De AOV voor ZZP'ers

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van inkomen als u niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Als u ziek wordt of (deels) arbeidsongeschikt, dan krijgt u van de verzekering maandelijks een x bedrag op uw rekening. Voor deze verzekering betaalt u maandelijks premie.

 • Concurrerende premies
 • Meest gekozen als collectieve zorgverzekeraar
 • Zekerheid van uitkering, geen inkomenstoets bij arbeidsongeschiktheid
071 364 19 20 (direct)
Ma- t/m vrij 08:00 - 17:30

Stuur ons een bericht

Beperk financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, valt uw inkomen uit werk weg. In deze situatie kunt u als ZZP'er niet terugvallen op een werkgever en ook de overheid biedt hiervoor geen vangnet. Wat de financiele gevolgen zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden en wat u geregeld heeft. U kunt het wegvallen van uw inkomen op een aantal manieren opvangen.

De eigen spaarpot, aandelen, obligaties, oude sok
In dat geval is het belangrijk dat u goed weet hoeveel u nodig heeft als u arbeidsongeschikt wordt. En dat u dit bedrag apart zet. Arbeidsongeschiktheid kan lang duren. Het kan zijn dat u veel geld nodig heeft in die periode.
 • U beheert deze tegoeden zelf, dus ook de rente en/of dividend is van u.
 • Als u niet ziek wordt, heeft u een aardig extra pensioen.
 • Als u langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt, kan uw spaargeld snel op zijn.
 • Niet elke spaarvorm is even gemakkelijk liquide te maken.
 • Aandelen, obligaties en andere beleggingen kunnen ook minder waard worden.
Partner met inkomen of in de 'bijstand'
Als u arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen uitkering. Wellicht kunt u terugvallen op het inkomen van uw partner. Heeft u geen inkomen en geen vermogen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Op 1 januari 2014 was dit voor een alleenstaande € 677,27 netto per maand. En voor een gezin € 1.354,54 netto per maand. Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.
 • U bent geen kostbare tijd kwijt. U heeft het druk genoeg met ondernemen.
 • U betaalt geen geld aan een verzekeraar voor een AOV.
 • Uw besteedbaar inkomen gaat achteruit. Wellicht zijn er zaken die u niet langer financieel kunt doen.
 • U bent financieel volledig afhankelijk van uw partner of de overheid.
De verzekeraar vult uw inkomen aan
Een AOV is een inkomensverzekering speciaal voor de ZZP’er, DGA en zelfstandig ondernemer. Er zijn verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid.
 • U bepaalt samen met een deskundige wat u nodig heeft.
 • U weet van tevoren wat uw inkomen in deze vervelende situatie is.
 • De premie is deels aftrekbaar.
 • Deze zekerheid kost maandelijks geld.
 • U betaalt voor iets dat u hopelijk niet hoeft te gebruiken.

Verschillende typen AOV

 • Een individuele AOV
  Er zijn verschillende particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s). Van eenvoudige basispakketten tot uitgebreide verzekeringen die meer mogelijkheden bieden. De polisvoorwaarden verschillen sterk per verzekeraar en per soort verzekering. Lees de voorwaarden daarom goed. En kijk wat u wel en niet belangrijk vindt.


  Wat is een AOV?
 • Verzekering op basis van collectieve afspraken
  Soms kunt u een individuele verzekering op basis van collectieve afspraken afsluiten. Bijvoorbeeld als uw branche- en beroepsorganisatie dit aanbiedt. Maar ook organisaties voor zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid, zoals FNV Zelfstandigen, Myler, ZZP kortingspas en Netwerk Zelfstandig Werkenden.
 • Vrijwillige verzekering bij UWV (voor starters)
  Komt u uit loondienst en begint u voor uzelf? Dan kunt u er ook voor kiezen om bij UWV verzekerd te blijven. Dit heet vrijwillige voortzetting. U kunt dit doen voor de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U moet zich wel aanmelden binnen 13 weken nadat u uit loondienst bent gegaan. Meer hierover leest u op de website van het UWV
 • Vangnetverzekering (voor starters)
  Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege een medische situatie of een hoge leeftijd. Een verzekeraar kan een zelfstandige daarom in een enkel geval weigeren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden dan wel een vangnetverzekering. Voorwaarde is wel dat binnen 15 maanden de arbeidsongeschiktheidsverzekering na de start van de onderneming een offerte voor een AOV wordt aangevraagd.

Een AOV is eigenlijk een inkomensverzekering

Het kan u veel geld en teleurstelling besparen als u weet wat u wel en niet kunt afspreken en waar u recht op heeft. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die u zeker moet bespreken.

Uitleg belangrijkste AOV-begrippen

Wat krijg ik als ik
arbeidsongeschikt
ben?
Verzekerd inkomen Dit is altijd een bruto bedrag dat u maandelijks uitgekeerd krijgt voor iedere dag dat u 100% arbeidsongeschikt bent. Verzekeraars stellen vaak een minimum en een maximum. Over dit bedrag moet u nog wel belasting betalen. In de meeste gevallen houdt de verzekeraar deze belasting in. U krijgt dan een netto bedrag op uw rekening. Het is verstandig om door te rekenen welke kosten u wilt kunnen blijven betalen.

Sommige verzekeraars toetsen, als u arbeidsongeschikt raakt, of uw huidige inkomen niet lager ligt dan uw verzekerd inkomen. Als dat het geval is, wordt uw uitkering naar beneden bijgesteld.

Wat ontvang ik
als ik minder dan
100% arbeids-
ongeschikt ben?
% Arbeidsongeschiktheid Als u deels arbeidsongeschikt raakt, dan krijgt u een deel van uw uitkering. Een onafhankelijke keuringsarts bepaalt het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Als het % dat u uitgekeerd krijgt, gelijk is aan het % van uw arbeidsongeschiktheid dan noemt een verzekeraar dat Arbeidsongeschiktheidsvolgend. Het % van de uitkering hoeft niet gelijk te zijn aan het % van arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars nemen soms een tabel/klassensysteem op in de voorwaarden. Als u x% arbeidsongeschikt raakt, keren zij y% uit.

Wat als ik maar een
beetje arbeids-
ongeschikt ben?
Ondergrens Op uw polis staat welk percentage van uw uitkering u krijgt, bij elk percentage van arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt ook een ondergrens afgesproken. Als de arts oordeelt dat u nog onder die grens zit, dan krijgt u geen uitkering.

Moet ik ander werk
accepteren als ik
arbeidsongeschikt
ben?
Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekeraars beoordelen welk % van uw werk u nog kunt doen. Dat kan op drie manieren:
 • Door alleen te kijken naar uw beroep. Dit heet beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Door te kijken naar het % werk dat u nog op uw opleidingsniveau en ervaring zou kunnen uitvoeren. Dit heet passende arbeid.
 • Door te kijken naar het % werk dat u nog kunt uitvoeren ongeacht uw beroep of ervaring? Dit heet gangbare arbeid. Uiteraard betaalt u voor de laatste optie de laagste premie maar u krijgt minder snel een uitkering.

Wanneer start de
AOV-uitkering?
Eigenrisicoperiode Dit is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering van de verzekering krijgt. Hoe langer deze periode, des te lager uw maandpremie. De periode gaat in vanaf het moment dat u zich ziek meldt bij een (huis)arts.

Hoe zit het
met inflatie?
Indexatie U kunt uw uitkering en/of uw verzekerd inkomen laten indexeren.
 • Uw uitkering wordt elk jaar minder waard. U kunt er daarom voor kiezen om uw uitkering te laten indexeren.
 • U kunt ook uw verzekerd inkomen indexeren. Dit heeft wel een risico. Omdat het verzekerd inkomen elk jaar verhoogd wordt, kan het na een aantal jaar hoger zijn dan u nodig heeft. Maar als de indexering niet hoog genoeg is, kan uw verzekerd inkomen na een aantal jaar ook te laag zijn. In plaats van deze indexering, kunt u het verzekerde inkomen jaarlijks zelf aanpassen.

Tot welke leeftijd
krijg ik een uitkering?
Eindleeftijd U kunt zelf kiezen tot welke leeftijd u recht heeft op een uitkering. Bent u hierna nog altijd ziek of arbeidsongeschikt, dan ontvangt u geen uitkering meer. Het is dus verstandig om deze 'eindleeftijd' te laten samenvallen met de ingangsdatum van uw pensioen. Kiest u een lagere eindleeftijd, dan betaalt u minder premie.

Toelichting op uw keuzes bij een AOV verzekering

Wij bieden de ZZP'er, DGA en zelfstandig ondernemer verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s). U kunt bij elke AOV verzekering kiezen voor uw specifieke invulling en aanvullende dekkingen. Daarnaast is er een aantal standaard elementen in elke arbeidsdongeschiktheidsverzekering. Wilt u weten welke rechten en plichten u heeft bij de AOV’s? Raadpleeg dan de Voorwaarden (pdf).

Uw keuzes

Tijdens ons advies, helpen we u met de keuzes. In het AOV productoverzicht (pdf) vindt u per product de keuzemogelijkheden.

Een van de belangrijkste vragen die u moet beantwoorden: wat wilt u verzekeren? Arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ongeval of van ziekte. De premie voor de ongevallen AOV is dan wel een stuk lager. Maar u krijgt dan alleen uitgekeerd als u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval.
U kunt kiezen voor een verzekerd bruto jaarinkomen van minimaal € 4.000,- en maximaal € 150.000,-.
 • Heeft u een vrij beroep? Dan kunt u dit bedrag verhogen tot € 250.000,-. Een vrije beroepsbeoefenaar is iemand die wordt ingehuurd om zijn persoonlijke, artistieke en/of academische kwaliteiten. Iemand anders kan zijn werkzaamheden niet zomaar overnemen. Een vrije beroepsbeoefenaar is bijvoorbeeld accountant, (interim) manager, advocaat, arts of tandarts.
 • Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaan wij altijd uit van het verzekerd inkomen. Ook als uw werkelijke inkomen op dat moment lager is. Wij doen daarom geen inkomenstoets als u arbeidsongeschikt raakt.
U kunt kiezen voor een periode van 1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden.

Weer ziek, en dan?

Is uw uitkering gestopt omdat u weer beter bent? Maar komen dezelfde klachten binnen 28 dagen weer terug? Dan begint de uitkering direct weer. Er geldt dan geen nieuwe eigenrisicoperiode. Bent u langer dan 28 dagen beter geweest? Dan begint de eigenrisicoperiode opnieuw. Krijgt u andere klachten dan gaat de eigenrisicoperiode wel opnieuw in.
Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage stellen we het uitkeringspercentage vast.

Dit kan op 2 manieren.

 • Arbeidsongeschiktheidsvolgend: het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u 50% arbeidsongeschikt bent, is uw uitkeringspercentage ook 50%.
 • 7-klassensysteem: bij het 7-klassensysteem volgt u deze arbeidsongeschiktheidsschaal:
   Klasse % Arbeidsongeschiktheid   Uitkering
   7  80 tot 100%  100%
   6 65 tot 80%   75%
   5  55 tot 65% 60% 
   4  45 tot 55%  50%
   3  35 tot 45%  40%
   2  25 tot 35%  30%
   1  0 tot 25%  0%Of u een uitkering ontvangt, is afhankelijk van de de ondergrens die u kiest. De ondergrens is minimaal 25%.
Kiest u voor een hoger percentage? Dan betaalt u minder premie. Maar het betekent ook dat u alleen een uitkering ontvangt wanneer u ernstiger arbeidsongeschikt bent.

Bijvoorbeeld: u heeft een AOV verzekering met een ondergrens van 50%. U wordt 40% arbeidsongeschikt. U krijgt dan geen uitkering.
 • U laat uw verzekerd inkomen indexeren met een vast percentage per jaar. Bijvoorbeeld met 2% of 3%.
 • U kiest niet voor indexering.
 • Of u kiest voor een jaarlijkse aanpassing op basis van het prijsindexcijfer.
 • U laat uw uitkering indexeren met een vast percentage per jaar. Bijvoorbeeld met 2% of 3%.
 • U kiest niet voor indexering.
 • Of u kiest voor een jaarlijkse aanpassing op basis van het prijsindexcijfer.
Wat wilt u dat wij meenemen in de beoordeling van uw % arbeidsongeschiktheid? Aan u de keuze: Het eerste jaar beoordelen wij u alleen op beroepsarbeidsongeschiktheid.
De premie voor de dekking ‘passende arbeid’ is ongeveer 10% lager. Bij deze dekking ontvangt u minder snel een uitkering. Dit komt omdat wij beoordelen of u ook nog ander werk kunt doen. Als u nog werk kunt doen, krijgt u geen uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar u loopt wel het risico dat u geen ander werk vindt. Wij houden hier geen rekening mee. Wij houden ook geen rekening met verschil in inkomen tussen uw beroep en een passend beroep.
U heeft twee opties:
 • U spreekt een bepaalde eindleeftijd af (van 50 of 55 tot en met 67 jaar). Let op! We verzekeren niet alle beroepen tot de AOW-leeftijd. Sommige zware beroepen verzekeren we maximaal tot 60 jaar, sommige tot 55 jaar.
 • U krijgt een uitkering voor bepaalde tijd (minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar).
Kiest u een lagere eindleeftijd? Dan betaalt u een lagere premie. Bent u bij het bereiken van de eindleeftijd nog steeds arbeidsongeschikt? En heeft u geen of onvoldoende pensioen? Dan komt u misschien geld te kort.

Laat uw AOV aansluiten op uw pensioen

Vaak sluiten mensen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af voordat zij hun pensioen regelen. Heeft u uw pensioen al geregeld? Houdt u hier dan rekening mee bij het afsluiten van uw AOV. Zo is het verstandig de eindleeftijd van uw AOV te laten aansluiten op de ingangsdatum van uw pensioen.


Standaard in elke AOV

De arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat pas in als u de hele acceptatieprocedure heeft doorlopen. Dit kan soms enige tijd duren. Wij voorkomen graag dat u tijdens deze procedure niet verzekerd bent. Daarom bieden wij u een voorlopige ongevallendekking. Deze gaat direct in als wij uw aanvraag hebben ontvangen. Vanaf dat moment bent u verzekerd voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.
Bent u zwanger? Dan heeft u recht op maximaal 16 weken zwangerschapsuitkering. Uw eigenrisicoperiode trekken we hier vanaf. Heeft u bijvoorbeeld een eigenrisicoperiode van 1 maand? Dan krijgt u geen 16 maar 12 weken zwangerschapsuitkering. Uw verzekering moet dan wel minstens 2 jaar bij ons lopen.
Van de overheid krijgt u ook een uitkering bij zwangerschap. Dit is de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZeZ-regeling). Wij houden geen rekening met de hoogte van deze ZeZ-uitkering. U krijgt gewoon het verzekerde bedrag van ons, naast de ZeZ-uitkering.
U heeft misschien plannen voor een wereldreis. Of misschien wilt u tijdelijk stoppen met werken. Meld het ons gerust. U kunt dan gebruikmaken van de sabbaticaldekking. Dit kan voor minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar. U betaalt tijdens uw sabbatical een lagere premie. De dekking van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt gewoon door in deze periode. Raakt u in deze periode arbeidsongeschikt? Dan heeft u na afloop van uw sabbatical recht op een uitkering.
Het contract van uw AOV loopt 1 jaar. Hierna kunt u de verzekering elke dag stoppen.

Soms heeft u geen opzegtermijn

U kunt uw verzekering meteen stoppen als:
 • uw bedrijf stopt;
 • we de voorwaarden in uw nadeel aanpassen;
 • we uw premie verhogen en deze verhoging niet het gevolg is van uw leeftijd, indexering of een aflopende korting. Verhogen wij de premie door een verandering in de wet? Dan heeft u wel een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de dag dat u opzegt.
 • U mag in de meeste gevallen uw verzekerd inkomen na het eerste jaar eenmaal per jaar verhogen. Dit mag met maximaal 10% zonder dat wij een nieuwe gezondheidsverklaring vragen. We noemen dit het standaard verhogingsrecht.
 • Is de verhoging meer dan 10%? Dan nemen wij contact met u op over uw (gezondheids)situatie.
 • Bent u startend ondernemer? Bij onze AOV Groei kunt u de eerste 3 jaar het verzekerd inkomen mee laten groeien met uw onderneming. Bij de start is uw verzekerd inkomen maximaal € 30.000,- bruto per jaar. De eerste 3 jaar mag u zonder gezondheidsverklaring het verzekerd inkomen verhogen met in totaal € 20.000,-. Daarna mag u uw verzekerd inkomen ieder jaar met maximaal 10% verhogen zonder dat wij een nieuwe gezondheidsverklaring vragen. We noemen dat het bijzonder verhogingsrecht.
 • U mag het verzekerd jaarinkomen altijd verlagen.

Voor wie is onze AOV niet bedoeld?

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Zilveren Kruis zijn niet geschikt voor:
 • werknemers in loondienst;
 • ondernemers die niet belastingplichtig zijn in Nederland;
 • directeur-grootaandeelhouders (DGA) die al verzekerd zijn voor de ziektewet of de WIA;
 • als u net met uw bedrijf begint terwijl u 62 jaar of ouder bent;
 • als u 55 jaar of ouder bent en u nog geen AOV heeft.
Behoort u tot 1 van de laatste 2 groepen, maar wilt u wel een AOV? Dan kunnen we u mogelijk een Vangnet AOV bieden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Waar betaalt u voor en welke korting krijgt u?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is geen standaard product met een vaste prijs. Om de kosten voor u inzichtelijk te maken, is het premiebedrag en het bedrag voor advies en afsluiten gesplitst. In het dienstverleningsdocument (4 pagina’s) leest u hoe dit precies is geregeld.

De AOV-premie

De premie die u betaalt, hangt af van uw leeftijd, beroep, de sector waarin uw werkt, het type werkzaamheden dat u verricht en het soort dekking dat u kiest.


Binnen 3 werkdagen, vrijblijvend en kosteloos

Advies en afsluiten, uw korting en de AOV-premie

Wij baseren ons advies op de informatie die wij van u ontvangen. Het is belangrijk dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben voor ons advies. Zo kunnen wij u een oplossing bieden die zo goed mogelijk bij u past. Wij gaan ervan uit dat de informatie die u ons geeft volledig en juist is.

Wij adviseren wat wij verstandig vinden. Dat hoeft niet noodzakelijk de goedkoopste of duurste AOV verzekering te zijn. Of de verzekering die u wilt. U mag natuurlijk wel zelf besluiten wat u met ons advies wilt doen.

Wij adviseren alleen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Zilveren Kruis. Wij werken rechtstreeks en niet via tussenpersonen. Wij vergelijken niet voor u of er ergens anders een verzekering is die beter bij u past.

Wij adviseren niet over andere financiële behoeftes die u misschien heeft. Bijvoorbeeld over het opbouwen van een pensioen. Ook geven wij geen fiscaal advies. In ons advies staat welk verzekerd inkomen wij u adviseren. En wat wij denken dat u dan aan netto uitkering overhoudt. Wij kunnen niet weten of dat netto bedrag klopt, want dit hangt onder andere af van uw fiscale situatie. Het is daarom verstandig dat zelf te berekenen. Kunt u dat niet? Vraag dan uw fiscaal adviseur dat voor u te doen. Dan voorkomt u dat u een AOV verzekering afsluit die te veel of juist te weinig uitkeert als u arbeidsongeschikt wordt.

Wij houden in ons advies geen rekening met uw medische situatie. De beoordeling van uw medische situatie vindt plaats door de medische dienst arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Achmea. Dit gebeurt nadat u ons advies heeft ontvangen en een beslissing heeft genomen.
Wettelijke verplichting
Vanaf 1 januari 2013 zijn verzekeraars door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht om de premie en de advies- en afsluitkosten van een AOV gescheiden in rekening te brengen. Hierdoor heeft u beter inzicht in de kosten die een verzekeraar of tussenpersoon rekent voor het advies. Een verzekeraar of tussenpersoon mag zelf kiezen hoe dit bedrag wordt verrekend. Via een vast bedrag per maand of eenmalig bij het afsluiten van een AOV. Zilveren Kruis brengt deze kosten eenmalig in rekening. De AFM behandelt op haar site veelgestelde vragen over de vernieuwde richtlijnen.

€ 500,-
U betaalt € 500,- inclusief BTW voor de tijd en expertise van een AOV adviseur. In dit bedrag zitten ook de kosten voor het afsluiten. Het advies is volledig afgestemd op de door u verstrekte informatie over uw situatie. Tevens ontvangt u een op maat gesneden offerte die direct aansluit bij ons advies. Verandert er iets in uw situatie, werkgerelateerd of privé? Vraag dan opnieuw advies over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij laten u vooraf weten of dat advies geld kost.
 • Aanvangskorting: 35% 1ste jaar, 20% 2de jaar, 10% 3de.
 • Korting als u lid bent van een koepel- of brancheorganisatie: 5%, 10% of 15%
 • Heeft u ook een ZZP Zorgverzekering dan krijgt u 5% korting op uw AOV-premie. Krijgt u al 15% korting van uw branche-organisatie, dan krijgt u deze korting niet.
 • Korting voor betaalwijze:
  • Betaalt u vooraf per jaar: 5% korting.
  • Betaalt u vooraf per half jaar: 3% korting.
  • Betaalt u vooraf per kwartaal: 2% korting.
 • Als u ouder wordt, betaalt u ook steeds meer premie. Dit komt omdat u meer risico loopt. Rond uw 45e stabiliseert de premie, afhankelijk van uw gekozen eindleeftijd.
 • Heeft u gekozen voor een indexering? Dan stijgt de premie ieder jaar tot aan de gekozen eindleeftijd.
 • Heeft u gekozen voor een uitkeringsduur tot de gekozen eindleeftijd? Of voor een beperkte uitkeringsduur van 3, 4 of 5 jaar? Dan betaalt u het laatste jaar geen premie meer.
 • Bent u meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt? Dan verlagen wij de premie met het uitkeringspercentage. Bijvoorbeeld: u bent 60% arbeidsongeschikt, dan betaalt u na 1 jaar nog maar 40% van uw premie.
De overheid stimuleert ZZP’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarom is de premie van uw AOV meestal aftrekbaar. De kosten voor het afsluiten en ons advies zijn niet aftrekbaar. De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt van de belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen.
Als u de premie aftrekt van de inkomstenbelasting, dan is de uitkering die u ontvangt bij arbeidsongeschiktheid belast.
Wij adviseren niet over de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid bij de belastingdienst. Vraag daarover apart advies, bijvoorbeeld aan uw belastingadviseur.

Lagere premie betalen? Stap over naar Zilveren Kruis

Heeft u al een AOV bij een andere verzekeraar? Dan levert een overstap naar een vergelijkbare dekking bij Zilveren Kruis u mogelijk veel geld op. In het eerste jaar bieden wij u namelijk een forse aanvangskorting van maar liefst 35%. En ook in de twee opvolgende jaren blijft u korting houden. Bent u lid van één van onze partners? Dan kan het voordeel nog verder oplopen.

Allereerst bekijken wij voor u zorgvuldig of het wel écht goedkoper kan. Anders hoeft u natuurlijk ook niet over te stappen. Laat ons uw polis checken. Deze check is geheel vrijblijvend en kost u niets.
Flinke besparing

Een gemiddelde AOV kost op jaarbasis ruim € 2,500. Dankzij de aanvangskorting van 35% bespaart u in het eerste jaar zo’n € 875. Dat is een flink bedrag, waarmee u de advieskosten meteen opvangt.

Dagelijks opzegbaar

Overstappen is tegenwoordig makkelijker dan ooit. U kunt een AOV contract na het doorlopen van het eerste contractjaar namelijk per dag opzeggen.

AOV afsluiten? Vraag eerst een gratis oriëntatiegesprek aan!

 • Toelichting op de verzekering
 • Informatie over het product AOV
 • Uitleg over het adviestraject

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op voor een oriëntatiegesprek. Dit gesprek is geheel kosteloos en dient als voorbereiding op een eventueel adviesgesprek. Meer over advies leest u onderaan het tabblad Kosten.


Als u spaargeld heeft, kunt u de eigen risicoperiode verlengen. Zo betaalt u een lagere premie en is het risico toch gedekt.

Wat als u ziek wordt?

Wat kunt u van ons verwachten en met wie krijgt u te maken tot het moment dat u weer 100% hersteld bent?

 

Een AOV met extra's

Als u een AOV heeft van Zilveren Kruis dan mag u eens in de 3 jaar een preventie-dienst kiezen: