Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, is uw Nederlandse zorgverzekering bij Zilveren Kruis meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Om precies te weten of u nog verzekeringsplichtig bent in Nederland, kunt u het controleformulier invullen. Wij nemen uw aanvraag direct in behandeling.

Check uw verzekeringsrecht in het buitenland

Inkomsten

Gaat u werken in uw nieuwe woonland? Dan zult u in dat land een nieuwe verzekering aan moeten vragen. Dat is verplicht wanneer u gaat werken in het buitenland.

Wonen in een verdragsland

Vertrekt u naar het buitenland en ontvangt u enkel een Nederlands pensioen of uitkering? Hoe u zich kunt verzekeren hangt er dan van af of Nederland met dat land afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van medische zorg. Zo'n land wordt ook wel een verdragsland genoemd.

Als u naar een verdragsland verhuist, heeft u recht op zorg volgens het basis zorgpakket van dat land. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Zorginstituut Nederland. Dit geldt ook voor uw meeverzekerde gezinsleden. Om van uw recht op medische zorg in een verdragsland gebruik te maken, moet u vervolgens uw verhuisdatum aan ons doorgeven. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Wonen in een niet-verdragsland

Is uw nieuwe woonland geen verdragsland, dan moet u zelf een (particuliere) zorgverzekering afsluiten in dit land. Uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis moet u opzeggen. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Uitschrijven gemeente

Mensen die voor langere tijd naar het buitenland verhuizen (minstens negen maanden in een jaar), zijn verplicht zich af te melden bij de gemeente waar ze ingeschreven staan. Dit moet schriftelijk gebeuren in de vijf dagen voor de datum van het vertrek. U wordt dan uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie. Met behulp van het controleformulier verblijf buitenland kunt u beoordelen of u verzekerd kan blijven in Nederland. U krijgt gelijk de uitkomst op uw scherm; hierna kunt u uw wijziging met één klik aan ons doorgeven.

Grensbewoners

Wanneer u vlak over de grens woont, maar in Nederland werkt, kunt u zich gewoon bij Zilveren Kruis verzekeren. U kunt dan zowel in Nederland als in uw woonland terecht bij een zorgverlener.

Uw gezinsleden kunnen zich niet bij ons verzekeren. Zij kunnen zich aanmelden bij een zorgverzekeraar in België of Duitsland. Hiervoor heeft u het S1 formulier nodig (heette vroeger het E106 formulier).

In Nederland naar een zorgverlener

Uw eventuele gezinsleden kunnen geen zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar afsluiten. U dient uw gezinsleden aan te melden bij een verzekeringsinstelling in uw woonland. De verzekeringsinstelling in het woonland beoordeelt of dat volgens de daar geldende wetgeving mogelijk is. Is dat zo, dan zal dit op het S1 formulier (heette vroeger het E106 formulier) worden vermeld en tevens informeert men het Zorginstituut Nederland (ZINL). Uw gezinsleden hebben dan ook recht op geneeskundige zorg volgens de regels van het woonland. Ingeschreven meeverzekerden die medische zorg in Nederland willen inroepen dienen een EHIC (European Health Insurance Card) via Zorginstituut Nederland aan te vragen.

​Gerelateerde onderwerpen


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee