Machtiging

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig om uw zorgkosten te kunnen declareren. We noemen dit een machtiging.

Bij een machtiging controleren wij voordat u aan de behandeling begint of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Vraagt u vooraf geen machtiging aan, dan kan het gebeuren dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten niet worden vergoed. Hoe u een machtiging aanvraagt, verschilt per vergoeding. Wij reageren binnen 10 werkdagen op uw machtigingsaanvraag.

U kunt  in het vergoedingenoverzicht gemakkelijk controleren of u toestemming aan moet vragen. Typ uw behandeling of hulpmiddel in en kijk onder het kopje 'Wat moet u regelen?'. Staat hier niets over een machtiging dan hoeft u deze niet aan te vragen.

Machtiging aanvragen

Afhankelijk van de afspraken die wij met uw zorgverlener hebben gemaakt, vraagt u óf de zorgverlener toestemming bij ons aan. Overleg daarom altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, is een aanvraag vooraf niet mogelijk. Dan kunt u de aanvraag ook achteraf indienen. Het aanvragen van een machtiging of toestemming gebeurt met een speciaal formulier:

Machtigingenportaal voor Medisch Specialistische Zorg


Vanaf 1 januari 2012 gebruiken ziekenhuizen en ZBC's het digitale machtigingenportaal. Het machtigingenportaal is een digitaal systeem waar uw arts een machtigingsaanvraag voor een behandeling kan indienen.
 
Uw arts krijgt op een groot deel van de aanvragen direct een antwoord.
De arts ziet dan of de machtiging is toegewezen of afgekeurd. In sommige gevallen wordt de aanvraag ter beoordeling naar ons toegezonden. U krijgt altijd bericht van ons via de telefoon of per brief.
 
Vanaf 1 oktober 2012 behandelen wij geen papieren aanvragen meer.
Wij willen optimaal gebruik maken van het digitale machtigingenportaal. Dit zorgt voor efficiëntie, papier- en tijdsbesparing.

Vervoer

Bent u door uw huisarts doorverwezen naar een specialist of u moet voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor heeft u een machtiging nodig. Deze kunt u aanvragen via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.