Direct zelf regelen via Mijn Zilveren Kruis

Welke wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Zilveren Kruis?

Verzekering wijzigen Gegevens wijzigen
 • Gegevens wijzigen
 • Zorgverzekering wijzigen
 • Collectiviteit wijzigen ​
 • Eigen risico wijzigen
 • Gezinslid bijschrijven
 • ​Contactgegevens wijzigen
 • Rekeningnummer wijzigen
 • Automatische incasso aanvragen
 • Betaalmail aanvragen

Wat te doen bij:​​

Gaat u verhuizen binnen Nederland?
U hoeft dan niets door te geven aan ons. Uw nieuwe adres krijgen wij automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)).

Gaat u langer dan 9 maanden naar het buitenland?
Dan bent u verplicht zich af te melden bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit moet schriftelijk gebeuren in de 5 dagen voor de datum van het vertrek. U wordt dan uitgeschreven uit de BRP. Lees meer over verhuizen naar het buitenland​.

U verhuist in het buitenland of komt terug naar Nederland
Uw verhuizing van het ene niet-Nederlandse adres naar het andere, of van een niet-Nederlands adres naar een Nederlands adres. Neem hiervoor telefonisch contact op met onze klantenservice.

U wilt u post op een ander adres
Uw woonadres verandert niet maar u wilt wel uw post op een ander adres ontvangen? Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Wijzig uw postadres gemakkelijk online via Mijn Zilveren Kruis.
 
Nieuwe huisarts of tandarts vinden
Een nieuwe huisarts of tandarts vindt u via onze Zorgzoeker.
 
Samenwonen of trouwen
U hoeft niet door te ge​ven dat u gaat samenwonen of trouwen. Een eventueel nieuw adres of een naamswijziging krijgen wij door via de Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)).

Partner bijschrijven op uw polis
Wilt u uw man of vrouw bijschrijven op uw polis, ga dan naar op Aanmelden gezinslid​ in Mijn Zilveren Kruis en uw echtgenoot of partner wordt binnen 10 dagen toegevoegd als medeverzekerde. 

Uit elkaar
Bent u de enige volwassene op uw zorgverzekeringspolis? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons door te geven. Heeft u een gezamenlijke zorgverzekeringspolis met uw ex-partner, dan moet u wel doorgeven dat u uit elkaar bent. Wij kunnen de polis dan splitsen.

De verzekeringnemer mag het hele jaar door de zorgverzekering van de door hem verzekerde personen (partner + kinderen) opzeggen. De ex-partner kan ook zelfstandig een eigen zorgverzekering afsluiten bij ons of een andere maatschappij. De verzekeringnemer kan de zorgverzekering van zichzelf niet om deze reden tussentijds opzeggen. Neem telefonisch contact met ons op voor een passend advies voor een nieuwe zorgverzekering: 071 365 20 80  (op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur).
U bent verplicht om uw kind binnen vier maanden na de geboorte mee te verzekeren. Is uw kind 4 maanden oud en nog niet aangemeld bij uw zorgverzekering? Dan moet u alle zorgkosten rond de bevalling zelf betalen. Zorg er dus voor dat u uw kind op tijd aanmeldt. Het bijschrijven gaat gemakkelijk en snel online via Mijn Zilveren Kruis. Uw zwangerschap hoeft u niet aan ons door te geven. Heeft u een aanvullende verzekering met 2 of meer sterren dan kunt u zelf een kraampakket​ aanvragen.​
​De zorgverzekering van de overledene hoeft u niet op te zeggen. We ontvangen dit bericht via Basisregistratie Personen (BRP) (voorheen Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)) en beëindigen automatisch de zorgverzekering. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.
Soms zijn er nog zaken die geregeld moeten worden. Wilt u post van ons na het overlijden van de verzekerde liever op ander adres ontvangen? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
​Als je 18 wordt veranderen er een aantal belangrijke dingen rondom je zorgverzekering. Vanaf je 18e ga je bijvoorbeeld premie betalen maar je hebt misschien ook wel recht op zorgtoeslag. Wij hebben alles voor je op een rijtje gezet.​​

Veelgestelde vragen

Tot wanneer u uw zorgverzekering kunt wijzigen, hangt af van de wijz​iging die u door wilt voeren.

Uw basisverzekering wijzigen
Voor 2015 kunt u uw basisverzekering niet meer aanpassen. Aanpassingen voor 2016 kunt u doorgeven tot en met 31 december 2015.


Uw basisverzekering opzeggen 
U kunt uw basisverzekering tot uiterlijk 31 december opzeggen. Voor 2015 kunt u uw basisverzekering niet meer opzeggen. Aanpassingen voor 2016 kunt u doorgeven tot en met 31 december 2015.

Uw aanvullende verzekering wijzigen
U kunt uw aanvullende en/of tandartsverzekering voor 2015 niet meer opzeggen. Aanpassingen voor 2016 kunt u doorgeven tot 1 februari 2016. De wijziging gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in. 

Uw aanvullende verzekering opzeggen
U kunt uw aanvullende en/of tandartsverzekering voor 2015 niet meer opzeggen. Dit kan weer tot uiterlijk 1 februari 2016.

Uw vrijwillig eigen risico wijzigen
De hoogte van uw vrijwillig eigen risico kunt u tot uiterlijk 31 december aanpassen. Voor 2015 kunt u uw eigen risico niet meer aanpassen. Aanpassingen voor 2016 kunt u doorgeven tot en met 31 december 2015.​

​Eigen risico, aanvullende verzekering,  tandartsverzekering
Wijzigingen in uw eigen risico, aanvullende verzekering of tandartsverzekering gaan in per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Dit is wettelijk zo bepaald.

Collectiviteit
Wijzigingen in uw collectiviteit gaan in per de 1e van de volgende maand.

Verzelfstandiging
Neemt u een eigen polis, bijvoorbeeld omdat u 18 jaar oud wordt of gaat scheiden? Deze wijziging is zichtbaar per de eerste dag van de volgende maand. Dan is de wijziging ook zichtbaar in Mijn Zilveren Kruis.

Overig
Wijzigingen in andere gegevens (zoals persoonsgegevens of adresgegevens) gaan direct in en werken niet met terugwerkende kracht.
​Een beëindiging van het dienstverband is volgens de Zorgverzekeringswet géén reden om de zorgverzekering tussentijds te beëindigen. De polis (basisverzekering en aanvullende verzekering) wordt op individuele basis voortgezet.

U bent verplicht de basisverzekering tot tenminste 1 januari individueel voort te zetten. De premie zal soms hoger zijn, omdat de collectieve korting wegvalt. Bij Zilveren Kruis hebben de meeste verzekerden recht op minimaal 5% collectiviteitskorting. Ook wanneer uw werkgever niet is aangesloten bij Zilveren Kruis of u geen werkgever heeft, zijn er collectiviteiten waar u zich bij aan kunt sluiten. Zoek een collectiviteit >

Als uw nieuwe werkgever ook lid is van een collectiviteit bij Zilveren Kruis, kunt u hier naartoe overstappen. Dit kan gemakkelijk en snel via Mijn Zilveren Kruis. De datum waarop u een verzoek hiertoe indient is daarbij van belang. U kunt altijd tussentijds overstappen naar een andere collectiviteit. Meestal is dat binnen een maand geregeld.

Voor de datum van het nieuwe dienstverband:
De datum van uitschrijving is de 1e van de maand volgend op datum nieuw dienstverband, tenzij het dienstverband op de 1e ingaat. Dan is de datum uitschrijving dezelfde als de datum van het nieuwe dienstverband.

Na datum nieuw dienstverband, maar binnen de termijn van 30 dagen:
Uitschrijven per de 1e van de maand volgend op datum verzoek.

Na de termijn van 30 dagen:
U bent te laat en kunt pas per 1 januari van het volgende jaar uitgeschreven worden. Intussen wordt de collectieve polis omgezet in een individuele polis.

Voorbeelden
Voorbeeld 1: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is 28 juli. De beëindiging is dan 1 augustus.
Voorbeeld 2: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is 5 augustus. De beëindiging is dan 1 september.
Voorbeeld 3: De datum van het nieuwe dienstverband is 1 augustus. De opzegging is vanaf 1 september. De eerstvolgende mogelijkheid is dan per 1 januari.
Voorbeeld 4: De datum van het nieuwe dienstverband is 2 augustus. De opzegging is 28 juli. De beëindiging is dan 1 september.
U kunt uw zorgverzekering elk jaar per 1 januari online opzeggen. Wilt u alleen uw aanvullende verzekering beëindigen dan kunt u uw zorgverzekering wijzigen via Mijn Zilveren Kruis.
​U hoeft niets door te geven als u een nieuwe huisarts of tandarts heeft.

Verandert u van huisarts, tandarts, fysiotherapeut of apotheek? Dit hoeft u ook niet aan ons door te geven. Wij ontvangen deze informatie van uw nieuwe arts.

Wel is het verstandig om zelf contact op te nemen met uw oude huisarts. Doe dit nadat u zich heeft ingeschreven bij uw nieuwe huisarts. Uw oude huisarts kan u dan uitschrijven en uw medisch dossier doorsturen naar uw nieuwe huisarts.
​Ja, dat kan. U kunt kiezen voor deze afschrijfmomenten:
 • 24e van de maand
 • 27e van de maand
 • 1e van de maand

Afschrijfdatum wijzigen 

U kunt iedereen bijschrijven die is ingeschreven is in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
 • Personen uit een EU-land die naar Nederland komen kunnen op basis van hun paspoortnummer (BSN) worden bijgeschreven
 • ​Personen Buiten de EU: Personen moeten een verblijfsdocument hebben die geregistreerd staat in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

​In Mijn ZIlveren Kruis wijzigt u premiebetaling (betaalwijze of betaaltermijn) of uw rekeningnummer.

Een wijziging van betaaltermijn van maand naar jaarbetaling gaat in op 1 januari en moet u daarom voor 1 januari aan ons doorgeven.

Een wijziging van de betaalwijze van acceptgiro naar automatische incasso of naar betaalmail kan maandelijks. Uw wijziging van gaat een maand later in. Als u wijzigt naar automatische incasso moet u zelf nog een maand handmatig het bedrag overmaken.

​Een wijziging die u pas heeft doorgegeven, staat nog niet op de herinnering. Wij adviseren u een betalingsherinnering wel te betalen. Zodra wij de wijziging hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe premiespecificatie. Eventueel teveel betaalde premie wordt aan u teruggestort of met u verrekend.

Reisverzekering

Heeft u bij ons geen zorgverzekering, maar wel een reisverzekering? Daarvoor ontvangen wij geen gegevens vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).  U moet een adreswijziging of naamswijziging aan ons doorgeven. Wilt u uw pakket wijzigen? Regel het met onze klantenservice. U kunt uw reisverzekering online opzeggen. ​​​​​​

Dezelfde zorg. Ook bij schade.

Als klant van Zilveren Kruis rekent u op een zorgverzekering met een uitstekende dienstverlening. Maar hoe is het geregeld als er iets gebeurt met uw kostbaarheden? Maak kennis met onze partner Centraal Beheer. Zij staan garant voor dezelfde zorg. Maar dan voor uw kostbaarheden. Ontdek nu uw voordeel.​​​


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee