Ontevreden over onze zorgverzekering?

U kunt uw klacht, iedere uiting van onvrede of ontevredenheid, op een van onderstaande manieren aan ons laten weten. Vermeldt u naast uw persoonlijke gegevens ook uw telefoonnummer? Graag horen wij wanneer wij u het beste overdag kunnen bereiken.

Bekijk ook de Klachtenbrochure.


 

Per telefoon 

071 - 367 09 95
ma t/m vrij 08:00 - 18:00

U wordt vrijwel direct geholpen.

Per klachtformulier 

 

 

Per post

 

 

Centrale Klachtencoördinatie
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle

Een postzegel is niet nodig.

 

Wat gebeurt er met uw klacht

Wij willen uw klacht zo goed en spoedig mogelijk behandelen. Na ontvangst van uw melding bevestigen wij binnen vijf werkdagen dat we uw klacht ontvangen hebben. Binnen uiterlijk 20 werkdagen reageren wij hier inhoudelijk op. Het kan zijn dat we meer tijd nodig hebben voor de behandeling van uw klacht. Mocht dit het geval zijn, dan laten wij u dat uiteraard weten.​

​Wij leren graag van onze klanten

Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Ook wanneer u niet tevreden bent. Het is een kans om onszelf te verbeteren. Dat doen we graag! Omdat we willen dat u als klant tevreden bent. Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd met uw suggesties.


1. Brochure over het aanvragen van een Buikwandcorrectie

Dankzij de brochure 'veelgestelde vragen over een buikwandcorrectie'​ kunnen klanten beter inschatten of wij een buikwandcorrectie uit de basisverzekering betalen. In de brochure leggen wij de criteria duidelijk uit. En we geven antwoord op veelgestelde vragen.  


2. Besnijdenis op medische indicatie opgenomen in aanvullende verzekering

Soms is het medisch noodzakelijk dat een jongen of man besneden wordt. Deze kosten worden niet meer gedekt vanuit de basisverzekering. Direct na de eerste signalen hebben we deze ingreep opgenomen in onze aanvullende pakketten. 

 

3. Fout onterechte verrekening eigen risico van verloskundige zorg hersteld

De kosten van verloskundige zorg vallen nooit onder het eigen risico. Dankzij signalen van klanten hebben we ontdekt dat dit in een aantal gevallen toch gebeurde. Nu zijn onze systemen aangepast en is de fout hersteld.

Klacht over premieschuld

Bent u het niet eens met de vaststelling van de premieschuld van tenminste vier maandpremies? Dan kunt u een brief sturen naar bovenstaand adres, waarin u uw bezwaar kenbaar maakt. U kunt uw bezwaar doorgeven binnen 4 weken na dagtekening van de brief, waarin wordt aangegeven dat uw premieschuld ten minste vier maandpremies is.

Zolang u nog geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft ontvangen, melden wij u niet aan bij het Zorginstituut Nederland. Per 1 april 2014 heet het CVZ (College van Zorgverzekeringen) Zorginstituut Nederland.

Herbeoordeling

Wij proberen uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Toch kunt u een antwoord ontvangen waar u het absoluut niet mee eens bent. U kunt via bovenstaande contactgegevens een herbeoordeling aanvragen. Geeft u dan aan waarom u het niet eens bent met de klachtafhandeling. Ook bij een verzoek tot herbeoordeling sturen wij u binnen vijf werkdagen na ontvangst een bevestiging. Binnen 20 werkdagen reageren wij inhoudelijk op uw verzoek. Mochten we hier meer tijd voor nodig hebben, dan laten we u dit uiteraard weten.

U komt er met ons niet meer uit

SKGZ: onafhankelijke bemiddeling

Komt u er samen met ons niet meer uit, dan kunt u uw klacht laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Zij helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ kan uw verzoek echter niet meer in behandeling nemen als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan.
De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig. Meer informatie vindt u op www.skgz.nl.

Burgerlijk rechter

Het staat u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen, zelfs nadat de Kifid een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. Meer informatie vindt u op de site rechtspraak.nl. Ook kunt u hier nagaan bij welke rechtbank u eventueel terechtkunt. ​​​​​​​​​​​


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee