Beter Af - Ongevallen AOV voor ondernemers - Zilveren Kruis Achmea - Zilveren Kruis Achmea

Beter Af Ongevallen AOV

het alternatief voor een volledige AOV

Beter Af Ongevallen AOV

U verzekert alleen uw inkomen wanneer u als gevolg van een ongeval niet meer kunt werken.

Een reguliere AOV dekt alle risico’s, maar kost al snel honderden euro’s. Met de Beter Af Ongevallen AOV dekt u alleen het risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. Hierdoor betaalt u minder premie.

Op het werk, op vakantie en thuis geen zorgen over uw inkomen

Het ongeval hoeft niet tijdens het werk te gebeuren, ook een val tijdens wintersport of een ongeluk met de auto is verzekerd. Zowel privé als zakelijk, op vakantie en tijdens het beoefenen van sport bent u volledig verzekerd tegen het risico van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

Neem voor de mogelijkheden contact op met een van onze adviseurs via 071 364 19 20.

Onze dienstverlening

Wij geven u advies bij onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit doen we uitsluitend op basis van de producten die wij zelf bieden. Samen met u brengen we uw persoonlijke situatie en wensen in kaart. Bijvoorbeeld de risico’s die u wilt verzekeren of die u voor eigen rekening neemt.

Op basis daarvan geven we u een advies op maat over welke van onze producten het beste bij uw situatie past. We geven aan welke risico’s dit product verzekert, hoe hoog de uitkering is, hoe lang deze duurt en welke premie we hiervoor rekenen. In het Dienstverleningsdocument: ‘Risico’s afdekken: arbeidsongeschiktheid’ onder downloads, leest u alles over onze dienstverlening.

Verschil Ongevallen AOV van Zilveren Kruis met een volledige AOV

Ontdek hier de verschillen  Beter AF Ongevallen AOV  Beter Af AOV 
Dekking Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en ziekte
Premie Lagere premie, passend bij de dekking Reguliere premie
Medische acceptatie 4 gemakkelijk te beantwoorden vragen Meerdere vragen, verklaring wordt telefonisch afgenomen

Verzekerd inkomen

Tot max. € 50.000,-- bruto per jaar Tot max. € 150.000,-- bruto per jaar


Neem contact met ons op via onze chatservice.
Op dit moment is er geen medewerker voor de chat beschikbaar.

De Beter Af Ongevallen AOV

Dé Ongevallen AOV voor zelfstandig ondernemers. U kunt de verzekering volledig op uw eigen wensen en budget aanpassen.

Zo ontstaat voor u de ideale verzekering. U kunt dit apart aangeven in het offerteaanvraagformulier.

Dekkingenoverzicht 'Beter Af Ongevallen AOV'

 Dekkingen Geregeld in de Beter Af Ongevallen AOV Invloed op premie 
 Arbeidsongeschiktheid Alle medisch vast te stellen vormen van arbeidsongeschiktheid die rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval  
 Verzekerd inkomen Een bruto jaarinkomen van max. € 50.000,- Hoe lager uw verzekerd
inkomen, hoe lager uw
premie
Eigenrisicoperiode: de periode die
u met uw eigen vermogen kunt
overbruggen
1 maand
Duur van de uitkering Tot 67 jaar  
Uitkeringspercentage Gelijk aan arbeidsongeschiktheidpercentage  
Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid  
Indexering uitkering

- Geen indexering
- 2%
- 3%

Hoe lager de indexering, hoe lager uw premie
Beoordelingscriterium bij arbeidsongeschiktheid Beroepsarbeidsongeschiktheid:
Wij beoordelen in hoeverre u als gevolg van een ongeval niet in
staat bent om de werkzaamheden in uw beroep of bedrijf uit te
oefenen. Bij het vaststellen van de werkzaamheden houden we
rekening met mogelijke taakaanpassingen, taakverschuivingen,
en/of aanpassingen van de werkomstandigheden 
 
Vergoeding re-integratiediensten Volledige of gedeeltelijke vergoeding voor re-integratiekosten in overleg met verzekeraar  
Overige diensten Zorgbemiddeling (Wachttijdbemiddeling medische zorg)  


Lage premie, passend bij de dekking

Deze verzekering keert alleen uit wanneer u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval. De premie van deze verzekering ligt dus ook een stuk lager. Deze verzekering past goed bij ondernemers die zich niet volledig willen verzekeren, maar uitsluitend het risico van inkomensverlies als gevolg van een ongeval willen afdekken. Wilt u ook volledige zekerheid bij ziekte? Dan biedt onze Beter Af AOV een volledige dekking.

De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd, uw beroep, de eigen risicoperiode en het verzekerde inkomen per jaar. Het risico om arbeidsongeschikt te worden is voor het ene beroep hoger dan voor het andere.

Onze dienstverlening

Wij geven u advies bij onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit doen we uitsluitend op basis van de producten die wij zelf bieden. Samen met u brengen we uw persoonlijke situatie en wensen in kaart. Bijvoorbeeld de risico’s die u wilt verzekeren of die u voor eigen rekening neemt.

Op basis daarvan geven we u een advies op maat over welke van onze producten het beste bij uw situatie past. We geven aan welke risico’s dit product verzekert, hoe hoog de uitkering is, hoe lang deze duurt en welke premie we hiervoor rekenen. In het Dienstverleningsdocument: ‘Risico’s afdekken: arbeidsongeschiktheid’ onder downloads, leest u alles over onze dienstverlening.

Dubbel voordeel

Kiest u voor de combinatie van een zorgverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan maakt u optimaal gebruik van onze dienstverlening en is de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid kleiner. Dit voordeel ontvangt u direct terug in een lagere premie. U ontvangt 5% extra korting op uw arbeidsongeschiktheidsdekking als u ook uw zorgverzekering bij Zilveren Kruis afsluit.

Wilt u weten wat de Beter Af Ongevallen AOV u kost? Vraag dan nu geheel vrijblijvend een offerte aan.

Een ongeval zit in een klein hoekje…

Zilveren Kruis verstaat onder een ongeval: ‘Een plotseling en onverwacht geweld van buiten, dat inwerkt op uw lichaam’. Een ongeval kan 7 dagen per week, 24 uur per dag gebeuren zowel thuis als op werk. Om deze definitie te verduidelijken benoemen wij een paar voorbeelden:

Ongeval

  • U loopt tijdens een voetbalwedstrijd een blessure op.
  • U glijdt uit op uw werk over een gladde vloer.
  • U loopt letsel op; zoals een gebroken arm, een afgezaagde vinger, een ijzersplinter in het oog.
  • U krijgt een trap van een paard of u raakt in verdrukking tussen de koeien.
  • Tijdens uw werk op de bouw staat de steiger niet helemaal stevig, deze wankelt en u valt er vanaf.
  • Een aanrijding met de auto.

 

Geen ongeval

  • Ziekte, bijvoorbeeld een burn-out.
  • Overbelasting, bijvoorbeeld als gevolg van herhalende werkzaamheden.
  • Een lichamelijke afwijking.