Ontevreden over onze zorgverzekering?

Gemiddelde wachttijd*
Op sommige dagen is het drukker dan op andere. Wanneer kunt u het beste bellen?

Maandag0 - 60 sec
Dinsdag0 - 38 sec
Woensdag 0 - 50 sec
Donderdag 0 - 64 sec
Vrijdag0 - 68 sec
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

*Gemiddelde wachttijd is gebaseerd op gegevens van de afgelopen 5 werkdagen. (Laatste update dinsdag 23 mei)

Geef uw klacht aan ons door

Per telefoon 

071 367 09 ​95
ma t/m vrij 8.00 - 18.00

wachttijdmelding placeholder.

Per klachtformulier 

 

 

Per post

 

 

Klantsignaalmanagement 
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Een postzegel is niet nodig.

Vermeld uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer.

 

Snelle klachtafhandeling

Wij willen uw klacht goed en snel behandelen. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten dat wij uw klacht hebben gekregen. Binnen 15 werkdagen reageren we op de klacht.

​Klacht over premieschuld

Bent u het niet eens met de premieschuld van 4 maandpremies? Stuur dan een brief met uw bezwaar. Geef uw bezwaar binnen 4 weken na dagtekening van de brief door.
Zolang u geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft gekregen, melden wij u niet aan bij het Zorginstituut Nederland. 

U bent het niet eens met het antwoord

Wij behandelen uw klacht zo zorgvuldig mogelijk. Toch kunt u een antwoord krijgen waar u het niet mee eens bent. Dan kunt u een herbeoordeling aanvragen. Geef aan waarom u het niet eens bent met het antwoord. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten dat we uw herbeoordeling hebben gekregen. Binnen 15 werkdagen reageren we op de klacht.

U komt er met ons niet meer uit

Komt u er samen met ons niet meer uit? Dan beoordeelt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) uw klacht. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Zij helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie vindt u op www.skgz.nl. Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform​.

Naar de rechter

U kunt altijd naar de burgerlijk rechter stappen. Zelfs nadat het de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) een bindend advies heeft uitgebracht. In dat geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht.  Meer informatie vindt u op de site rechtspraak.nl. Ook kunt u hier opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terechtkunt.

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea