Ontevreden over onze zorgverzekering?

Geef uw klacht aan ons door

Per telefoon 

071 - 367 09 95
ma t/m vrij 8.00 - 18.00

U wordt vrijwel direct geholpen.

Per klachtformulier 

 

 

Per post

 

 

Centrale Klachtencoördinatie
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Een postzegel is niet nodig.

Vermeld uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer.

 

Snelle klachtafhandeling

Wij willen uw klacht goed en snel behandelen. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten dat uw klacht hebben gekregen. Binnen 20 dagen reageren we op de klacht.

​Wij leren graag van onze klanten

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van ons vindt. Ook als u niet tevreden bent. We zien uw klacht als een kans om onszelf te verbeteren.
Een aantal voorbeelden van veranderingen aan de hand van uw tips:

1. Brochure over de Buikwandcorrectie

Aan de hand van tips van verzekerden maakten wij de brochure 'Veelgestelde vragen over een buikwandcorrectie'​. Zo kunnen klanten beter inschatten of wij een buikwandcorrectie uit de basisverzekering betalen.  

2. Besnijdenis op medische indicatie in de Aanvullende verzekering

Soms is het medisch noodzakelijk dat een jongen of man besneden wordt. Deze kosten worden niet meer vergoedt vanuit de basisverzekering. Direct na de eerste klachten vergoeden we deze ingreep uit de Aanvullende verzekering.

3. Fout eigen risico van verloskundige zorg hersteld

De kosten van verloskundige zorg vallen nooit onder het eigen risico. Toch moesten klanten soms eigen risico betalen. Dankzij tips hebben we dit ontdekt. We hebben onze systemen aangepast zodat we de fout niet meer maken.

Klacht over premieschuld

Bent u het niet eens met de premieschuld van 4 maandpremies? Stuur dan een brief met uw bezwaar. Geef uw bezwaar binnen 4 weken na dagtekening van de brief door.
Zolang u geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft gekregen, melden wij u niet aan bij het Zorginstituut Nederland. 

U bent het niet eens met het antwoord

Wij behandelen uw klacht zo zorgvuldig mogelijk. Toch kunt u een antwoord krijgen waar u het niet mee eens bent. Dan kunt u een herbeoordeling aanvragen. Geef aan waarom u het niet eens bent met het antwoord. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten dat we uw herbeoordeling hebben gekregen. Binnen 20 werkdagen reageren we op de klacht.

U komt er met ons niet meer uit

Komt u er samen met ons niet meer uit? Dan beoordeelt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) uw klacht. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Zij helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie vindt u op www.skgz.nl.

Naar de rechter

U kunt altijd naar de burgerlijk rechter stappen. Zelfs nadat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een bindend advies heeft uitgebracht. In dat geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht.  Meer informatie vindt u op de site rechtspraak.nl. Ook kunt u hier opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terechtkunt.


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee