Zilveren Kruis Achmea

een gezond en vitaal bedrijf

Zilveren Kruis is met ruim 2,5 miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Wij zorgen ervoor dat u elke dag toegang heeft tot de beste zorg. Deze zorg kopen wij jaarlijks voor u in. Daarnaast maken we goede afspraken over de kwaliteit én prijs van behandelingen met zorgverleners, zoals ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Zo houden we de premie betaalbaar. Zilveren Kruis biedt naast individuele verzekeringen ook collectieve verzekeringen. We zijn de grootste collectieve zorgverzekeraar van Nederland. 

Kiezen vanuit inzicht

Wij bieden u duidelijke informatie. Dit doen we onder andere via deze website, onze klantenservice aan de telefoon en via social media. Hiermee stellen wij u in staat om vanuit eigen inzicht de juiste keuzes te maken voor wat betreft de inhoud van een zorgverzekering. Daarnaast kan onze afdeling Zorgbemiddeling de klant helpen bij de keuze voor een zorgverlener. Zo krijgt u snel de beste zorg, zoveel mogelijk in de buurt.

Premie en kostenbewustzijn

De basisverzekering is in Nederland verplicht. Dit is door de overheid bepaald. Wij bieden naast deze basisverzekering, die voor iedereen gelijk is, verschillende aanvullende verzekeringen aan. Hierbij gaan wij kostenbewust te werk. Van elke euro premiegeld die wij ontvangen, besteden we 96 cent aan de zorg. De resterende 3 cent betreft beheerskosten van de organisatie en 1 cent is winst.


Contractering ziekenhuizen

Met alle 93 ziekenhuizen in Nederland hebben wij goede afspraken gemaakt over de prijs van behandelingen.

Onderdeel van Achmea

Zilveren Kruis behoort met onder andere Agis, Avéro Achmea, FBTO en Interpolis tot de zorgverzekeraars van Achmea.


Geschiedenis

"Zekerheid bieden aan degenen die niet langer in het ziekenfonds terecht konden". Dat was het oogmerk waarmee de Stichting Het Zilveren Kruis in 1949 werd opgericht.