Ambtenaar kan kiezen voor Zilveren Kruis07-08-2012

De VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben besloten om de nieuwe collectieve zorgverzekering te gunnen aan twee zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis Achmea. Het gaat om de zorgverzekering vanaf 1 januari 2013 die geldt voor (oud-)medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

Olivier Gerrits, directeur Marketing en Verkoop van Zilveren Kruis Achmea: “De (oud)medewerkers kunnen vanaf 2013 dus kiezen uit twee collectieve zorgverzekeringen, en de daarbij horende aanvullende verzekering. Hierdoor kunnen de medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen voor volgend jaar een keuze maken voor de verzekeraar en de verzekering die het beste aansluit bij zijn of haar wensen.”

Zilveren Kruis helpt mensen met kiezen. Met kwaliteitsinformatie op haar website en via de klantenservice aan de telefoon. Daarnaast beschikt de zorgverzekeraar over een grote afdeling Zorgbemiddeling die jaarlijks duizenden verzekerden helpt bij het kiezen van een zorgverlener voor de beste zorg, zoveel mogelijk in de buurt.

Bij de gunning zijn zorgverzekeraars vergeleken op onder andere premie, dekking, kwaliteit van de dienstverlening en aanvullende werkgeverspakketten. Het nieuwe contract geldt voor drie jaar, met de optie om het voor drie jaar te verlengen. Ook politieke ambtsdragers kunnen zich bij dit collectief verzekeren. De andere zorgverzekeraar is IZA Zorgverzekeraar N.V.

De VNG informeert haar leden in september uitgebreid over de afspraken die zij met de zorgverzekeraars heeft gemaakt.