwaliteit en service als u van ons gewend bent. Maar dan voor uw waardevolle spullen. Maak kennis met Centraal Beheer en ontdek nu hoeveel korting u krijgt.  Bekijk uw voordeel.​​​


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee