Privacy statement

Zilverenkruis.nl

Zilveren Kruis Achmea is een onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Achmea staat hier vierkant achter.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens.De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere relevante producten en diensten. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis Achmea, Postbus 1311, 3000 BH Rotterdam.

Ons privacybeleid

Als Achmea Holding N.V., nader aan te duiden als Achmea Groep, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Addendum Zorgverzekeraars. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. Het Addendum Zorgverzekeraars is een aanvulling op de Gedragscode en bevat specifieke gedragsregels over de verwerking van persoonsgegevens door zorgverzekeraars. (www.verzekeraars.nl).

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Basisverzekering

Vraagt u een basisverzekering aan, dan maken wij voor de acceptatie geen gebruik van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Bij enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw gegevens op te vragen bij Zilveren Kruis Achmea, Postbus 1311, 3000 BH Rotterdam. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende wetgeving. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.

Webanalyse en cookies

We houden op deze site met een aantal tools gegevens van uw bezoek bij. Dit ter verbetering van de site. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe bezoekers op onze site surfen, welke informatie er gezocht wordt, wanneer bezoekers de website weer verlaten en hoe lang het bezoek geduurd heeft. De pakketten die op dit moment gegevens bijhouden zijn Google Analytics en Speed-Trap.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Behalve via de cookie-instellingen van uw browser kunt u hier aangeven dat u geen cookies van Google Analytics op uw computer wilt laten plaatsen.

Tevens maken we gebruik van Speed-Trap, een dienst van Celebrus om webanalyses mee te doen. Speed-Trap plaatst een cookie op uw computer om het gebruik van de website te evalueren, zodat wij deze site kunnen verbeteren. Behalve via de cookie-instellingen van uw browser kunt u hier aangeven dat u geen Speed-Trap cookies op uw computer wilt.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:

Postadres:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl