VUmc onder tijdelijk verscherpt toezicht IGZ22-08-2012

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) heeft VUmc onder verscherpt toezicht geplaatst omdat zij zeker wil weten dat de patiëntveiligheid bij longchirurgie is gewaarborgd. De IGZ wil onderzoeken of de samenwerking tussen de betrokken longchirurgische specialisten van voldoende niveau is om de kwaliteit en de continuïteit voor onze patiënten te kunnen garanderen. Zij wil elke mogelijke twijfel daarover uitsluiten. VUmc ziet dat onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Om de IGZ optimaal de gelegenheid te bieden om gesprekken te voeren en hun studie uit te voeren, heeft VUmc besloten om tijdelijk zijn longchirurgische activiteiten stop te zetten. Dit heeft geen invloed op de andere chirurgische ingrepen of behandelingen.
 
Longchirurgische operaties die niet kunnen worden uitgesteld, zullen worden uitgevoerd in het AMC en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Dit wordt afgestemd met de zorgverzekeraars, met Achmea is dat bijvoorbeeld al gebeurd.

Huidige patiënten en patiënten die de komende tijd gepland waren voor longchirurgische afspraken, worden persoonlijk benaderd om uitleg te geven over de situatie en de verdere behandeling.

Zodra de IGZ haar onderzoek heeft afgerond en het tijdelijke verscherpte toezicht heeft opgeheven, zal VUmc het longchirurgische operatieprogramma weer opstarten.

Heeft u nog vragen?

  • Patiënten die bekend zijn bij longchirurgie, kunnen met vragen contact opnemen met de afdeling Heelkunde (020) 444 4420
  • Patiënten die bekend zijn op de longafdeling, kunnen met vragen contact opnemen met de afdeling Longziekten (020) 444 0522 
  • Overige patiënten kunnen met hun vragen contact opnemen met het patiënteninformatiecentrum. Het patiënteninformatiecentrum is bereikbaar op telefoonnummer (020) 444 0700 of per email patientenvoorlichting@vumc.nl


U kunt ook contact op nemen met onze klantenservice via 071 751 00 52.

Veelgestelde vragen


1. Wat betekent het dat de afdeling longchirurgie bij het VU gesloten wordt?
De afdeling wordt gesloten, u kunt hier dus niet meer naartoe voor een behandeling. De afdeling Zorgbemiddeling kan u adviseren en een afspraak voor u maken bij andere ziekenhuizen in uw omgeving.

2. Gaat het om een deel van de longafdeling, de hele afdeling of meerdere afdelingen?
Het gaat alleen om de afdeling longchirurgie (operaties aan de longen). Voor andere behandelingen kunt u nog wel bij het VUMC terecht.

3. Kan ik voor andere behandelingen nog wel bij het VUMC terecht?
Voor andere behandelingen is er niets aan de hand en kunt u nog steeds veilig terecht in het VUMC.

4. Als ik naar een ander ziekenhuis ga, krijg ik dat dan nog wel vergoed?
Een nieuw consult en vervolgbehandelingen worden conform polisvoorwaarden en Nederlandse zorgverzekeringswet vergoed.

5. Ik ben nu onder behandeling op de afdeling longchirurgie. Wat moet ik doen?
De afdeling Zorgbemiddeling kan u adviseren over andere ziekenhuizen in uw omgeving waar u verder behandeld kan worden.

6. Betekent dit dat ik straks verder moet reizen voor een behandeling?
Dat kan het geval zijn, maar is niet erg waarschijnlijk. In Amsterdam e.o. zijn diverse andere ziekenhuizen waar u op korte termijn terecht kunt.

7. Als ik bij minder ziekenhuizen terecht kan, gaan er dan geen wachtlijsten ontstaan?
Als er meer aanbod is bij bepaalde ziekenhuizen, kunnen de wachttijden oplopen.

8. Ik ben opgenomen op de afdeling longchirurgie. Wat moet ik doen?
U of uw familie moeten om overplaatsing naar een ander ziekenhuis vragen. Het VUMC neemt hier het initiatief in. Zorgbemiddeling kan dit niet voor u regelen maar kan u wel adviseren waar u naar toe kunt.

9. Ik ben zeer tevreden over mijn behandeling tot nu toe. Ik wil niet naar een ander ziekenhuis? Wat kan ik doen?
De afdeling wordt gesloten, u kunt hier dus niet onder behandeling blijven. De afdeling Zorgbemiddeling kan u adviseren en een afspraak voor u maken bij andere ziekenhuizen in uw omgeving.

10. Ik sta al op de wachtlijst voor een ingreep. Wat moet ik doen? Kom ik ergens anders weer onderaan/ opnieuw op de wachtlijst?
De afdeling wordt gesloten, u kunt hier dus niet behandeld worden. De afdeling Zorgbemiddeling kan u adviseren en een afspraak voor u maken bij ziekenhuizen in uw omgeving. De kans bestaat dat u langer op uw behandeling moet wachten.