Verhuizen naar het buitenland

Waar verzekert u zich?

Voordat u verhuist, wilt u weten of u bij ons verzekerd blijft. Een verhuizing naar het buitenland geeft u binnen 1 maand aan ons door. Bepaal welke situatie voor u van toepassing is. Denkt u aan de uitschrijving bij de gemeente.

U woont en werkt in het buitenland

Als u in het buitenland woont en werkt, verliest u mogelijk het recht op een Nederlandse zorgverzekering. Voor meer informatie zie de pagina ‘werken in het buitenland.

U woont in het buitenland met een uitkering (geen ZW of WW) of pensioen

Krijgt u nog een Nederlandse ziektewetuitkering of pensioen na uw verhuizing naar het buitenland? Dan verliest u uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. Verzeker u in uw woonland. U moet uw zorgverzekering bij ons opzeggen.

Verhuist u naar een verdragsland? Meldt uzelf en uw meeverzekerde gezinsleden dan aan bij Zorginstituut Nederland.

U woont in het buitenland met een ZW- of WW-uitkering

Verhuist u naar het buitenland, maar u krijgt een Nederlandse ZW- of WW-uitkering? Uw recht op een Nederlandse zorgverzekering blijft zolang de uitkering loopt. Voor meer informatie zie de pagina ‘wonen in het buitenland en werken in Nederland’.

U woont in het buitenland zonder inkomen

Verhuist u naar het buitenland en heeft u geen inkomen? Dan verliest u uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. Verzeker u in uw woonland. U moet uw zorgverzekering bij ons opzeggen.

Blijft 1 van de gezinsleden werken in Nederland en verhuist u naar een verdragsland? Ga dan naar de website van de Zorginstituut Nederland voor meer informatie.

U woont  in het buitenland en werkt in Nederland

Verhuist u naar het buitenland, maar blijft u in Nederland werken of uit Nederland inkomen houden? Dan blijft uw recht op een Nederlandse zorgverzekering. Voor meer informatie zie de pagina ‘wonen in het buitenland en werken in Nederland’.

Weet u niet welke situatie voor u geldt?

Dan kunt u altijd het controleformulier verblijf buitenland invullen. Wij bepalen dan voor uw situatie het recht op een Nederlandse zorgverzekering.

 

​Gerelateerde onderwerpen

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea